Archive for 22 فوریه 2012

چرا جهان ساکت نشسته است

فوریه 22, 2012

جنایات  علیه بشریت در سوریه از حد میگذرد و جهان ساکت است . نیروهای بشار شهر بی دفاع  حمص را زیر بمباران بیرحمانه خود با خاک یکسان کرده اند و هزاران سوری را کشته اند و جهان ساکت است و نظاره گر. حتی مانند لیبی لااقل از هوا به کمک مردم نمی آیند . چه کار باید کرد ، نشست و ناظر کشتار مردم بیگناه بود و دست خودرا شست که کشور خودش است و هرکار بخواهد میتواند بکند و ما مطابق قوانین بین الملل حق دخالت نداریم ؟