ارنست پرون یارگرمابه و گلستان شاه

آیا میدانید چه کسی  صمیمیترین دوست شاه و رفیق گرمابه و گلستان او  بود ؟ اگر نمیدانید حتما این مقاله کوتاه تاریخی  را بخوانید .

برگی دیگر از تاریخ جذاب ایران را ورق میزنیم و اینبار به یک دوستی عجیب و مرموز میپردازیم . ماجرای دوستی شاه و ارنست پرون یک از نکات غریب تاریخ ایران  است که هیچ کس سرانجام به راز واقعی آن  پی نبرد .

شاه در دوازده سالگی برای تحصیل به سوییس اعزام شد   .عباس میلانی در کتاب the shah مینویسد که شاه درسال 1935 در مدرسه لا روزه در سوییس با پرون آشنا شد .ارنست پرون    پسر باغبان مدرسه لاروزه بود و برای شاگردان مدرسه مستخدمی میکرد  . پرون یک همجنسگرای ناب بود با رفتاری به شدت مونث و زنانه  و این جنبه شخصیت خویش را از هیچکس پنهان نمیکرد.

پرون  ده سال از شاه بزرگتر بود .  اومورد تحقیر اکثر دانش آموزان پولدار مدرسه بود که پیوسته  اورا به دلیل رفتار زنانه اش مسخره میکردند  ولی از زمان آشنایی با شاه خردسال  که  پولدارترین دانش آموزمدرسه به شمار میرفت وضعش در مدرسه تغییرکرد . این مرد بزرگسال وآن  پسر نوجوان  اکثر اوقات  فراغتشان را در اتاق مجلل شاه در مدرسه باهم میگذراندند .

چرا شاه در سن دوازده سالگی به سوییس فرستاده شد ؟  آن زمان رسم خانواده های اشرافی ایران این بود که فرزندان خود را برای تحصیل به خارج میفرستادند .  اصل و نسب و  گذشته و خانواده رضاشاه  ناشناس بود و حتی امروز نیز کمابیش در هاله ای از ابهام پیچیده است . رضا شاه  به همین دلیل از طرف خانواده های بزرگ و اشرافی ایران تحقیر میشد .  در عکس العمل به این تحقیر که تا پایان عمر او را آزار میداد   سعی میکرد با تقلید از آنان جای پای خانواده خود را محکم کند . یکی از اقدامات او برای رفع این تحقیر تقلید از اشرافِ آن روز و فرستادن پسرش برای تحصیل به خارج بود البته زود از این تصمیم منصرف شد و شاه جوان را در شانزده سالگی به ایران عودت داد تا در مدرسه نظامی درس  بخواند.

همانطور که ذکر کردیم  پرون ده سال از شاه بزرگتر بود ولی دوستی آنان در سنین 12 تا شانزده سالگی شاه بسیار عمیق و صمیمانه شد و پرون تا لحظه مرگ ، نزدیکترین همراه وصمیمیترین  دوست شاه باقی ماند .هیچ کس در سوییس و بعدها در ایران  نمیفهمید چگونه این دو با وجود اختلاف سن ، ملیت ، خانواده ، مذهب و زبان چنین دوستان جدایی ناپذیری شده اند . سفیر بلژیک در سوییس پس از اطلاع از آشنایی شاه و پرون گفته بود اگر من نظارت بر زندگی شاه را بر عهده  داشتم محال بود اجازه دوستی با چنین فردی  را به  یک کودک خردسال چون شاه بدهم . وقتی شاه خردسال  به اصرار رضا شاه که در مورد آشنایی او با پرون خبرها شنیده بود   به ایران بازگشت پرون را نیز با خود به ایران آورد.  رضا شاه از اینکه ولیعهد خردسال او   با یک مرد همجنسگرا و زن نما که  ده سال بزرگتر از خود برگشته است به شدت خشمگین بود ولی به ملاحظه علاقه شدید شاه به پرون او را از ایران اخراج نکرد. او فقط به گماشتگان دربار سپرده بود  نگذارید این کوتوله  زن صفت  جلوی چشمم بیاید که زیرمشت و  لگد لهش میکنم . به نقل از خاطرات فردوست رضا شاه اتفاقا یکبار در بازدید از کاخهای خود به پرون برخورده بود و او را با عصای خود دنبال کرده بود تا بزند که پرون فرارکرده و جان سالم در برده بود . پرون به همین سبب تا وقتی رضا شاه در ایران بود  زندگی نسبتا مخفیانه ای داشت و فقط با شاه  ملاقات میکرد .رضا شاه در عین حال بر این باور بود که پرون جاسوس انگلیس است (به نقل از خاطرات فردوست ) ولی مدرکی دال بر صحت باور رضا شاه در دست نیست  (اصولا رضا شاه مانند استالین در اواخر عمر دچار بیماری پارانویا شده بود و نیمی از دربار و اطرافیان خود را به نادرست جاسوسان انگلیس میپنداشت. چون خود ش را انگلیسها بر سرکار آورده بودند او میپنداشت که اینبار نیز توطئه دیگری دارند تا او را سرنگون کرده و نوکری دیگر بر سرکار آورند) .

