Archive for ژانویه 2013

«شیر» سوریه و اسرائیل

ژانویه 31, 2013

شصت هزار نفر از مردم خودتو با کمال شجاعت و شهامت قصابی کردی ، حالا اسرائیل زده پایگاه نظامیتو درب و داغون کرده ببینیم جرئت داری یک گلوله توی اسرائیل شلیک کنی یا فقط زورت به مردم خودت میرسه ؟ (اسد در زبان عربی یعنی شیر )

Advertisements

بهاییت

ژانویه 29, 2013

برنامه دهم بهمن (29 ژانویه) افق از صدای آمریکا در مورد انجمن حجتیه برنامه جالبی است اگروقت دارید گوش دهید . یکی دونکته به نظرم جالب آمد اول آن که متوجه شدم بهالله پیغمبر بهاییها دو زن داشته است و این با تبلیغات فعلی بهاییت در مورد آزادی زنان در تضاد است . دوم اینکه بهاییان در یک کشور در جهان تبلیغات بهایی نمیکنند . کدام کشور؟ اسرائیل !

سوم اینکه هویدا نخست وزیر شاه در حکمی خطاب به ادارات دولتی دستور داده بود همه بهاییان از پستهای دولتی اخراج شوند و کارمند بهایی در دستگاه دولت باقی نماند . دیگر آن که روحانی محبوب شاه ، فلسفی، همان کسی بود که حمله و تخریب حضیره القدس بهاییان در تهران را در اردیبهشت 1334 سازمان داد و این ممکن نبود مگر با تایید مستقیم شاه .

* اصولا دعوای بهاییت و اسلام هم از آن حرفهاست . ماجرای دیگ به دیگ میگه روت سیا

دین ستیزان عوامزده کم از دینداران عامی ندارند

ژانویه 29, 2013

آیا میدانید که ما آتئیست طالبانی هم داریم و تعصب فقط مختص اسلامگرایان تندرو نیست .   آتئیستی که با تعصب عوامانه خود بر علیه مذهب همانقدر به مذهب یاری میرساند که یک مبلغ مذهبی  ماهر و سخنور! آتئیستی که وقتی یک لایه نازک به اصطلاح دین ستیزی را از روی مغزش میتراشی  به همان تعصبی میرسی که در طالبان میبینی منتها از نوع ضد مذهبیش ! آتئیستی که این تنفر بیمارگونه اش از مذهب احتمالا به دلیل بزرگ شدن در محیطی فوق مذهبی بوده که عکس العمل آن به صورت این تعصب شدید ضد مذهبی بروز کرده است ! آتئیستهایی که همچون طالبان معتقد ند مردم خاورمیانه لیاقت دموکراسی ندارند و باید با دیکتاتوری و خشونت بر آنها حکومت کرد ! نوشته ها و عقاید این نوع آتئیستها را که میخوانی درست مثل اینکه نوشته ها و عقاید افرادی از نوع نواب صفوی را میخوانی ، همانقدر تعصب ، همانقدر کینه ، همانقدر نفرت ، همانقدر تحقیر ملت و مملکتی که د رآن زاده  و بزرگ شده اند .

دوراهی انقلاب

ژانویه 27, 2013

همه انقلابها با امید و آرزو آغاز میشود . سپس ضد انقلاب شکست خورده برای بازگشت «دوران خوش سابق» دست به خرابکاری و تشنج میزند . سپس انقلاب برای دفاع از خود مجبور به شدت عمل میشود . هر انقلاب اصیلی سرانجام به این دوراهی میرسد . ملایمت در مقابل ضد انقلاب و شکست ، یا جواب دادن خشونت ضد انقلاب با خشونت انقلابی . مصر اکنون به آن دوراهی رسیده است.

مهاجرت از اسرائیل

ژانویه 23, 2013

مطابق یک نظر سنجی اخیر در اسرائیل ، 30% از مردم اسرائیل گفته اند اگر امکانش را داشتند از اسرائیل مهاجرت میکردند . احتمالا این رقم کمابیش برابر رقم مشابه در ایران است . جالب است دو کشور تا این حد متفاوت و تا این حد مشابه ؟ دولتهای هردوکشور مبتنی بر مذهب و اعتقاد مذهبی بنا شده اند ، درعین حال به خون هم تشنه اند .و مردم هردوکشور به فکر فرار از کشورشان هستند .

