Archive for 23 فوریه 2012

از هم اکنون به فکر روزهای پس از 12 اسفند نیز باشیم

فوریه 23, 2012

11 اسفند روز خروش ملت و 12 اسفند روز خلوت کردن شهرها و بی آبرو کردن حکومت اسلامی است . اکثر گروههای مبارزاکنون در مورد اقدامات این دوروز به توافق رسیده اند . بیایید در عین تمرکز روی این اقدامات و آماده شدن برای هرچه بهتر برگزار کردن آنها ، روزهای پس از 12 اسفند را نیز از خاطر نبریم و از هم اکنون به فکر اقدامات بعدی نیز باشیم . ملت از خواب برخاسته و دوباره به میدان مبارزه آمده است ، اکنون بر گروههای اپوزیسیون است که این سپاه به میدان آمده را گرم و تازه نفس  نگاه دارند و با تدارک اقدامات بعدی بر حجم اعتراضات  بیفزایند .

برای تظاهرات در 11 اسفند و خلوت کردن شهر در 12 اسفند آماده شویم ، ذکرنکاتی چند برای هرچه موثرتر کردن این اقدام

فوریه 23, 2012

ممنون از شورای هماهنگی به خاطر اعلامیه جدیدش . من این اعلامیه را از جهات مختلف تایید میکنم و میخواهم نکاتی چند بر آن بیفزایم . اول باید گفت که این اقدامی است که بسیاری از مبارزان ، از جمله این بنده ناچیز از مدتی پیش درخواست انجام آن را داشتند  زیراشلوغ کردن شهر در 11 اسفند و سپس خالی کردن آن در 12 اسفند جهان را متوجه بی حیثیتی حکومت اسلامی در بین مردم ایران می کند . من میخواهم اضافه کنم یادتان باشد  روز 11 اسفند تولد میرحسین هم هست .   ضمنا  به یاد دستگیرشدگان بیگناه تظاهرات روز 25 بهمن هم باشید، آنهایی که الان زیر شدیدترین شکنجه ها هستند و قاطعانه درخواست آزادی آنان را کنید . حمایت از مردم سوریه هم که از واجبات است ، سعی کنید پوسترهایی  در حمایت از انقلاب سوریه حمل کنید ، این مردم قهرمان محتاج حمایت مردم سراسر جهان از جمله ما ایرانیان هستند و دیدن پوسترهایی این چنین بر مقاومت آنان خواهد افزود . سعی کنید اگر عربی بلد هستید این پوسترها را به زبان عربی بنویسید تا در عکسهایی که از تظاهرات 11 اسفند پخش میشود و به دید مردم سوریه هم میرسد بتوانند به راحتی بیانیه هارا خوانده و متوجه حمایت ملت ایران شوند . اگر تظاهرات سکوت را دوست ندارید (چون بعضی دوستان در این زمینه گاهی غر میزنند ) اشکالی ندارد ، شما شعار دهید ولی در تظاهرات شرکت کنید. ضمنا اگر ماموران حکومت خیابانها را پر کرده بودند لازم نیست حتما در یک صف دراز تظاهرات کنید ، تظاهرات لحظه ای و موضعی بسیار موثر است . یک لحظه در یک مکان و سپس پراکنده شوید و در نقطه ای دیگر جمع شوید و به تظاهرات ادامه دهید تا سرسام گیرند و عاجز شوند . سعی کنید تظاهرات را تا پاسی از شب ادامه دهید ، در شب اینان عاجزند و نمیتوانند زیاد با مردم در بیفتند .  میخواستم در پرانتز اضافه کنم ممنون از شورای هماهنگی که برای اولین بار بیانیه اش را با کلمات پارسی آغاز کرد و آیه و سوره در ابتدای بیانیه نیاورد . من میدانم که برادران شورا مانند بسیاری از هموطنان ما مسلمانانی  معتقد و پاکدین  هستند اما  در عین حال  بسیار ی از ایرانیان طبقه متوسط که فعلا در این تظاهرات همگام با شما شرکت میکنند نیز گرچه مسلمانند اما  دنباله روی اسلام افراطی نیستند و «میخواهند» که بیانیه های سازمانهای آنان با بیانیه های حکومتی فرق داشته باشد وپر از آیه های عربی و شبیه سخنرانی روحانیون  بر منبر نباشد . این گروه ایرانیان که احتمالا فرزندان شما را نیز شامل میشوند  اگر اعلامیه ای ببینند که مثل اعلامیه های بعضی از روحانیون با عربی غلیظ شروع میشود و تا وسط اعلامیه ترجمه آن آیه ادامه دارد دلسرد میشوند و باقی بیانیه را نمیخوانند و به خاطر آن به خیابان نمی آیند . باید شرایط محیط را در نظر داشت  . به نظرم شورا دارد خود را با واقعیات موجود تطبیق میدهد و ممنون که از بی حرکتی در آمده و شروع به صدور بیانیه های ممتد و ادامه دار کرده است . من ایمان دارم اگر این بیانیه ها ادامه یابد و به مناسبتهای مختلف از مردم خواستار اقداماتی چون تظاهرات و اعتصابات شوید مردم ما نشان خواهند داد از مردم سوریه چیزی کم ندارند  . اکنون بر همه سازمانهای مخالف است که آنان نیز در بیانیه هایی درخواست اقدام مشابهی را از طرفداران خود  بکنند . سازمانهای خارج از کشور تظاهرات 11 اسفند یادتان نرود .