Archive for 29 فوریه 2012

فردا یازدهم اسفند است ، برای تظاهرات و شلوغ کردن چهره شهر آماده شویم

فوریه 29, 2012

دوستان فردا یازدهم اسفند است . از مدتی پیش شورای هماهنگی و سایر گروههای اپوزیسیون از مردم خواستند که روز 12 اسفند در خانه بمانند و در عوض روز یازده اسفند بر علیه این دولت دیکتاتور دست به تظاهرات بزنند . تظاهرات یازده اسفند تضاد چهره خاموش شهر در روز 12 اسفند را درمقایسه با یک شهر زنده و فعال بیشتر نشان خواهد داد . ضمنا تعدادی خبرنگار خارجی که به دعوت رژیم برای گزارش انتخابات وارد شده اند شاهد تظاهرات یازده اسفند خواهند بود و این اقدام اعتراضی ملت را در سطح بین المللی انعکاس خواهند داد . یادتان باشد یازده اسفند روز تولد میرحسین موسوی نیز هست . سعی کنید در این روز در سطح شهر حضور داشته باشید . در تظاهرات آرام شرکت کنید . اگر میتوانید حتی گروههای کوچک تشکیل دهید از روش تظاهرات خلق الساعه و لحظه ای در نقاط مختلف شهر استفاده کنید . پوسترها و اعلامیه هایی در مخالفت با انتخابات و دیکتاتوری در نقاط مختلف شهر پخش کنید . امشب نیز از فراز بامها ندای مخالفت با دیکتاتوری خامنه ای را سر دهید تا آنان که در جریان نیستند بفهمند خبری هست و بپرسند و دریابند که یازدهم اسفند روز تظاهرات ملت ایران است . به امید پیروزی .