Archive for فوریه 2012

فردا یازدهم اسفند است ، برای تظاهرات و شلوغ کردن چهره شهر آماده شویم

فوریه 29, 2012

دوستان فردا یازدهم اسفند است . از مدتی پیش شورای هماهنگی و سایر گروههای اپوزیسیون از مردم خواستند که روز 12 اسفند در خانه بمانند و در عوض روز یازده اسفند بر علیه این دولت دیکتاتور دست به تظاهرات بزنند . تظاهرات یازده اسفند تضاد چهره خاموش شهر در روز 12 اسفند را درمقایسه با یک شهر زنده و فعال بیشتر نشان خواهد داد . ضمنا تعدادی خبرنگار خارجی که به دعوت رژیم برای گزارش انتخابات وارد شده اند شاهد تظاهرات یازده اسفند خواهند بود و این اقدام اعتراضی ملت را در سطح بین المللی انعکاس خواهند داد . یادتان باشد یازده اسفند روز تولد میرحسین موسوی نیز هست . سعی کنید در این روز در سطح شهر حضور داشته باشید . در تظاهرات آرام شرکت کنید . اگر میتوانید حتی گروههای کوچک تشکیل دهید از روش تظاهرات خلق الساعه و لحظه ای در نقاط مختلف شهر استفاده کنید . پوسترها و اعلامیه هایی در مخالفت با انتخابات و دیکتاتوری در نقاط مختلف شهر پخش کنید . امشب نیز از فراز بامها ندای مخالفت با دیکتاتوری خامنه ای را سر دهید تا آنان که در جریان نیستند بفهمند خبری هست و بپرسند و دریابند که یازدهم اسفند روز تظاهرات ملت ایران است . به امید پیروزی .

پوسترهای شهدای جنبش سبز و حمایت از مردم قهرمان سوریه در یازده اسفند

فوریه 28, 2012

اگر روز یازده اسفند در تظاهرات ضد حکومتی شرکت میکنید یادتان باشد پوسترهایی از شهدای جنبش سبز همراه بردارید . پوسترها را بر دیوارها بچسبانید یا در مکانهای شلوغ شهر پراکنده کنید . همچنین پوسترهایی در حمایت از مردم قهرمان سوریه که در گیر مبارزه مرگ و زندگی با حکومت فاشیست بعثی حاکم بر سوریه هستند بر دیوارها بچسبانید  . مطمئن باشید حمایت ملت ایران از آنان به اطلاعشان میرسد و باعث دلگرمیشان میشود.

شب یازده اسفند ندای تظاهرات یازده اسفند را از بامهای ایران به گوش همه برسانید

فوریه 27, 2012

روز یازده اسفند روز تظاهرات و راهپیمایی در حمایت از جنبش سبز است . روزی است که شهر را شلوغ میکنیم تا تضاد چهره آن با دوازده اسفند که شهر سو ت و کور خواهد بود کاملا به چشم آید . اما برای آگاهی دادن به آنان که در جریان نیستند ، مانند همه روزهای اعتراضی دیگر ، بهتر است  شب قبل از یازدهم اسفند از بامها ندای مرگ بر دیکتاتوری سر دهیم  . پیشنهاد میکنم آنان که میتوانند ، از بامها و خیابانها و کوچه ها ی ایران ندای اعتراض فردا را سردهند . لازم نیست انتظار داشته باشیم همه یک لفظ یا جمله خاص را تکرار کنند . هرکس بنا بر اعتقادش فریاد مرگ بر دیکتاتوری سر دهد . یکی با الله اکبر و دیگری با مرگ بر دیکتاتور و زنده باد آزادی . کلمات و جملات ممکن است فرق کند ولی هدف یکی است ، رهایی از شر دیکتاتوری مرگباری که اکنون کشور ما را به ورطه سقوط و نابودی نزدیک میکند . سعی کنید شهر و محله خود را در این شب با «صدا» و «شعار» بیدار کنید تا همگان بفهمند اقدامی در راه است . تا حتی آنان که بیخبرند نیز از دیگران بپرسند و بفهمند که یازده اسفند روز تظاهرات و اقدام سراسری و همگانی و متحد ملت ایران است .

