Archive for 14 فوریه 2012

جرقه زده شد ، اکنون باید بر آن دمید تا خاموش نشود

فوریه 14, 2012

فراخوان راهپیمایی 25 بهمن نتیجه داد . با وجود فشار طاقت فرسای دیکتاتوری توتالیتر ملایان مردم قهرمان ما دوباره به خیابانها آمدند . اینک بر شورای هماهنگی و سایر گروههای اپوزیسیون است که از پتانسیلی که با این حرکت ایجاد شده است استفاده کنند و دیگر بار مانند دفعات پیش مردم را به خانه ها باز نگردانند و سرد و خاموش نگردانند . باید مانند انقلاب 57 این حرکت انقلابی را تداوم داد و هر روز به صورتی آنرا ابراز کرد . باید مردم را در کف خیابان نگاه داشت . باید زنجیره اعتصابات را شروع کرد . بیایید اشتباه سال قبل را تکرار نکنیم . ملت ما بارها نشان دادند شوروشوق و شهامت لازم برای انقلاب را دارند، این فقط رهبری انقلاب است که کمبود دارد . از سران اپوزیسیون ایران میخواهم در این لحظات بحرانی اختلافات را کنار گذاشته و متحد شوند . از شورای هماهنگی میخواهم اینبار مانند دفعات پیش دوباره به خوابی زمستانی فرو نرود بلکه بر دامنه تحرکات خود بیفزاید . باید مردم ، توده های دانشجو و جوان شهری را درخیابانها نگاه داشت و بر شور و اشتیاق انقلابی آنان دامن زد . دوستان ، مگر نه آنکه امروز دهها نفر از مردم قهرمان ما توسط سگان زنجیری خامنه ای دستگیر شده اند . چه حرکتی بهتر از اینکه هرچه زودتر تظاهرات و تجمعاتی برای درخواست آزادی این قهرمانان برپا کنیم . چنین درخواستها و  تظاهراتی جنبش را گرم نگاه خواهد داشت و به گسترش ان کمک خواهد کرد .

25 بهمن آغاز سرنگونی حکومت اسلامی

فوریه 14, 2012

حکومت اسلامی چون بیدی در باد انقلاب مردم ایران بر خود میلرزد . حکومتی از هم پاشیده که منتظر تلنگری است تا فرو ریزد . امید است ملت قهرمان ما که بارها از زمان انقلاب مشروطه تا نهضت ملی کردن نفت و انقلاب سال 57 شهامت و شجاعت بی نظیر خود  در میدان نبرد با دیکتاتوری را ثابت کرده اند امروز نیز درسی دیگر به دیکتاتورها بدهند . امید که 25 بهمن آغازی باشد بر فروپاشی حکومت اسلامی . مسلم است که خامنه ای و احمدی نژاد و سپاه و بسیج مزدور آنان حداکثر سعی خود را در سرکوب این تظاهرات خواهند کرد ولی نترسیم که همه با هم هستیم . اگر امروز را دوام آوریم به خود و دیگران ثابت کرده ایم که هستیم و خاموش نشده ایم . پس به خیابان بیاییم و با مشتهای گره خورده عهد سقوط دیکتاتوری ملایان را با همرزمانمان تجدید کنیم .