اصولا کشورهایی که گرفتار حکومتهای مذهبی هستند دیر یا زود گرفتار چنین سرنوشتی میشوند . گروههای تندرو مذهبی با اشتیاق فراوان به داخل مهاجرت میکنند و گروههای لاییک و غیر مذهبی که زیر فشار دگمهای مذهبی هستند راه فرار در پیش میگیرند . متاسفانه سرنوشت چنین دیکتاتوریهایی خوشایند نیست .

لباس ملی ایرانیان

ژانویه 22, 2013

دیکتاتور نظامی ایران ، رضا شاه پهلوی  ،   به علت نا آگاهی و بی خبری  از اوضاع جهان  میپنداشت که  یکی  از علت پیشرفت ملل غرب لباس آنهاست . به همین سبب متاسفانه سخت تلاش کرد لباس ملی ما ایرانیان را به زور و با صدور فرمان  عوض کند . بر خلاف  سایر ملتهای جهان که با سرافرازی   لباسهای ملی خود را قدر مینهند و این پوشش  یکی از مبانی افتخارات ملی  آنهاست   رضا شاه به زور چماق و فرمان دولتی سعی در تغییر لباس ایرانیان کرد چون در مقابل غربیها احساس حقارت میکرد و میپنداشت که  اگر لباسمان را عوض کنیم هم شان آنان میشویم . مقایسه کنید این طرز فکر را با رهبر فرزانه ای چون گاندی که به هندیان  توصیه کرد دست از لباس ملی خود نکشند و به آن افتخار کنند و به همین سبب  حتی امروز نیز اکثریتی از هندیان لباس ملی خود را میپوشند و از آن شرم نمیکنند.  حال آنکه حتی اگر امروز با  با بسیاری از ایرانیان صحبت کنید با کمال تاسف در می یابید که   لباس ملی ما را مایه شرم میدانند و این نیست به جز تاثیر تبلیغات بیست ساله رضا شاهی و سپس تبلیغات پسروی .

تصور  رضا شاه  در مورد رابطه پیشرفت و لباس باعث شد که در سال 1307 فرمان متحد الشکل کردن لباس ایرانیان و تغییر آن  به البسه  غربی راصادر کند (مانند لباسهای متحد الشکل اجباری در  کره شمالی یا چین در زمان مائو ) . جالب است بدانیم وقتی رضا شاه این فرمان را را صادر کرد  همه باید با لباس غربی در خیابان ظاهر میشدند وگرنه مجازات میشدند . رسول پرویزی داستان جالبی در این مورد نوشته  به نام شلوارهای وصله دار که حال و هوای آن روزها را به خوبی بیان میدارد .تصور رضا شاه از ایران یک پادگان بزرگ بود که او فرمانده نظامی آن است و بایک فرمان میشود به سربازان تحت امر این پادگان دستور دارد یک شبه تاریخ و فرهنگ ملی خود را فراموش کرده و دیگرگون شوند .

اما  این فرمان  فقط یک گروه را از لزوم پوشیدن لباس فرم ملی معاف کرد. میدانید چه گروهی ؟ لابد شما هم زیاد شنیده اید که رضا شاه ضد مذهب بود و با اسلام سر ستیز داشت و غیره . خیر، درست نیست . زیرا تنها گروهی که از این فرمان دیکتاتور مآبانه معاف شدند ملایان بودند . اینهم رونوشت استثناهای فرمان شاه است در  : «قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت – سال 1307»lebas

