Archive for 3 فوریه 2013

گفتگو با آمریکا و عکس العمل سلطنت طلبان

فوریه 3, 2013

سلطنت طلبان را در اپوزیسیون ایران به پشیزی نمیگیرند و نمونه اش شورای ملی رضا پهلوی است که دوسال از پس تشکیل هنوز حتی یک گروه وزین عضو آن نشده است . اما این گروه مانند مجاهدین در سایتهای اجتماعی بسیار فعالند (هرچه محبوبیت کمتر ، فعالیت اینترنتی بیشتر ) . به هرحال ، سلطنت طلبان عموما عاشق ابر قدرت آمریکا هستند . طرفداران رضا در سایتهایشان پیوسته آرزوی حمله آمریکا به ایران را میکنند و امیدوارند آمریکا حکومت ایران را ساقط سازد و رضا را در اقدامی مشابه کودتای 28 مرداد به قدرت برساند .

حال میخواهم ببینم عکس العمل اینان در مورد گفتگوی احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا چیست ؟ اگر روزی روزگاری ، مانند مائو ، آقای خامنه ای جام زهر را سر بکشد و وارد گفتگو با آمریکا شود عکس العمل سلطنت طلبان چه خواهد بود ؟ آیا از این اقدام جمهوری اسلامی حمایت خواهند کرد ؟ به هرحال آمریکا، آمریکاست و کاری که میکند لابد مورد تایید آنان است . آیا از آن پس طرفدار جمهوری اسلامی میشوند ؟به هرحال این هم احتمالی است که ممکن است رخ دهد . در آن صورت امید سلطنت طلبان به اینکه آمریکا در یک حمله نظامی رضا پهلوی را مانند پدرش در کودتای 28 مرداد بر سر قدرت آورد بر باد میرودو باید سیاست جدیدی اتخاذ کنند .

این رژیم به آهی بند است و زود سقوط خواهد کرد

فوریه 3, 2013

یک تفاوت بزرگ رژیم شاه با رژیم جمهوری اسلامی در این است که در رژیم شاه مجلس کاملا مرده بود . انتخابات می آمد و میرفت و نه در روزنامه خبری از انتخابات میشد و نه کسی میفهمید انتخاباتی بوده . مذاکرات مجلس را که دیگر نگو . فکر کنم خود مجلسیها هم خبر نداشتند چه میگذرد . اما در جمهوری اسلامی هنوز هم مجلس مطرح است و مذاکراتش توجه مردم را جلب میکند.نمونه اش برخورد شدید احمدی نژاد و لاریجانی دیروز . چنین چیزی در رژیم شاه امکانپذیر نبود . در آن رژیم همه راهها به شاه ختم میشد . فقط شاه بود که حرف میزد و دستور میداد و در روزنامه ها هم فقط شاه مطرح بود . نخست وزیر مملکت رسما گفته بود ما همه نوکر اعلیحضرتیم (بگذریم که این به کلی برخلاف قانون اساسی مشروطه بود ولی کاری بود که شاه و آمریکا کرده بودند ) . خلاصه اینکه در رژیم شاه سالها میگذشت و چنین سرگرمیهایی برای مردم وجود نداشت ، دیکتاتوری کامل و مطلق برقرار بود . آخوندها هنوز که هنوز نتوانسته اند چنان دیکتاتوری توتالیتری درست کنند و هنوز شکافهای بسیاری در رژیمشان وجود دارد که به صورت این برخوردها و جناحها چهره نشان میدهد. کاش جوانان ما و مردم ما یک صدم غیرت مردم آن زمان را از خود بروز میدادند و اینقدر دلسرد نبودند .  باور کنید این رژیم بر خلاف رژیم شاه که قویترین ارتش خاورمیانه را داشت و تمام قدرتهای غربی پشتیبانش بودند به آهی بند است و با یک حرکت ساقط میشود .