Archive for 8 فوریه 2012

۱۹ بهمن ۵۷ و عکسی که کمر ارتش شاهنشاهی را شکست

فوریه 8, 2012

۱۹ بهمن و در آخرین روزهای حکومت شاهنشاهی ، همافران به حضور خمینی رفتند . این عکس که توسط حسین پرتوی گرفته شد و عصر همانروز در روزنامه های کشور چاپ شد کمر ارتش شاهنشاهی را شکاند. معلوم شد که ارتش دیگر حتی به بازمانده نیروهای خود نیز نمیتواند اطمینان کند . همافران از تحصیلکرده ترین گروههای ارتش بودند و همراهی آنان با مردم کار انقلاب را یکسره کرد .