Archive for دسامبر 2009

یک شهید و 24 ملیون حوری ، بدبخت شهیده!

دسامبر 1, 2009

به نقل از سایت بلاگ نیوز:

در کتاب معاد نوشته‌ی آیت‌الله دستغیب شیرازی ایشان از پیامبر اسلام نقل قول می‌کند که رسول خدا فرمود: هر مومن که شهید می‌شود در بهشت قصری انتظارش را می‌کشد که در ان قصر ۷۰ حجره است و هر حجره دارای ۷۰ تخت است و بر هر تختی ۷۰ فرش گسترانیده‌اند و بر هر فرشی ۷۰ حوری نشسته و انتظار آن شهید کشته شده در راه اسلام را می‌کشند. با بررسی این سخن و با یک محاسبه‌ی ساده ریاضی می‌توان به این نتیجه رسید که بر طبق سخنی که از رسول خدا نقل شده است، ۷ به توان ۴ حوری یعنی رقمی معادل ۲۴۰۱۰۰۰۰ (حدود ۲۴ میلیون) حوری بهشتی فقط در انتظار یک شهید اسلامی میباشند. با فرض اینكه مساحت هر كدام از فرشها ۶ متر مربع باشد مساحت كل فرش‌ها می‌شود ۲۰۵۸۰۰۰ مترمربع. با در نظر گرفتن ۲۰% راهروها و راه پله‌ها و فضاهای بدون فرش، مساحت كاخ ۲۴۶۹۶۰۰ متر مربع به دست‌می‌آید، یعنی عمارتی با زیر بنای ۲۰۰ متر در ۲۰۰ مترو ۶۲ طبقه به ارتفاع ۱۸۶ متر پر از حوری فقط برای یك شهید اسلامی. با فرض اینكه شهید مورد نظر به هر حوری یك ساعت سرویس دهی نماید بعد از ۲۷۴۰ سال كار بدون وقفه نوبت به آخرین حوری می‌رسد.