از هم اکنون به فکر روزهای پس از 12 اسفند نیز باشیم

فوریه 23, 2012

11 اسفند روز خروش ملت و 12 اسفند روز خلوت کردن شهرها و بی آبرو کردن حکومت اسلامی است . اکثر گروههای مبارزاکنون در مورد اقدامات این دوروز به توافق رسیده اند . بیایید در عین تمرکز روی این اقدامات و آماده شدن برای هرچه بهتر برگزار کردن آنها ، روزهای پس از 12 اسفند را نیز از خاطر نبریم و از هم اکنون به فکر اقدامات بعدی نیز باشیم . ملت از خواب برخاسته و دوباره به میدان مبارزه آمده است ، اکنون بر گروههای اپوزیسیون است که این سپاه به میدان آمده را گرم و تازه نفس  نگاه دارند و با تدارک اقدامات بعدی بر حجم اعتراضات  بیفزایند .

برای تظاهرات در 11 اسفند و خلوت کردن شهر در 12 اسفند آماده شویم ، ذکرنکاتی چند برای هرچه موثرتر کردن این اقدام

فوریه 23, 2012

ممنون از شورای هماهنگی به خاطر اعلامیه جدیدش . من این اعلامیه را از جهات مختلف تایید میکنم و میخواهم نکاتی چند بر آن بیفزایم . اول باید گفت که این اقدامی است که بسیاری از مبارزان ، از جمله این بنده ناچیز از مدتی پیش درخواست انجام آن را داشتند  زیراشلوغ کردن شهر در 11 اسفند و سپس خالی کردن آن در 12 اسفند جهان را متوجه بی حیثیتی حکومت اسلامی در بین مردم ایران می کند . من میخواهم اضافه کنم یادتان باشد  روز 11 اسفند تولد میرحسین هم هست .   ضمنا  به یاد دستگیرشدگان بیگناه تظاهرات روز 25 بهمن هم باشید، آنهایی که الان زیر شدیدترین شکنجه ها هستند و قاطعانه درخواست آزادی آنان را کنید . حمایت از مردم سوریه هم که از واجبات است ، سعی کنید پوسترهایی  در حمایت از انقلاب سوریه حمل کنید ، این مردم قهرمان محتاج حمایت مردم سراسر جهان از جمله ما ایرانیان هستند و دیدن پوسترهایی این چنین بر مقاومت آنان خواهد افزود . سعی کنید اگر عربی بلد هستید این پوسترها را به زبان عربی بنویسید تا در عکسهایی که از تظاهرات 11 اسفند پخش میشود و به دید مردم سوریه هم میرسد بتوانند به راحتی بیانیه هارا خوانده و متوجه حمایت ملت ایران شوند . اگر تظاهرات سکوت را دوست ندارید (چون بعضی دوستان در این زمینه گاهی غر میزنند ) اشکالی ندارد ، شما شعار دهید ولی در تظاهرات شرکت کنید. ضمنا اگر ماموران حکومت خیابانها را پر کرده بودند لازم نیست حتما در یک صف دراز تظاهرات کنید ، تظاهرات لحظه ای و موضعی بسیار موثر است . یک لحظه در یک مکان و سپس پراکنده شوید و در نقطه ای دیگر جمع شوید و به تظاهرات ادامه دهید تا سرسام گیرند و عاجز شوند . سعی کنید تظاهرات را تا پاسی از شب ادامه دهید ، در شب اینان عاجزند و نمیتوانند زیاد با مردم در بیفتند .  میخواستم در پرانتز اضافه کنم ممنون از شورای هماهنگی که برای اولین بار بیانیه اش را با کلمات پارسی آغاز کرد و آیه و سوره در ابتدای بیانیه نیاورد . من میدانم که برادران شورا مانند بسیاری از هموطنان ما مسلمانانی  معتقد و پاکدین  هستند اما  در عین حال  بسیار ی از ایرانیان طبقه متوسط که فعلا در این تظاهرات همگام با شما شرکت میکنند نیز گرچه مسلمانند اما  دنباله روی اسلام افراطی نیستند و «میخواهند» که بیانیه های سازمانهای آنان با بیانیه های حکومتی فرق داشته باشد وپر از آیه های عربی و شبیه سخنرانی روحانیون  بر منبر نباشد . این گروه ایرانیان که احتمالا فرزندان شما را نیز شامل میشوند  اگر اعلامیه ای ببینند که مثل اعلامیه های بعضی از روحانیون با عربی غلیظ شروع میشود و تا وسط اعلامیه ترجمه آن آیه ادامه دارد دلسرد میشوند و باقی بیانیه را نمیخوانند و به خاطر آن به خیابان نمی آیند . باید شرایط محیط را در نظر داشت  . به نظرم شورا دارد خود را با واقعیات موجود تطبیق میدهد و ممنون که از بی حرکتی در آمده و شروع به صدور بیانیه های ممتد و ادامه دار کرده است . من ایمان دارم اگر این بیانیه ها ادامه یابد و به مناسبتهای مختلف از مردم خواستار اقداماتی چون تظاهرات و اعتصابات شوید مردم ما نشان خواهند داد از مردم سوریه چیزی کم ندارند  . اکنون بر همه سازمانهای مخالف است که آنان نیز در بیانیه هایی درخواست اقدام مشابهی را از طرفداران خود  بکنند . سازمانهای خارج از کشور تظاهرات 11 اسفند یادتان نرود .

