Archive for مه 2012

اشتباه انقلاب 57 را تکرار نخواهیم کرد

مه 25, 2012

در اتحاد مردم ایران بر علیه دیکتاتوری خامنه ای ملت ایران اشتباه سال 57 را تکرار نخواهد کرد . در آن انقلاب ضد پهلوی اشتباه روشنفکران ما این بود که برای رهایی از دیکتاتور خونخوار ایران حاضر شدند با هر کس و هر گروه بدون توجه به سابقه و  برنامه  آن گروه متحد شوند و نتیجه آن شد که فرد کاریزماتیکی به نام خمینی که به صورت نهادینه یک عنصر ضد دموکراتیک بود به رهبری انقلاب رسید .

 اما ملت ایران اکنون  تجربه ناموفق آن انقلاب را پشت سر دارد و از آن درس گرفته است . اینبار هرگز گروههای اپوزیسیون ایران برای رهایی از خامنه ای حاضر نخواهند شد با هردسته و گروهی متحد شوند . باید به سابقه و گذشته و اهداف و برنامه های گروهها دقت کرد و سپس آنان را در اتحاد ضد دیکتاتوری پذیرفت . به شخصه معقتدم لا اقل دو گروه در جبهه متحد خلق بر علیه دیکتاتوری جایی ندارند . یکی گروه پهلوی طلبان ، خواستار برقراری مجدد سلطنت پهلوی بر ایران،  هستند که مشخصا بر گرد رضا حلقه زده اند و به جای آینده چشم به گذشته و دوران «شاهنشاه آریامهر» و حزب توتالیتر رستاخیز دارند و هرگز انقلاب 57 را بر مردم ایران نبخشودند و اگر به قدرت بازگردند عهد بسته اند انتقام آن انقلاب را از مردم ایران بگیرند . دیگر گروه از آن مسعود پرستان مجاهد است که در پی برقراری حکومتی همچون کره شمالی بر ایران هستند .

مافیای پهلوی طلبان و ملت ایران

مه 22, 2012

مافیای پهلوی طلبان عزم جزم کرده است که فرد بی استعدادی به اسم رضا را که تنها هنرش این است که از خاندان دزد و جنایتکار پهلوی زاده شده به سلطنت برساند . برای وصول به این خیال خام ملیونها دلار از  پولهای دزدیده شده از جیب ملت ایران (توسط پدر وپدر بزرگ رضا) خرج شده و میشود . وای بر ملت ایران اگر فریب این مافیا را خورده و  از چاه دیکتاتوری خامنه ای به چاه سلطنت پهلوی بیفتند . آزموده را آزمودن خطاست .

مشروطه خواهان و رضا خواهان

مه 16, 2012

من با استفاده از لفظ مشروطه طلب توسط اکثر طرفداران رضا پهلوی در سایتهای اجتماعی مشکل دارم . اینها مشروطه طلب نیستند ، اینها پهلوی طلب و به خصوص رضا طلب و رضا پرست هستند . میدانید چرا ؟ یک بار محض امتحان از اینها بپرسید اگر شما مشروطه طلب هستید ، آیا بر فرض محال اگر فردا در ایران رفراندوم شد و همه به سلطنت رای دادند چه کسی شاه شود ؟ آیا فردی از خاندان قاجار و صفویه یا زندیه میتواند شاه شود ؟ با توجه به اینکه صفویه و زندیه آخرین خاندان واقعا مستقل ایرانی بودند ، و با توجه به اینکه دست نشاندگی پهلویها توسط انگلیس و آمریکا بر همه واضح و مبرهن است ، آیا منطقیتر آن نیست کسی از اخلاف صفویه یا زندیه شاه شود که شائبه وابستگی و نوکری بیگانگان نیز به آنها نمیرود ؟

 و اما بررسی جوابهای این به اصطلاح مشروطه طلبان ناب به این سوال ساده مدتهاست به من ثابت کرده است که اینها در واقع فقط طرفداران دیکتاتوری پهلوی هستند، نه مشروطه یا حتی سلطنت طلب . همه یک صدا جواب میدهند «شاه فقط رضا شاه» (به قافیه «رهبر فقط روح الله» ) . من اینها را مشابه طرفداران بشار اسد در سوریه یا کیم جونگ اون در کره شمالی یا الهام در آذربایجان میدانم .

 بشارو آن دو دیگر هم پسران دیکتاتور ها هستند  . آیا چون در سوریه (و کره شمالی و حکومت آذربایجان ) پسران دیکتاتورها تکیه بر تخت پدرانشان زده اند میتوان حکومتهای آنان را سلطنتی پنداشت ؟ رضا خان قزاق که در کودتای آیرونساید انگلیسی بر ایران حاکم شد صرفا یک دیکتاتور بود . تفاوت او با کیم ایل سونگ ، حافظ اسد و حیدر علی اف در این است که او یک لفظ شاه هم به خودش داد . محمد رضا شاه هم مثل بشار یا الهام یا کیم فقط یک دیکتاتور زاده بود که با حمایت آمریکا و انگلیس تکیه بر تخت قدرت پدر زد .  طرفداران او و رضا را نمیتوان مشروطه طلب نامید، طرفداران او به سادگی طرفداران دیکتاتوری هستند و بس . پهلوی طلبان ما در آرزوی بازگشت مجدد دیکتاتوری رضا و محمد رضا پهلوی  دنبال رضا افتاده اند و نه به عشق سلطنت مشروطه ، که ملت ایران مدتهاست پشت سر گذاشته است .