Archive for ژانویه 2012

روز انقلاب بر علیه جمهوری اسلامی نزدیک میشود ، گروههای اپوزیسیون متحد شوید

ژانویه 23, 2012

وضع اقتصادی ایران روز به روز بدتر میشود . ارزش اندوخته های مردم به شدت کاسته شده و مثل تورمهای وحشتناک آمریکای جنوبی و زیمبابوه ارزش سپرده ها و پس اندازهای یک عمر مردم ایران به کلی از بین رفته است . مردم خشمگین و آماده انفجارند . اکنون بهترین زمان برای دمیدن بر این آتش خشم است . در بسیاری از کشورها همین بحرانهای تورمی مردم را به خیابانها کشانده و حکومتها را سرنگون کرده است . دولت خامنه ای و احمدی نژاد نیز به کلی ساکت است و به نظر می آید ناتوان و فلج شده است . تمام شرایط دست به دست هم داده اند و فضای عمومی کشور برای یک خیزش مردمی آماده است . یک جرقه کافی است تا بشکه باروت خشم مردم منفجر شود . شرایط به حدی مناسب است که شاید اگر در نقطه ای از کشور ما فقط یک گروه کوچک و خشمگین مردم به خیابان بریزند منجر به خیزش و انقلاب عمومی شود . یادمان نرود انقلاب 57 فقط با یک مقاله که به دستور شاه در روزنامه اطلاعات چاپ شد آغاز شد و خیزش 88 بر اثر انتخابات به راه افتاد. اکنون بر گروههای سیاسی ماست که متحد و یکپارچه از این وضعیت مناسب انقلابی استفاده کنند و به جای بی عملی و سکوت ، با ایجاد یک جبهه متحد سردمدار مبارزه مردمی برای سرنگونی این رژیم شوند . خواسته این جبهه متحد نباید کمتر از سقوط جمهوری اسلامی و بر قراری یک جمهوری دموکراتیک باشد وگرنه مردم اگر حس کنند که این جبهه متحد خواستار رفرم و اصلاحات و آرایش رژیم است حاضرنخواهند بود جان خود را برای رفرم به خطر بیندازند .