چرا جهان ساکت نشسته است

فوریه 22, 2012

جنایات  علیه بشریت در سوریه از حد میگذرد و جهان ساکت است . نیروهای بشار شهر بی دفاع  حمص را زیر بمباران بیرحمانه خود با خاک یکسان کرده اند و هزاران سوری را کشته اند و جهان ساکت است و نظاره گر. حتی مانند لیبی لااقل از هوا به کمک مردم نمی آیند . چه کار باید کرد ، نشست و ناظر کشتار مردم بیگناه بود و دست خودرا شست که کشور خودش است و هرکار بخواهد میتواند بکند و ما مطابق قوانین بین الملل حق دخالت نداریم ؟

در راهپیمایی روز 11 اسفند حمل پوستر در حمایت از ملت قهرمان سوریه یادتان نرود

فوریه 21, 2012

دوستان ، در سایتهای اجتماعی مانند فیسبوک 25 بهمن به این نتیجه رسیده ایم که روز 11 اسفند یک روز قبل از انتخابات چهره شهر را عوض کنیم . هرجا که میتوانیم و به هر صورت راهپیماییهایی در حمایت از جنبش سبز صورت دهیم ، این روز تولد موسوی نیز هست و با اینکار تولد او را نیز تبریک گفته ایم و حمایت خود را از او ابراز کرده ایم . اینک پیشنهاد من اینست که پوسترهایی نیز در حمایت از مردم قهرمان سوریه که دسته دسته توسط جلادان بشار کشته میشوند با خود حمل کنیم . هم جمهوری اسلامی که تنها حامی بشار در جهان است این حمایت را خوش نخواهد داشت و هم این ملت قهرمان که در این لحظات تاریک به هر نوع حمایتی هرچقدر هم ناچیز احتیاج دارند از دیدن اینکه ملت ایران حامی آنان هستند دل خواهند گرفت .

پیشنهادی از صفحه فیسبوک 25 بهمن ، راهپیمایی در 11 اسفند روز تولد میرحسین

فوریه 20, 2012

به نقل از صفحه فیسبوک 25 بهمن : پیشنهاد ما علاوه بر مراسم هشتم اسفند، حرکت به سوی منزل میرحسین موسوی در روز یازدهم اسفند می باشد. 11 اسفند روز تولد ایشان است. چه ایرادی دارد که در این روز عزیز بخواهیم از نزدیکتر سلامی نثار ایشان کنیم؟

امیدوارم شورای هماهنگی نیز اعلامیه در این زمینه داده و راهپیمایی را تایید کند . بر این پیشنهاد می افزایم که روز 11 اسفند شهر را زنده و شلوغ کنیم و روز 12 اسفند که روز انتخابات است شهر را کاملا خلوت میکنیم ، در خانه ها میمانیم ، بیرون نمیرویم ، مغازه ها را میبندیم تا تضاد روز 12 اسفند با 11 اسفند کاملا به چشم آید .

