Archive for مارس 2012

سال نو بر همه ایرانیان مبارک باد

مارس 19, 2012

سال نو بر همه ایرانیان در هرجای جهان که هستند مبارک باد . امید که این سال نو با خود بهار آزادی و دموکراسی را به میهن ما به ارمغان آرد .

انتخابات مجلس ، شکستی مفتضحانه برای خامنه ای

مارس 2, 2012

اکنون با قاطعیت تمام میتوان گفت که انتخابات فرما یشی خامنه ای شکست خورده است . خیابانهای خالی شهرهای ایران نشانگر عمق نفرت مردم ایران از دیکتاتوری اوست . به کوری چشم سردمداران حکومت و طرفدارانشان در داخل و خارج از ایران،   فراخوان شورای هماهنگی راه سبز و سایر گروههای اپوزیسیون در تحریم انتخابات بسیار موثر واقع شده است .مردم قهرمان ما دیگر بار ثابت کردند که به فراخوانها پاسخ میدهند و این بر اپوزیسیون است که  از هم اکنون در فکر برنامه های آینده برای مبارزه با دیکتاتوری باشد  . به امید پیروزی ملت ایران .