Archive for 20 فوریه 2012

پیشنهادی از صفحه فیسبوک 25 بهمن ، راهپیمایی در 11 اسفند روز تولد میرحسین

فوریه 20, 2012

به نقل از صفحه فیسبوک 25 بهمن : پیشنهاد ما علاوه بر مراسم هشتم اسفند، حرکت به سوی منزل میرحسین موسوی در روز یازدهم اسفند می باشد. 11 اسفند روز تولد ایشان است. چه ایرادی دارد که در این روز عزیز بخواهیم از نزدیکتر سلامی نثار ایشان کنیم؟

امیدوارم شورای هماهنگی نیز اعلامیه در این زمینه داده و راهپیمایی را تایید کند . بر این پیشنهاد می افزایم که روز 11 اسفند شهر را زنده و شلوغ کنیم و روز 12 اسفند که روز انتخابات است شهر را کاملا خلوت میکنیم ، در خانه ها میمانیم ، بیرون نمیرویم ، مغازه ها را میبندیم تا تضاد روز 12 اسفند با 11 اسفند کاملا به چشم آید .

منتظر بیانیه های شورای هماهنگی هستیم

فوریه 20, 2012

آیا شورای هماهنگی باز به محاق رفت ؟ آیا دوباره خواب زمستانی شورا شروع شد تا یکسال دیگر باز یک اعلامیه بدهد و مردم را به راهپیمایی سکوت دعوت کند ؟ خوب یا بد شورا تنها گروه اپوزیسیون است که میتواند مردم را به خیابان بکشاند و 25 بهمن امسال این امر را دوباره ثابت کرد . ولی شورا از کنار این مسئولیت تاریخی خود با خونسردی تمام میگذرد و مثل اینکه متوجه نیست که تاریخ در مورد آن و اعضای آن قضاوت بسیار تلخی خواهد کرد اگر وظیفه تاریخی خود را در لحظه فعلی انجام ندهد . ما منتظریم پس از خیزش 25 بهمن بیانیه های دیگر شورا هرچه زودتر صادرشود . بیانیه در مورد دستگیر شدگان بی گناه 25 بهمن . بیانیه در مورد انتخابات . بیانیه هایی که به جای حرفهای کلی درخواست حرکت و اکسیون سیاسی از مردم داشته باشد . بیانیه هایی که برای مبارزه عملی در سطح خیابان و محل کار و بازار و  غیره خط دهد . من با تجربه های اخیر ایمان دارم که جوانان و مردم ما به این بیانیه ها گوش میدهند و اگر بیانیه ها متعدد شود و منظما صادر شود میتواند پتانسیل انقلابی را تبدیل به اقدام انقلابی کند .