اینکه شاه خشم پدری مقتدرو مستبد  را برای آوردن پرون به ایران تحمل کرد نشان از دوستی و عشق بسیار عمیق این دو به یک دیگر دارد . در عین حال باید پذیرفت که در جامعه بسیار سنتی و بسته آن روز ایران ، و حتی در جهان آن روز در پیشرفته ترین کشورهای غربی  نیز همجنسگرایی هنوز یک امر بسیار زشت و نا معمول به شمار میرفت . قبول خشم پدر، تحمل پچ پچ های درباریان و خانواده و همچنین  شایعات گسترده در جامعه آن روز ایران در مورد نوع رابطه اش با پرون نشانگر علاقه عاشقانه و بسیار شدید شاه به پرون است که همه اینها را تحمل کرد ولی پرون را در کنار خود نگاه داشت.

اما اوضاع پس از  گریز خائنانه و بزدلانه  رضا شاه از برابر مهاجمان خارجی (و دستگیری او در اصفهان و تبعیدش به آفریقا) عوض شد.  با موافقت انگلیس  و آمریکا شاه   بر تخت سلطنت نشست  و از آن پس پرون  همواره در کنار او در میهمانیها و ملاقاتهای خانوادگی حضور داشت و از قدرتمندان پشت پرده به شمار میرفت چون همه در ایران  میدانستند اگر نظر او را جلب کنند نظر شاه را جلب کرده اند . پرون در عین حال به علت خصلت زنانه اش با زنان دربار روابط خوبی برقرار کرده بود و به علت خرافاتی بودن و  اعتقاد به فالگیری ، برای آنان فال تاروت و قهوه  میگرفت ورمالی و  پیشگویی میکرد و به همین دلیل نیز بین آنان  محبوب شده بود . تنها زن دربار که او را دوست نداشت ثریا زن دوم شاه بود زیزا او را رقیبی برای خود میپنداشت . ثریا ، در خاطرات خود  چنین تصویری از سالهای آخر اقامت پرون در دربار و کاخ شاه ارائه داده است :«ارنست پرون زشت و نامطبوع است. چشمهایش نفرت انگیز است……همجنس باز است…… مزدور است….. نادرست…. ماکیاول صفت….. شیطان صفت…… رمال….. غیبگو……» ثریا در این کتاب عنوان نموده که پرون و شاه هر روز صبح یکدیگر را در اتاق شاه ملاقات می‌کنند و پرون در این ملاقات‌ها به دسیسه چینی علیه دشمنانش می‌پردازد. پرون در عین حال که آدمی خرافاتی بود که برای شاه و سایر اعضای دربار  فالگیری و رمالی میکرد ، یک کاتولیک معتقد نیز بود. به نقل از عباس میلانی  او پس از اینکه شمس خواهر شاه به مذهب کاتولیک گروید مراد و مرشد شمس شده بود و به طور مرتب با او دیدار میکرد.

