Archive for 23 نوامبر 2011

پیشنهادی به طرفداران شاهزاده رضا پهلوی ، بیایید یک «بالاپهلوی» راه بیندازیم

نوامبر 23, 2011

مدتی است که به  ناگهان سلطنت پرستان و شاهدوستان  در فضای اینترنتی  شدیدا فعال شده اند . رضا پهلوی سی سال تمام بعد از انقلاب 57 که منجر به اخراج پدرش از ایران توسط مردم شد هیچگونه فعالیت مشهودی نداشت ولی اخیرا پس از دستگیری و خانه نشین شدن رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی و فروکش جنبش مردم ایران (که بیشتر به علت عدم رهبری است و نه اینکه پتانسیلی وجود نداشته باشد) رضا را به میدان آورده اند تا به خیال خام خود جای خالی رهبری در اپوزیسیون ایران را با نواده رضا خان، قزاق هنگ روس ، پر کنند . سوال اولی که به ذهن می آید این است که رضا را کیان به میدان آورده اند ؟ شاهزاده شخصیتی مانند پدرشان  دارند . پدر ایشان  نیز تنها به این دلیل که پسر رضا خان قزاق بود حاکم ایران شده بود نه به دلیل لیاقت و استعداد شخصی خود . او بارها در موقعیتهای دشوار نشان داد که از استعداد لازم برای رهبری بری است . وقتی در سال 32 کوشید مصدق محبوب را از نخست وزیری ایران برکنار کند و موفق نشد، به جای ماندن در ایران و روبرو شدن با عواقب کودتای بی خردانه خود ،  بلافاصله دست به فرار زد و اگر آمریکاییها برای بازگشت او کودتای 28 مرداد را سامان نداده بودند هرگز نمیتوانست ایران باز گردد . بیچاره را به زور به ایران بازگرداندند و عهده دار امری کردند که از عهده اش بر نمی آمد و نتیجه اش را در سال 57 دید که با انقلاب ملت  بر علیه خود، اینبار برای همیشه از ایران  اخراج شد و در غربت و تنهایی جان داد .

 شاهزاده نیز متاسفانه مانند پدر از استعداد و پتانسیل رهبری  توشه ناچیزی برده اند  و همانطور که در سی سال اخیر دیده ایم ایشان را اگر به حال خود واگزارند فعالیت چندانی نمیکنند . این تلاش و کوششی که ناگهان و به کمک دستهای پنهان از ایشان  میبینیم به قطع و یقین از خودشان نیست بلکه از گروهی دیگر است . البته سلطنت طلبان سعی دارند به ما بقبولانند که این تلاش عجیب و غریب از ناحیه خود رضاست ولی قبول این امر مستلزم این است قبول کنیم که شخصیت رضا پهلوی ناگهان در مرز پنجاه سالگی تغییر کرده است و این با همه اصول روانشناسی در تضاد است . واقعیت  آن است که گروههایی در آمریکا ، احتمالا از داخل حزب جمهوریخواه که به دست «تی پارتی » افتاده است ، به این خیال خام افتاده اند که دیگر بار با علم کردن شاهزاده میتوانند بر منابع نفت ایران دست یابند .

 فعالیت ناگهانی و یا به زبانی دیگر تجدید حیات رضا و ورود او از دنیای ارواح سیاسی به دنیای زندگان به هر دلیلی باشد ما را با آن کاری نیست. آنچه مایه ناراحتی همه کاربران قدیمی و با سابقه سایتهای اینترنتی است آن است که این تجدید حیات دروغین عمدتا در فضای مجازی صورت گرفته است . به نظر می آید طرفداران پشت پرده شاهزاده رفتار مجاهدین خلق و بنی صدریان  را سرمشق قرار داده اند . تعدادی اندک را پشت کامپیوتر نشانده اند تا با تاسیس صدها وبلاگ بی نام و نشان و نامهای کاربری مضاعف و تقلبی به جان سایتهای مختلفی چون بالاترین و آزادگی و غیره بیفتند و هر روز دهها لینک تکراری و بی ارزش در حمایت از رضا را در این سایتها بنشانند.

 اما من اکنون پیشنهادی جالب ونبوغ آمیز برای شاهپرستان ایران دارم . آیا بهتر نیست به جای این کار دست به تاسیس یک سایت مختص لینکهای رضا پهلوی بزنید ؟ این سایت میتواند هر نامی بخواهید داشته باشد ولی من نام   «بالاپهلوی » یا «بالاسلطنت » یا  «خودکامگی(در مقابل سایت آزادگی)» را پیشنهاد میدهم . با تاسیس چنین سایتی اولا میتوانید تا بخواهید صدها مطلب بی مایه به طرفداری از رضا را  بدون اینکه مایه غرغر و اعتراض دیگران شوید لینک کنید و ثانیا به طور قطع طرفداران بیشتری را به سمت شاهزاده جلب خواهید کرد  وخدا را چه دیدی ، شاید در دراز مدت ایشان واقعا بتوانند از این راه به رهبری ایران برسند و سلطنت پهلوی را دوباره در ایران برقرار سازند .

لیبی و تونس به قطعنامه محکومیت ایران در سازمان ملل رای مثبت دادند

نوامبر 23, 2011

نتیجه مثبت بهار عرب را از هم اکنون شاهدیم . اینرا به دوستانی میگویم که با دیدی واقعا تاریک و بدبینانه بهار عرب را نفی میکنند و در صف طرفداران قذافی و مبارک و بشار اسد ایستاده اند . امروز، در سازمان ملل ،لیبی و تونس برای اولین بار به قطعنامه محکومیت ایران در رعایت حقوق بشر رای مثبت دادند و از ایران خواستند با احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران همکاری کند .