هرم قدرت در جمهوری اسلامی

ژانویه 22, 2013

دیکتاتوری جمهوری اسلامی دیکتاتوری جالبی است . بر خلاف سایر دیکتاتوریهای ایدئولوژیک که منجر به توتالیتریسم هرمی میشد که در راس آن یک دیکتاتور قرار گرفته بود و بس ، این دیکتاتوری سی سال پس از انقلاب هنوز حالت جناحی و متفرق و مسطح دارد . خامنه ای هنوز که هنوز است نتوانسته همه قدرت را از آن خود کند . بررسی سازوکارهای جمهوری اسلامی به عنوان یک نمونه خاص دیکتاتوری ایدئولوژیک از این حیث بسیار جالب  و جذاب است . به عنوان مثال دردیکتاتوریهای ایدئولوژیک از نوع روسیه یا چین یا آلمان هیتلری افرادی مثل رفسنجانی که خاری در چشم رهبرند مدتها پیش تصفیه شده و از بین رفته بودند . حال بهتر است از امثال موسوی و کروبی که دیگر اصلا اسم نبریم که اگر اینجا روسیه یا چین بود باید همان سه سال پیش تیرباران میشدند . اما میبینیم بر خلاف انتظار این جناحهای منفرق از هرم رهبری هنوز زنده اند و از جمله فردی مثل  رفسنجانی ، حتی جلسه میگذارد و سخنرانی میکند و مینویسد و رهبر آزاری میکند .

به نظرمن ریشه اصلی این تفاوت را باید در ساختار حوزه های علمیه و روحانیت شیعه یافت که در آن هر مرجع برای خود مقامی معتبر است که سایر مراجع را قبول ندارد .  قدرت در شیعه بر خلاف مذهب کاتولیک ، مسطح و پراکنده و جناحی است ، نه هرمی و از بالا به پایین . به نظرم همین اصل توسط روحانیت شیعه درساختار دولت جمهوری اسلامی نیز پیاده و نهادینه شده است .

وای اگر از پس امروز بود فردایی !

ژانویه 22, 2013

وای اگر از پس سقوط جمهوری اسلامی شاهد برگشت حکومت پهلوی باشیم . همه دنیا به ریشمان خواهد خندید .

مشابهتهای دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری دووالیه

ژانویه 22, 2013

از یک سمینار پزشکی در مورد هاییتی باز میگردم . یکی از سخنرانان که پزشک معروفی هم هست  میگفت با بعضی از مردم هاییتی که صحبت میکردم آرزوی دوران پاپا داک دووالیه را میکردند . دووالیه دیکتاتور مخوف هاییتی که اکیپهای شکنجه و مرگ تن تن ماکوت او در جهان  معروف و بسیار بدنام بود . با خود فکر کردم عجب مشابهتی بین ایران و هاییتی وجود دارد . ببین جمهوری اسلامی چه بر سر مردم ما آورده که بعضی از آنها آرزوی بازگشت دیکتاتوری پهلوی و شکنجه های ساواک را میکنند .

موضوع انشای امروز : دموکراسی بهتر است یا دیسکو ؟

ژانویه 21, 2013

یکی از فامیلها تازه از کردستان عراق آمده بود و به فامیل دیگرمان گفته بود عجب پیشرفتی کرده اند . ما هم برای ابراز فضل گفتیم خوب چون مدتی است مستقل شده اند و ارتش و مرزهای خود را دارند و خرابکاریهای عراق در کردستان انجام نمیشود و مردمش هم پس از سالها که به استقلال رسیده اند واقعا میخواهند پیشرفت کنند و ملیونها مهاجر کرد در خارج عراق هم سیل پول و تخصص را روانه کردستان کرده اند و اسرائیل هم که از پاشیده شدن یک دولت عربی دلشاد است حمایت میکند. به هرحال باید وضع اقتصادیشان بهتر شده باشد . فامیل ما گفت نه بابا ، مقصودش این بود که چقدر دیسکوو بار دارند . مثل اینکه سطل آب سرد روی سرم خالی کردند  . با خودم فکر کردم واقعا معیار پیشرفت برای بخشی از مردم ما همین دیسکو و بار و عرقخوری کنار دریاست؟!در این صورت که این دیکتاتوری  جمهوری اسلامی به واقع ابله است . اگر همین امور را آزاد کند تا صد سال دیگر حکومتش تضمین شده است . آیا واقعا بعضی از مردم ما انتظاری بیش از این از یک حکومت ندارند؟؟

پانوشت : پس از لینک شدن این مقاله در بالاترین با تعجب تمام مورد حمله شاهپرستان قرار گرفت . به نظر نویسنده مقاله ، کینه و کینه ورزی بد دردی است .