Archive for سپتامبر 2012

نابغه نقاشی

سپتامبر 28, 2012

اِ اِ اِ این که نقاشی یکی دیگه رو کپی کرده :

پس فرق ما با جمهوری اسلامی در چیست ؟

سپتامبر 27, 2012

شاید باید بگویم پس فرق مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی در چیست ؟

فیلم حمله و توهین به مهمانپرست را نگاه کردم . آنچه دیدم اکثرا گروه مجاهدین بودند با لباسهای زردشان و پرچمهای شیروخورشیدشان که او را دوره کرده بودند . هرگز اینگونه فحشها و این رفتار را با هیچ انسانی ، هرکه میخواهد باشد ، تایید نکرده ام . مجاهدین با اینکار خود را به سطح جمهوری اسلامی پایین آوردند و نشان دادند هیچ فرقی با طرف مقابل ندارند .اگر ما ادعا داریم از نظر اخلاقی در سطح بالاتری هستیم . اگر میگوییم به حقوق بشر احترام میگذاریم و هر انسانی با هر سابقه ای از نظر ما محترم است و حتی جنایتکاران جمهوری اسلامی را اگر به دادگاه ببریم هرگز با آنان مانند رفتاری را که آنان با سران رژیم سابق داشتند نداریم ، این چه کاری بود ؟ رسانه های خارجی و ملتهای دیگر در مورد ما چه قضاوتی خواهند کرد ؟ که این ایرانیها همه یکجورند ، حتی اپوزیسیونشان هم دست کمی از دولتشان ندارد .

تنها دوگره در اپوزیسیون ایران از حمله خارجی استقبال میکند

سپتامبر 23, 2012

دوگروه در اپوزیسیون ایران از حمله نظامی به ایران حمایت پنهانی میکنند. در ظاهر خود را به آن راه میزنند ولی میتوان اینرا در نظرات طرفدارانشان دید . هردوگروه میدانند که در اپوزیسیون و میان مردم جایی ندارند پس باید متکی به حمایت خارجی باشند . هردوگروه امیدوارند پس از حمله نظامی ، آمریکا اینها را با سلام و صلوات بیاورد و بر راس دولت بگمارد . یک گروه فکر میکند حمله نظامی برای آن 28 مرداد دومی خواهد شد تا پس از سی سال به ایران برگردد و دمار از روزگار ملت در آورد که چرا سال 57 انقلاب کردند . اینها مثل سلسله بوربن فرانسه هستند که درموردشان گفته شد پس از انقلاب فرانسه نه چیزی آموختند و نه چیزی از یاد بردند . گروه دوم سابقه همکاری مشابهی را با دولت عراق دارد و اکنون دوباره میپندارد اگر با آمریکاییان همکاری کند شاید تکه نانی برایش در حکومت آینده ایران پرت کنند . دیروز جشن گرفته بود که وزارت خارجه آمریکا آن را از لیست تروریستی در آورده است . فکر نکنم هیچ گروه دیگری در اپوزیسیون موافق حمله خارجی به ایران باشد.

اگر گفتید آن دوگروه کدامند ؟؟

خطر ظهور فاشیسم در ایران ؟

سپتامبر 22, 2012

متاسفانه اخیرا همه متوجه شده ایم که در واکنش به حکومت ضد ملی و دیکتاتور جمهوری اسلامی واکنشی شبه فاشیستی و افراطی ، با تاکید بر برتری نژاد آریایی ،در بعضی از گروههای سیاسی به وجود آمده که البته فعلا محدود به بخشهای حاشیه ای اپوزیسیون میشود ولی نباید خطر فاشیسم را دست کم گرفت . تا سال 1930 در آلمان هم هیچکس هیتلر را جدی نمیگرفت و به او و گروهش به سان یک دلقک مینگریستند و دیدیم همین جدی نگرفتن این دلقک منجر به چه فاجعه ای برای آلمان و دنیا شد . در سالهای قبل از 57 هم در واکنش به دیکتاتوری دست نشانده شاه گروههایی به سمت اسلام رفتند ، جدی گرفته نشدند و دیدیم چه بلایی بر سر ایران آمد . امیدواریم اینبار آن اشتباه تکرار نشود .

اینهم برنامه ای که برای میهن ما تدارک دیده اند

سپتامبر 12, 2012

میشه بگین کدومشون رییس جمهوره ؟

سپتامبر 9, 2012

دست راستیه رییس جمهور یه مملکته ، دست چپیه گارسونه !

شاهی که از کشته پشته ساخت

سپتامبر 9, 2012

عکس از کشتار صبحگاه خونین   17 شهریور 1357به دستور مستقیم محمد رضا شاه پهلوی  است .همانطور که دراین عکس می بینید به قول شاعر از کشته پشته ساخته است . محمد رضا آخرین شاه تاریخ ایران بود که در یک انقلاب گسترده مردمی سرنگون شد و فرار کرد .

محمد رضا فرزند رضا خان قزاق بود . رضا خان قزاق درجه دار بیسواد ارتش قزاق روسیه در یک کودتای انگلیسی به طراحی ژنرال آیرونساید به قدرت رسید تا نهال نوپای دموکراسی مشروطه را در ایران از بیخ و بن برکند و نفت ارزان را به سوی ارباب روانه سازد . او سپس خود را به زور شمشیر شاه ایران کرد . برای آشنایی با خیانتهای رضا خان به ایران و ایرانی این نوشته را بخوانید (لطفا روی لینک کلیک کنید ).

دیکتاتوری نظامی رضا خان قزاق با فرار زبونانه و خائنانه او از مقابل نیروهای اشغالگر خارجی در سال 1320 به پایان رسید. رضا خان به جای ایستادگی و مقابله با نیروهای اشغالگر بدون شلیک حتی یک گلوله تسلیم شد و سپس در راه فرار به بنادر جنوب دستگیر شد و به تبعید فرستاده شد و مردم سرنگونی او را در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران جشن گرفتند .

پسر او نیز در سال 1332 از مقابل نیروهای مردمی در جنبش ملی کردن نفت  گریخت و  به ایتالیا فرار کرد ولی متاسفانه آمریکاییها پس از کودتا در ایران او را به کشور بازگردانده و مجددا بر تخت سلطنت نشاندند . او سپس دکتر مصدق نخست وزیر قانونی ایران را برکنار کرد و به دادگاه کشید و او را به جرم ملی کردن نفت ایران محاکمه و تبعید کرد . مصدق تا پایان عمر در تبعید بود و در تنهایی جان داد . ایرانیان هرگز این خیانت شاه را فراموش نکردند .

همان طور که ذکر شد محمد رضا آخرین شاه ایران بود که در انقلاب سال 57 سرنگون شد و از ایران فرار کرد و سالهای آخر عمر را با ذلت و خواری شایسته یک دیکتاتور آدمکش در تبعید سپری کرد.