Archive for اوت 2012

چهارشنبه و پنجشنه ساعت ده شب از فراز بامها فریاد سرنگونی خامنه ای را سر دهید

اوت 27, 2012

به یاد شهدای جنبش سبز ، به یاد زندانیان و شکنجه شدگان ، چهارشنبه و پنجشنبه از فراز بامها فریاد اعتراض خود را به گوش خامنه ای جلاد و شرکت کنندگان اجلاس عدم تعهد برسانید . قرار همه ما ساعت ده شب بر فراز بامهای تهران و سایر شهرهای ایران .

دلنگران انقلابیان سوریه

اوت 27, 2012

اگر دولتهای خارجی دست روی دست بگذارند و ناظر کشتارهای بیرحمانه بشار باشند آیا امکان دارد انقلاب سوریه مانند نبرد جمهوریخواهان اسپانیا بر علیه فرانکوی سلطنت طلب در دهه سی قرن بیستم سرکوب و در خون غرق شود ؟آن موقع هم قدرتهای خارجی از ترس نفوذ کمونیستها در جبهه جمهوریخواهان دست روی دست گذاشتند و کمک نکردند. حالا فقط جای کمونیستها با القاعده عوض شده ولی بهانه همان است .

تقدیم به همه دیکتاتورهای جهان

اوت 27, 2012

چه شاه و چه شیخ و چه ژنرال ، چه حزب کمونیست و چه حزب رستاخیز و چه حزب جمهوری اسلامی

دور باطل

اوت 27, 2012

این تصویر شما رابه یاد چه ملتی  می اندازد ؟ شاه را بردیم شیخ را آوردیم ، حال میخواهیم شیخ را ببریم شاه را برگردانیم. لابد سی سال دیگر باز باید شاه را ببریم و شیخ را بیاوریم ؟؟؟ تاکی تکرار؟

برگی از تاریخ ایران

اوت 25, 2012

برگرفته از کتاب » معمای هویدا » ، نوشته عباس میلانی ، صفحه 127 .   میلانی با اینکه خیلی در این کتاب دست به عصا راه رفته ولی بازهم بعضی نکات پشت پرده دربار شاه را رو کرده . از جمله در مورد روابط عشقی شاه با زنان متعدد .  شاه در حالی که همسر وفاداری چون فرح داشت که حتی اکنون نیزو سالها پس از مرگش به خاطره  او وفادار است ولی بی توجه به این همسر وفادار و فرزندان خود معشوقه های متعددی میگرفت و عوض میکرد . جدا از دولو علم نیز برای جلب نظر شاه در این زمنیه فعالیت کرده و زنان مختلفی را برای شاه می آورد .

جدیدترین عکس رسمی خاندان سلطنتی انگلیس

اوت 25, 2012

بسیاری مواقع وقتی با پهلوی طلبان صحبت میکنید و میگویید خاندان پهلوی جز از جنایت و خیانت نکرد میگویند حق با شماست ولی در نظر داشته باشید که خاندان سلطنتی مانند خانواده سلطنتی انگلیس هم داریم که فخر جهانند . عکس زیر نمونه ای از افتخارات خاندان سلطنتی انگلیس را تمثیل وار به معرض نمایش میگذارد . میدانم که اکثر خوانندگان در مورد آخرین افتضاح این خاندان اطلاع دارند . نه ، مقصودم اوایل قرن بیستم و معشوقه های متعدد ادوارد هفتم نیست  ، در مورد ادوارد هشتم  و ازدواجش و عشقش به هیتلر هم  حرف نمیزنم ، خواهر الیزابت را هم نمیگویم ، افتضاحات بی پایان ازدواجهای بچه های ملکه را نیز در واقع به قول عوام بی خیال . ماجرای لاس وگاس را میگویم . یک عده از پول مالیات ملت انگلیس مفت میخورند و میچرخند و عشق میکنند و به مردم هم فخر میفروشند که ما  اشرافیم و خونمان از شما رنگینتر است چون از اسپرم خاصی تولید شده ایم که با شما رعایا فرق دارد . متاسفانه وقتی خوب در مورد این خاندانهای سلطنتی مطالعه کنید متوجه میشوید شاهان و سلاطین  از هر نوع و قماشش همه سروته یک کرباسند .

نژاد پرستان فاشیست و ادعاهای برتری نژادی

اوت 21, 2012
این داستان نژاد پاک آریایی  مربوط به فاشیستهای آلمان نازی و هیتلر بود . الان هیچکس در اروپا این چرندیات را باور ندارد و خود آلمانها هم این حرفها را کنار گذاشته اند . رضا شاه چون خود دیکتاتور بود و از دیکتاتوری فاشیستها خوشش می آمد  و میخواست خودرا به هیتلر بچسباند شروع کرد به تکرار جفنگیات هیتلر در مورد نژاد آریایی  . تبلیغات وسیع رضا خانی موثرواقع شد . هیتلر رفت و رضا شاه هم از برابر متفقین گریخت و دستگیر شد و با خفت جان داد ، ولی این تبلیغات نژادپرستانه آریایی هنوز که هنوز است توی ذهن بعضی از ما ایرانیان جا خوش کرده است . دوستان ، در این فلات باستانی ایران هزاران قوم و قبیله از سه هزار سال پیش اقامت کرده و با هم آمیزش داشته اند . از اقوام ماقبل آریایی و سامی تا آریایی و پارت و سپس اعراب و بعد گذر امواج وسیع ترکان در طی بیش از هزار سال . از آن نژاد آریایی چیزی باقی نمانده است . ما ایرانیان آمیخته ای هستیم از همه این اقوام و مهاجران  و اتفاقا این مایه افتخار ماست که در کنار هم زیسته ایم و هرگز ادعای برتری نژادی بر یکدیگر نداشته ایم . گول این تبلیغات فاشیستی کهنه را نخورید که دستمایه ای است برای تجزیه طلبان در جهت تبلیغات برای از هم پاشیدن ایران عزیز .

رابطه سگ و هویدا

اوت 20, 2012
شاه سگش رو با خودش برد این بیچاره را گذاشت تو زندون تااعدام بشه . عجب دیکتاتور نمک به حرامی بود!

اجلاس جنبش عدم تعهد را بر سرشان خراب کنیم

اوت 14, 2012

اجلاس جنبش عدم تعهد درتهران برای دولتیان یک مسئله حیثیتی است . آن چنان که تهران را پنج روز تعطیل کرده اند . اخبار این اجلاس پوشش بین المللی خواهد گرفت . فکر کنید اگر در این چند روز در تهران تظاهرات و یا هرگونه ابراز مقاومتی انجام گیرد چه آبروریزی بزرگی برای دولت جمهوری اسلامی خواهد بود . هرگونه حرکت اعتراض آمیز توسط خبرنگاران خارجی حاضر در صحنه به سراسر جهان مخابره خواهد شد . خود را آماده کنیم .

چون هیتلر بد بود پس ما خوبیم

اوت 11, 2012

استدلال پهلوی طلبانه و خامنه ای پرستانه : چون هیتلر چند ملیون آدم کشت پس به شاه یا خامنه ای کاری نداشته باشید بابا . این بیچاره ها فقط چند هزار خائن توده ای و کمونیست را کشتند در نتیجه در مقایسه با هیتلر فرشته اند و ما رعیت «بی لیاقت » باید اینها را بگذاریم روی سرمان حلوا حلوا هم بکنیم.

مصدق محبوب ملت و منفور آمریکا و شاه

اوت 11, 2012

تراژدی دیکتاتوری : یک بچه پانزده ساله رهبر ورزش مملکت

اوت 10, 2012

چه فرقی است بین این بچه پانزده ساله رهبر ورزش مملکت و احمدی نژاد «فوتبالیست» . بچه تازه بالغ دارد درس فوتبال به قهرمانان ورزشی ایران میدهد و آن بیچاره ها نیز از ناچاری دست به سینه گوش میدهند و سرتکان میدهند . شیخ و شاه به واقع دوروی یک سکه اند . ملت ایران شاه را سرنگون کرد ، امید که به زودی شیخ را نیز سرنگون سازد و به آزادی و دموکراسی دست یابد .

عکس این بریده روزنامه در وبلاگ مطائب آنا موجود است .

تراژدی دیکتاتوری : یک بچه پانزده ساله رهبر ورزش یک مملکت

اوت 10, 2012

مسخره تر از این سراغ دارید ؟ یک بچه تین ایجر فقط چون باباش دیکتاتور مملکته شده رییس کل و رهبر ورزش مملکت . بدتر اینکه این جوانک می آمد توی تلوزیون و برای فوتبالیستهای باسابقه ما خط مشی میداد که چطور فوتبال بازی کنند این بیچاره ها هم مجبور بودند بنشینند و سرتکان دهند و بله قربان کنند . تراژدی آن بود که مملکت فقط دوتا کانال تلوزیون بیشتر نداشت و مثل حالا کانال ماهواره هم نبود ملت بدبخت هم مجبور بودند هاج و واج بنشینند جلوی تلوزیون به اظهار فضلهای این تین ایجر گوش بدند و به شاه  مملکت و ولیعهدش فحش بدهند که چه کمدی مسخره ای به راه انداخته است .همین زیاده رویهای زورمدارانه بود که سرانجام منجر به انفجارخشم  ملت ایران شد .

انصافا آیا هیچ تفاوتی بین این تصویر و تصاویر رهبران کره شمالی وجود دارد ؟ کیم جونگ اون خردسال اکنون مارشال و رهبر ارتش و مملکت است و تمام سالخوردگان سیاسی باید جلویش دست به سینه بایستند . اتفاقا هر دومملکت هم تک حزبی بودند و هستند . در ایران حزب رستاخیز حاکم بود و در کره حزب کمونیست و هیچ حزب و دسته و گروه دیگری حق فعالیت و اعتراض نداشت و ندارد .عکس این بریده روزنامه در وبلاگ مصائب آنا موجود است .

تا به کی ؟

اوت 10, 2012

داشتم فکر میکردم چقدر بدبختیم که سی سال پس از مردمیترین و عظیمترین  انقلاب قرن بیستم هنوز باید برای یک مشت بی اطلاع از تاریخ  توضیح بدهیم که شاه کی بود و چرا مردم حاضر بودند با دست خالی بروند جلوی گلوله ژ-3 تا از دستش خلاص بشند . واقعا حوصله ندارم سی سال دیگه برای یک مشت نا مطلع  دیگه توضیح بدم خامنه ای کی بود و چرا سرنگون شد .