منتظر بیانیه های شورای هماهنگی هستیم

فوریه 20, 2012

آیا شورای هماهنگی باز به محاق رفت ؟ آیا دوباره خواب زمستانی شورا شروع شد تا یکسال دیگر باز یک اعلامیه بدهد و مردم را به راهپیمایی سکوت دعوت کند ؟ خوب یا بد شورا تنها گروه اپوزیسیون است که میتواند مردم را به خیابان بکشاند و 25 بهمن امسال این امر را دوباره ثابت کرد . ولی شورا از کنار این مسئولیت تاریخی خود با خونسردی تمام میگذرد و مثل اینکه متوجه نیست که تاریخ در مورد آن و اعضای آن قضاوت بسیار تلخی خواهد کرد اگر وظیفه تاریخی خود را در لحظه فعلی انجام ندهد . ما منتظریم پس از خیزش 25 بهمن بیانیه های دیگر شورا هرچه زودتر صادرشود . بیانیه در مورد دستگیر شدگان بی گناه 25 بهمن . بیانیه در مورد انتخابات . بیانیه هایی که به جای حرفهای کلی درخواست حرکت و اکسیون سیاسی از مردم داشته باشد . بیانیه هایی که برای مبارزه عملی در سطح خیابان و محل کار و بازار و  غیره خط دهد . من با تجربه های اخیر ایمان دارم که جوانان و مردم ما به این بیانیه ها گوش میدهند و اگر بیانیه ها متعدد شود و منظما صادر شود میتواند پتانسیل انقلابی را تبدیل به اقدام انقلابی کند .

نکات مهم مصاحبه اخیر امیرارجمند در مورد تظاهرات 25 بهمن و تذکر نکاتی چند به ایشان

فوریه 18, 2012

آقای امیرارجمند مصاحبه شما را به  دقت گوش دادم . به نظرم مصاحبه خوبی بود و تمام نکاتی که مطرح کردید منطقی و قابل قبول است(نکات مهم مصاحبه را که احتمالا روز 27 بهمن انجام شده است  برای آگاهی دوستانی که وقت شنیدن مصاحبه را ندارند در زیر آورده ام ) . ولی باز همان مشکل همیشگی را داشت . نظراتی که مطرح کردید همه درست و منطقی است ولی راه حل مشخصی برای آینده ندادید . مقصودم از راه حل مشخص این است که شما استراتژی جنبش را خوب میدانید ولی از بیان تاکتیکتهای آن به نظرم طفره میزنید . وعده میدهید که پس از بررسی و جمع بندی نتایج این راهپیمایی مراحل بعدی را اعلام خواهید کرد . امیدوارم اعلام این مراحل دوباره شش ماه تا یکسال طول نکشد . مردم قهرمان ما باز هم با فراخوان شما به میدان آمدند و تعدادی از آنان دستگیر و گرفتار شدند و اکنون زیر شکنجه اند . امیدوارم شورای هماهنگی هرچه زودتر فراخوانهای جدیدی در جهت تظاهرات و اعتصابات و سایر اقدامات اعتراضی بدهد . حد اقل اینکه میتوانید فراخوانی برای  تظاهرات جهت  آزاد شدن زندانیان این چند روز اخیر بدهید و سپس روشهای تحریم انتخابات پیش رو را به روشنی برای مردم مشخص کنید . از هم اکنون باید به فکر برنامه های پس از روز انتخابات بود و هرچه سریعتر آنها را اعلام کرد . باید جنبش را زنده و شاداب نگاه داشت وگرنه مثل دفعات قبل مردم سرد خواهند شد و به خانه هایشان باز خواهند گشت .

 در زیر بخشهای مهم مصاحبه شما را به صورت خلاصه ذکر میکنم . به نظرم اکثر این نظرات منطقی و موجه است :

ما نتیجه رضایت بخشی به دست آوردیم . اول میخواستیم پتانسیل اعتراضی عظیمی را که در جامعه وجود دارد آزاد شود و به راه افتد . من فکر میکنم حضورمردم رضایت بخش بود . بعد از یکسال سرکوب شدید توانستیم مردم را بسیج کنیم . این تظاهرات فقط در تهران نبود و سایر جاها نیز اتفاق افتاد . سوال شد با این ظرفیت ازاد شده چه میخواهید بکنید و مرحله بعدی چیست . جواب شما این بود  نگو ما میخواهیم چه کنیم بپرس مردم چه میخواهد بکنند. ما امکانات را هماهنگ میکنیم . پیشنهادات خوبی داده شده  حالا باید اینها را متکثر کرده و به اجرا بگذاریم و مسئولیتش با شبکه های اجتماعی است و ما هم در هفته های آینده پیشنهادات جدید میدهیم(امیدوارم هرچه زودتر این پیشنهادات مطرح شود) . فرصت زمانی تا 12 اسفند داریم و بعد ادامه خواهیم داد . ما باید واقع نگر باشیم و بازی برد را تبدیل به بازی باخت نکنیم . استمرار خیلی مهم است . داشتن صبر و شجاعت مدنی مهم است . درمقابل ترس باید  امید دهیم . در مقابل عجله باید از صبر و استقامت دم بزنیم . باید طرق جدید انتشار اخبار را بیابیم که اگر اینترنت را ببندند چه کنیم . مطالبات مردم عمیق شده و گسترش پیدا کرده . ما راه حل دیگری به جز اتخاذ روشهای مبارزه مسالمت آمیز نداریم . وقتی توانستیم بسیج عمیقتری ایجاد کنیم طرف مقابل یا کشور را سوریه میکند یا مثل عراق و افغانستان میشود یا باید به خواست ملت تن در دهد . ما باید طرف مقابل را به سر عقل درآوریم . ما نیاز داریم مهارت مقاومت در برابر  وضعیت امنیتی را به دست آوریم . ما همه موارد اعتراض را مرور کردیم و به همه نقطه نظرات توجه کردیم و جمع بندی ما بیشترین میزان انطباق با شرایط موجود را داشته . طریقی را پیدا کریدم که مردم با کمترین هزینه بتوانند اعتراض خود را ابراز کنند . حرکتهای اول ما نیز درست پس از کودتای انتخاباتی راهپیمایی سکوت بود .

