Archive for 5 دسامبر 2011

آقای رضا پهلوی نگفتید بالاخره مناسبت روز 16 آذر چیست ؟

دسامبر 5, 2011

در مورد بیانیه رضا پهلوی به مناسبت 16 آذر حرف و سخن زیاد است و بسیار در این مورد بحث شد . ولی بیایید از خود رضا بپرسیم : آقای رضا پهلوی ممکن است لطفا بدون رودربایستی و راست و درست بفرمایید آیا شما مناسبت و علت روز 16 آذر را میدانید؟  من امیدوارم رضا پهلوی با جرئت، شهامت و صداقت  تمام  آشکارا نظر خود در باره این روز  را ابرازدارد و خیال ملت ایران را راحت کند چون فعلا  با بیانیه ای که داده است واقعا خود را درگیر این مسئله کرده  ونمیتواند از زیر این توضیح در رود. آیا ایشان از کشتار سه دانشجو توسط پدرشان در صحن دانشگاه تهران دفاع میکنند و معتقدند پدر ایشان، حال به هر دلیلی که ما نمی دانیم ،  حق داشت این سه دانشجوی بی گناه را بکشد ،  یا شرافتمندانه و صادقانه همراه با سایر ایرانیان و دانشجویان ما معتقدند که این یکی از جنایات بیرحمانه شاه بوده است . از ایشان میخواهم به شاه به عنوان پدر نگاه نکنند و قضاوت خود را در این مورد مانند یک سیاستمدار که خواهان بازی گرفته شدن در اپوزیسیون ایران است بدهند . تا کی میتوان از نظر دادن در این مورد فرار کرد و در عین حال انتظار داشت که فقط چون از خاندان پهلوی هستند به بازی گرفته شوند ؟ اگر ادعای ایشان بر  نقش داشتن  در اپوزیسیون ایران به سبب پسر آن پدر بودن است ، باید در مورد جنایات آن پدر نیز جوابگو باشند و یکبار برای همیشه خیال ملت ایران را راحت کنند که آن جنایات تکرار نخواهد شد . ملت ایران ازکجا بداند که ایشان هنوز در عمق ضمیر خود این جنایت را توجیه نمیکنند ؟ بارها از گروههای سلطنت طلب شنیده ایم که نه تنها این جنایت بلکه حتی کودتای 28 مرداد را نیز تایید میکنند ، مثلا به این دلیل که با این کار مشتی مزدور ارتجاع سرخ و سیاه سرکوب شدند و هیچ ایرادی نداشت . آیا ایشان نیز مانند این طرفداران خود فکر میکنند یا واقعا در صف ملت ایران هستند ؟

در انتخابات پارلمانی امروز روسیه کمونیستها نزدیک به بیست درصد آرا را به دست آوردند

دسامبر 5, 2011

حزب پوتین با وجود همه تقلبهایی که از سراسر روسیه گزارش شده است فقط حدود پنجاه درصد آرا را به خود اختصاص داد و عجیبترین خبر در مورد این انتخابات آن است که کمونیستها نزدیک به 20 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند .