Archive for 21 فوریه 2012

در راهپیمایی روز 11 اسفند حمل پوستر در حمایت از ملت قهرمان سوریه یادتان نرود

فوریه 21, 2012

دوستان ، در سایتهای اجتماعی مانند فیسبوک 25 بهمن به این نتیجه رسیده ایم که روز 11 اسفند یک روز قبل از انتخابات چهره شهر را عوض کنیم . هرجا که میتوانیم و به هر صورت راهپیماییهایی در حمایت از جنبش سبز صورت دهیم ، این روز تولد موسوی نیز هست و با اینکار تولد او را نیز تبریک گفته ایم و حمایت خود را از او ابراز کرده ایم . اینک پیشنهاد من اینست که پوسترهایی نیز در حمایت از مردم قهرمان سوریه که دسته دسته توسط جلادان بشار کشته میشوند با خود حمل کنیم . هم جمهوری اسلامی که تنها حامی بشار در جهان است این حمایت را خوش نخواهد داشت و هم این ملت قهرمان که در این لحظات تاریک به هر نوع حمایتی هرچقدر هم ناچیز احتیاج دارند از دیدن اینکه ملت ایران حامی آنان هستند دل خواهند گرفت .