 سوال شد : از این اعتراضات چه میخواهیم احساس میشود اتفاقی می افتد و بعد هیچ ادامه پیدا نمیکند . جواب شما : هدف نهایی ما انتخابات آزاد است . اینها تاکتیکهای اعتراضی است برای عقب نشاندن طرق مقابل . ما چاره ای غیر از مقاومت مسالمت آمیز نداریم . ما فکر نمیکنیم کسی که مقابل ماست شر مطلق است . سوال شد : میگویند شورای هماهنگی میخواهد مانع رادیکالیزه شدن جنبش شود . جواب : مخالف خشونت هستیم . ما  از قانون استفاده میکنیم . قانون اساسی ما کامل نیست و  نقائصی دارد و بعضی ظرفیتهایی دارد که اقتدار گرایی ایجاد میکند اما همین مجموعه را باید در چهارچوب قانونی حرکت کنیم و یکی از این قوانین حقوق بشر است  . ما به موازین حقوق بشر اعتقاد داریم . طرفدار به کار گیری روشهای مسالمت آمیز هستیم . ماسعی نمیکنیم پتانسیل را کم کنیم ، حرکت رادیکال ظرفیتهای موجود را خشک میکند. هرچقدر تند حرکت کنیم بهتر حرکت نمیکنیم . اگر همان اول تند بدوی دلیل نمیشود که خوب بدوی. مکانیسم منطبق با ظرفیتها را باید انتخاب کنیم .

سوال شد  : شعارهای مردم مدتی پس از شروع جنبش به این شعارها رسیده بود که «موسوی بت شکن ، بت بزرگ را بشکن »  چرا ما از آن نقطه به تظاهرات سکوت رسیدیم دوباره . چرا از آن جا که راس قدرت را هدف گرفتیم حالا به اینجا رسیدیم که سکوت میکنیم .

 جواب شما : سکوت کردن روش نشانه گرفتن است . ما هرگز تنزل مطالبات نداشتیم . جنبش سبز جنبش متکثری است . ما  سه خط قرمزداریم :   سلطنت طلبان ، مبارزه خشونت آمیز منافقین و و ابستگان به خارج . اما ما مرزی بین لاییک و مذهبی قائل نیستیم (بسیار نقطه نظر خوبی است و امید است از طرف دوستان شما مورد توجه قرار گیرد) . تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی داریم که در آن  فصل سوم نباید فراموش شود (نظرتان در مورد ولی فقیه در قانون اساسی  را ذکر نکردید  ) . موازین حقوق بشر باید مورد توجه قرار گیرد و منظورمان حقوق بشر در سطح جهانی است . حقوق اقتصادی هم برایمان مهم است . توجه به مطالبات قشرهای کم در آمد . ویژگی انتخاب آزاد بر اساس معیارهای شناخته شده و جهانی انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی . انتخابات آزاد بر اساس موازین حقوق بشری . به قانون اساسی مشروطه اشاره کرده و آنرا برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی دانستید .

ترانه

از امروز برای تحریم فعال انتخابات مجلس آماده شویم

فوریه 16, 2012

۲۵ بهمن با موفقیت اجرا شد . از امروز همه توان و نیروی خود را در تحریم انتخابات بگذاریم . از همه روشهای ممکن استفاده کنیم . تبلیغ در اینترنت ، دیوار نویسی ، پخش اعلامیه در شهرها و محلات ، اسکناس نویسی ، در خواست از دوستان و اطرافیان و اعضای فامیل که حتی الامکان در روز انتخابات در خانه بمانند تا چهره شهر سوت و کور باشد و حالت تحریم انتخابات به خوبی حس شود ، درخواست از بازاریان و مغازه داران که حتی الامکان در این روز در خانه مانده و به مغازه های خود نروند . هدف آن است که در روز 12 اسفند شهرهای ما کاملا خالی و خلوت باشد تا به جهانیان نشان دهیم ملت ایران این انتخابات را تحریم کرده اند .

جرقه زده شد ، اکنون باید بر آن دمید تا خاموش نشود

فوریه 14, 2012

فراخوان راهپیمایی 25 بهمن نتیجه داد . با وجود فشار طاقت فرسای دیکتاتوری توتالیتر ملایان مردم قهرمان ما دوباره به خیابانها آمدند . اینک بر شورای هماهنگی و سایر گروههای اپوزیسیون است که از پتانسیلی که با این حرکت ایجاد شده است استفاده کنند و دیگر بار مانند دفعات پیش مردم را به خانه ها باز نگردانند و سرد و خاموش نگردانند . باید مانند انقلاب 57 این حرکت انقلابی را تداوم داد و هر روز به صورتی آنرا ابراز کرد . باید مردم را در کف خیابان نگاه داشت . باید زنجیره اعتصابات را شروع کرد . بیایید اشتباه سال قبل را تکرار نکنیم . ملت ما بارها نشان دادند شوروشوق و شهامت لازم برای انقلاب را دارند، این فقط رهبری انقلاب است که کمبود دارد . از سران اپوزیسیون ایران میخواهم در این لحظات بحرانی اختلافات را کنار گذاشته و متحد شوند . از شورای هماهنگی میخواهم اینبار مانند دفعات پیش دوباره به خوابی زمستانی فرو نرود بلکه بر دامنه تحرکات خود بیفزاید . باید مردم ، توده های دانشجو و جوان شهری را درخیابانها نگاه داشت و بر شور و اشتیاق انقلابی آنان دامن زد . دوستان ، مگر نه آنکه امروز دهها نفر از مردم قهرمان ما توسط سگان زنجیری خامنه ای دستگیر شده اند . چه حرکتی بهتر از اینکه هرچه زودتر تظاهرات و تجمعاتی برای درخواست آزادی این قهرمانان برپا کنیم . چنین درخواستها و  تظاهراتی جنبش را گرم نگاه خواهد داشت و به گسترش ان کمک خواهد کرد .

25 بهمن آغاز سرنگونی حکومت اسلامی

فوریه 14, 2012

حکومت اسلامی چون بیدی در باد انقلاب مردم ایران بر خود میلرزد . حکومتی از هم پاشیده که منتظر تلنگری است تا فرو ریزد . امید است ملت قهرمان ما که بارها از زمان انقلاب مشروطه تا نهضت ملی کردن نفت و انقلاب سال 57 شهامت و شجاعت بی نظیر خود  در میدان نبرد با دیکتاتوری را ثابت کرده اند امروز نیز درسی دیگر به دیکتاتورها بدهند . امید که 25 بهمن آغازی باشد بر فروپاشی حکومت اسلامی . مسلم است که خامنه ای و احمدی نژاد و سپاه و بسیج مزدور آنان حداکثر سعی خود را در سرکوب این تظاهرات خواهند کرد ولی نترسیم که همه با هم هستیم . اگر امروز را دوام آوریم به خود و دیگران ثابت کرده ایم که هستیم و خاموش نشده ایم . پس به خیابان بیاییم و با مشتهای گره خورده عهد سقوط دیکتاتوری ملایان را با همرزمانمان تجدید کنیم .

آقای رضا پهلوی نظر شما در مورد پرویز ثابتی چیست ؟

فوریه 12, 2012

پرویز ثابتی شکنجه گر ساواک اخیرا پیشاپیش انتشار کتابی در مورد وی با صدای آمریکا مصاحبه ای بحث آفرین داشته است و بسیاری از مبارزان شریف ایران در دوران محمد رضا شاه را به لجن کشیده است . آقای رضا پهلوی نظر شما به عنوان یک سیاستمدار ایرانی که خواهان ایفای نقشی در اپوزیسیون ایران است نسبت به پرویز ثابتی چیست ؟