رمز دوستی عمیق و صمیمانه شاه با پرون چه بود ؟ البته مسئله تمایلات و روابط جنسی افراد یک مسئله خصوصی است. به نظر من این امر مربوط به خود فرد است و شاه میتواند دوجنسگرا هم بوده باشد و از این حیث عاشق پرون . سوال اصلی این است ، با وجود آن همه ایرانیان فرهیخته و تحصیلکرده و روشنفکر در دربار و جامعه ایران ، چرا شاه دوستی با یک آدم  خرافاتی ، مذهبی و از ملیت و فرهنگی دیگر را بر دوستی آنان ترجیح میداد ؟ میدانیم که شاه نسبت به روشنفکران تنفر عمیقی داشت . علم در خاطراتش ذکر میکند که شاه برای تحقیر روشنفکران ،  با تغییر دادن تلفظ کلمه فرانسوی انتلکتوئل ، آنان را «عن تلکتوئل » خطاب میکرد . ولی حتی با درنظر گرفتن تنفر شاه از روشنفکران ، باید پرسید آیا کسی در ایران نبود که دوستی با او بیش از دوستی با این فرد برای شاه ارزش داشته باشد ؟ چرا شاه با وجود شایعات گسترده در دربار و سطح جامعه به روابط خود با این فرد که به علت تمایلات جنسی خود در ایران آن زمان به شدت منفور و مورد تحقیر بود  ادامه داد ؟ آیا پرون آنطور که رضا خان قزاق میپنداشت یک جاسوس انگلیس بود یا  علاقه و تمایلات جنسی در این دوستی نقشی داشت ؟ این هم رمزی تاریخی است که هنوز گشوده نشده است .

Advertisements

برچسب‌ها: , , , ,

11 پاسخ to “ارنست پرون یارگرمابه و گلستان شاه”

 1. anonim Says:

  جالب بود. نمی دونستم اعلیحضرت همایونی اهل گی هم بوده!
  پ.ن یک لیست برای وبلاگ تون بگذارید تا بشه مقالات دیگه رو راحت دید.
  مرسی

 2. dfgdg Says:

  من دلخوشی از پهلوی ندارم ولی اینجوری خراب کردن یک شاه هم انصاف نیست !!!

  • آینده Says:

   دوست عزیز تاریخ بیطرف است و موضع خاصی نمیگیرد . تاریخ را نباید مقصر شمارد یا تاریخنگار را شماتت کرد که چرا تاریخ را ذکر کرده است . این نه خراب کردن شاه است نه تعریف از او ، فقط ذکر مقطعی از تاریخ کشور ما .

 3. rostam Says:

  واقعا برای سدعلی گدا و یاران بدتر از گی اون متاسفم واقعا متاسفم بدبختی وزبونی تا به اینجا که حیوانی که اسم خودش رو آدم !!!!میزاره اینقدر وقیح نمک به حرام باشه . ازقدیم وندیم میدونند که محل اصلی گی پروری مدارس علمیه و سرآمدهمه اونها قم و حقاتیه . بعد به خودتون اجازه میدیم بخاطر جیفه چندروز مال دنیا یک همچین حرفهایی رو پشت سر یه مرده بزنید؟ آخه شعور و فهم و …. هم موهبتی الهی است که خدا به هرکسی نمیدهد. اگر برفرض مثال آدمیزاد چنین چیزی را از دشمنش هم میشنود بخاطر خود و خانواده اش هم که شده نباید بازگو کند .چون بقول خودتون تا چیزی را ندید باور نکنید .به نظرمن نقل قولهای اینچنینی یک شمشیر دولبه است هم به اهداف کثیفشون که بعداز سی و اندی سال که همه جاشون از عدم توانایی در اداره مملکت و به اضمحلال کشیدن کشور سوخته کمک میکنه و هم سادیسم شون رو مرهمی میگذاره. زشته بخدا زشته اکه یه همچین چیزی به پدر مرده تون میگفتند که اونجاتون رو 7 تا چاک میدادید. برای اون چیزی که اسمش رو اسلام گذاشتید احترام بذارید . آخه کجاتون از چه چیز این بابا بعد اینهمه سال بدرد میاد که اینطور خود دری میکنید آیا کار اون از کار دجالی که آنهمه دروغ به مردم دربهشت زهرا گفت و آخرش هم گفت خدعه کردم بدتره ؟ چه شد او هم در سینه کش قبرستون کپید !مثل پدر شما و در آینده نزدیک خودتون! به چیزی که باور دارید و اسمش قیامت است فکر کنید که چگونه بخاطر حروم خوری سدعلی و دارودسته اش خودتون رو در محضر الهی که به آن اعتقاد داریدخراب میکنید!.واقعا متاسفم متاسفم خیلی بدبخت هستید و دلم بحالتون میسوزد.

  • آینده Says:

   من نمیدانم دوستان سلطنت طلب چرا به جای بحث و صحبت مبنا را بر دشنام و ناسزاهای کثیف میگذارند . یکباردیگر هم گفتم که این بخشی از تاریخ ایران است و رنجیدن ندارد . منابع مختلف از فردوست که از نزدیکترین افراد به خاندان پهلوی بود تا سفیر انگلیس در سوییس و بعدها سفرای کشورهای خارجی در تهران و سایر تاریخنگاران رابطه خاص شاه با پرون را تایید کرده اند .

 4. Mamed Says:

  نوشته های عباس میلانی توده‌ای و عقده‌ای تنها از سر حسادتی هست که به خانواده پهلوی داشته همین و بس. خاک تو سرتون که عقده‌های جنسی و روحی خودتون رو به نام این و اون میزنید و تو این راه ابایی از تحریف تاریخ هم ندارید.

  • آینده Says:

   با فحش دادن به محقق بیطرفی که نوشته هایش مورد تایید همه تاریخنویسان ایرانی است چه هدفی را دنبال میکنید ؟

 5. ارمان Says:

  با با اين تاريخه افراد مختلف هم قبل از ميلاني اين موضوع را نوشته اند توضيحات اين است كه زود هم جنس بازي را در نظر نگيريد وقي شاه ١٢ساله باشه و اين پررون هم دهسال بزرگتر ديگر چه حسي براي يك پسربچه ده دوازده ساله ممكن است با يك زن صفت ٢٢ ساله پيش بيايد حالا اگر سن بر عكس بود يه حرفي داشت ولي اين راز يزي نيست به احتمال قوي با رفتار خاله زنك پرون شايد در تنهايي هميشي شاه نقش
  دايه را بازي مي كرده شاه هم يه ادم معمولي بود نه چيز ديگه نه الا زردك بود نه ديو خونخوار نه هم شاه شاهان يه احمق خود بزرگ بين بود كه به همه شك داشت يه ادم زبون
  كه زوركي شاهش كرده بودند غربيها ديگه

 6. Mary Says:

  حالا اصلا گی بوده باشه به شماها چه ؟ شما مسول باسن همه هستین ؟ من به هیچ وجه سلطنت طلب نیستم ولی گفتن این مزخرفات پشت سر شاه مملکت که فوت هم کرده اصلا صحیح نیست !! در ضمن یک گوگل سرچ ساده نشون میده که هیچ کدوم از اینا حقیقت نداره و هرعقده ای هرچی که نوشت لزوما تاریخ نیست !
  در هر حال چه گی چه غیر گی یک درس خوانده سویس که ادب معاشرت بلد بود و میتونست ۲ تا جمله بدون غلط پشت سر هم بگه از همه این ان و گه های بیسوادی که الان حاکم هستن خیلی بهتر بود !

  • آینده Says:

   اگر نبوده شما چرا اینقدر عصبانی شدید رفیق . خوب نبوده . حالا مطابق همه شواهد فرض کنیم دوجنسگرا بوده باز هم شما چرا ناراحت میشوید.

 7. Hedonist Says:

  کونی بودن شاه خیلی از نیم پهلوی طلب هارا عصبانی کرده
  اما این تقصیر شاه بود که کونی شده بود پسرش نیم پهلوی هم به پدرش رفته و بعدها روشن خواهدشد که مثل پدرش کونی است
  حقیقت تلخ است

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: