Archive for آوریل 2013

رضا پهلوی و تخت سلطنت ایران هرگز به هم نخواهند رسید

آوریل 29, 2013

رضا پهلوی را هیچگاه جدی نگرفته ام . او نه کاریزمای لازم برای رهبری را دارد ، نه معلومات لازم و نه شخصیت وزین یک رهبر را . او فقط پول دارد ، پولهایی که خاندان پهلوی پنجاه سال تمام از جیب بینوایان ایران زدند و در بانکهای سوییس انباشتند تا به مصرف چنین روزی برسد چون میدانستند به علت خیانتها و آدمکشیهایشان دیر یا زود توسط ملت ایران اخراج خواهند شد . مشکل رضا این است که عده ای از فراریان سلطنت پهلوی او را احاطه کرده اند و میکوشند به زور از او رهبری که نیست بسازند تا زیر پرچم او به ایران برگردند و انتقام انقلاب 57 را از ایرانیان گرفته وبساط ننگین دیکتاتوری  پهلوی را دوباره بگسترانند.

او نیز فریب این افراد را خورده و با خام طمعی تمام این پولهارا به مصرف بازگشت سلطنت پهلوی به ایران میرساند . این روزها سروصدای شورای ملی در رسانه ها  در آمده است .  ماشین تصرف قدرت و بازگشت به سلطنت از دید دربار رضا پهلوی همین شورای ملی خواهد بود . به نظر می آید دولت آمریکا پس از جستجوی فراوان نتوانسته کسی را گوش به فرمانتر از رضا پهلوی در اپوزیسیون ایران بیابد زیرا میبینیم که منابع خبری فارسی دولت آمریکا روی رضا و شورای ملی بسیار مانور میدهند.به عنوان مثال اخیرا مصاحبه ای از رضا درافق ، برنامه سیاسی صدای آمریکا پخش شد . جالب است که مصاحبه با رضا پهلوی در صدای آمریکا وسایر رسانه ها همیشه به صورت تک نفره و با شرکت خود رضا انجام میشود و هیچکس دیگر در این مصاحبه ها شرکت ندارد چه خوب میدانند رضا پهلوی مرد میدان مصاحبه در کنار دیگران نیست و نمیتواند از پس جواب دادن بر آید و به اصطلاح به تته پته می افتد.

باید به دولت آمریکا گفت چلبی سازی بس است . آن چلبی فریبکار را اینقدر پر وبال دادید تا به خیال خودتان حاکم عراق شود و مطامع آمریکا را در عراق پیاده کند ، چه شد ؟ هیچ نتیجه ای نداد . وقتی یک ملت و یک مردم کسی را در یک انقلاب عظیم به علت خیانتها و جنایتهایش بیرون انداختند محال است پسر او را که سوگند سلطنت خورده و خواهان بازگشت همان شرایط به ایران است بپذیرند . این خیال خام را فراموش کنید و بکوشید  با اپوزیسیون واقعی ایران سر مذاکره را باز کنید .درست است که این اپوزیسیون هرگز مانند رضا گوش به فرمان و مطیع نخواهد بود اما نماینده واقعی ملت ایران این اپوزیسیون است نه چند پیروپاتال لس انجلس نشین که با بهره گیری از ثروت سرشار رضا پهلوی حمایت چند سناتور آمریکایی را خریده اند .

اوباما و خط قرمزش

آوریل 28, 2013

اوباما به اسد : جرئت داری از این خط قرمز عبور کن تا ببینی چه بلایی سرت بیارم

khatehGHAssd

آقای س و مرگ دردناک یک رأس قاطر چموش

آوریل 24, 2013

«این باند دین ستیز عوامزده طالبانی دقیقا همان کاری را با جنبش ضد دیکتاتوری ایران میکنند که حزب توده با مصدق و جنبش ملی شدن نفت کرد  . افراط فاشیستی و لمپن صفتانه آقای س  در تخطئه همه مسلمانان و استفاده از لحن و بیان چاله میدانی در مورد اعتقادات توده مردم ما مطمئنا به نفع جنبش ضد دیکتاتوری ایران نیست بلکه باعث تفرقه و جدایی گروههای بزرگی از مسلمانان ایرانی از جنبش ضد جمهوری اسلامی میشود. مسلمانانی که بسیاری از آنان با جمهوری اسلامی مشکل دارند و در صورت به راه افتادن یک حرکت بزرگ مردمی آنان نیز در صفوف اپوزیسیون قرار خواهند گرفت . باید گفت متاسفانه جمهوری اسلامی از وجود افرادی مثل آقای س و همگنان او بسیار هم راضی است چون خوراک سهل و آسانی برای تبلیغات ضد اپوزیسیون این رژیم فراهم میکنند .»

============================================

میخواهم برایتان داستانی از نفرت ،  کینه و حقارت ذهنی و روانی ذکر کنم . نفرتی که سرانجام فرد را به صف طرفداران دیکتاتوری  میلغزاند . داستانی در مورد موجوداتی  که در بحث و برخوردعقیدتی هیچ پرنسیپی را رعایت نمیکنند وبرای آنها دشمن عقیدتی کسی  است که باید اگر شده حتی با تهمت و افترا و  حذف فیزیکی با او روبرو شد . اینان از این پیش فرض شروع میکنند که دشمن دشمن من دوست من است و سپس هر روز بیش از روز پیش در سوراخی که برای خود کنده اند فرو میروند تا سرانجام از کنار دیکتاتور سر در می آورند و در خدمت او قرار میگیرند.  این از قماش همان نفرتی است که مجاهدین را به دستبوسی صدام کشاند یا باعث میشد استالین مخالفان عقیدتی خود را به پلیس تزاری لو دهد تا آنان را سر به نیست کنند . و اما داستان من  در مورد کاربران اینترنت است :

 بعضی از کاربران اینترنت انسان را به یاد ضرب المثل  آن  قاطر چموش می اندازند که آنچنان لجباز و کینه توز بود که  برای ضرر زدن به ارباب ،  خود را به رودخانه انداخت و کشت  . اینان حاضرند در مخالفت با یک انتقاد ساده  تا به آنجا پیش روند که در صف طرفداران جمهوری اسلامی جای  گیرند . برای توضیح این نظر، یک نمونه می آورم تا بیشتر متوجه شوید مقصودم چیست .  اغلب هموطنانی که با اینترنت سروکاری دارند کاربر مشهورو بیکاری  به نام آقای س را میشناسند . ایشان از فرط بیکاری شب و روز در همه سایتهای اجتماعی  پلاس  و معرف حضور اغلب کاربران این سایتها هست . کاربران اینترنت آقای س را با جوکهای خنک و از کمر به پایینش در مورد اسلام میشناسند که بدینوسیله  بین عده ای لمپن و بیسواد مثل خود جایی باز کرده و محبوب شده است  . آقای س وقتی کوچکترین انتقادی از آتئیسم لمپنی و طالبانی و زیر شکمی  خود  میشنود به طرز باورنکردنی و کودکانه ای میرنجد و برای انتقام تا بدانجا پیش میرود که بلا استثنا به همه لینکها و نظرات انتقاد کننده منفی میدهد. متاسفانه این منفیها شامل مقالات  مخالف با جمهوری اسلامی هم میشود ، یعنی آقای س به علت کینه توزی باورنکردنی خوددرعمل  در کنار طرفداران جمهوری اسلامی و مسلمانان متعصب قرار میگیرد و همدوش آنان به مبارزه اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی میرود.به عنوان نمونه یک لینک از بالاترین در مخالفت با جمهوری اسلامی را می آورم که ایشان ، همراه با سایر طرفداران رژیم ، بدان منفی داده است ، لطفا روی این لینک کلیک کنید   :  https://www.balatarin.com/permlink/2013/5/3/3308189  .  چنین رفتاری حکایت از یک ذهن مریض و روانپریش و سرشار از کنیه و عقده دارد وگرنه یک مبارز اصیل و منطقی هرگز و   به هیچ عنوان ، از جمله کینه اعتقادی به یک فرد، به چنین لینکی منفی نمیدهد و خود را مسخره خاص و عام نمیکند.

آقای س و امثال او بین روشنفکران ما لقبهای گوناگونی دارند. از آن جمله  است  « آتئیستهای طالبانی »یا «دین ستیزان عوامزده افراطی »یا «دین ستیزان لمپن صفت » . ذهنشان از کمر به بالا کار نمیکند و نتیجه اش جوکهای بی مزه و خنک ضد مذهبی است که نه تنها فایده ای ندارد بلکه تعصب مذهبیان را بیشتر میکند . اینها با گروههای راست افراطی ونئو فاشیست اروپا در ارتباطند و مزخرفات آنها را نشخوار میکنند و پس از ترجمه به فارسی به ایرانیان  پس میدهند . ادبیات فاشیستهای اروپایی که عمدتا  در مخالفت با مهاجران  به اروپا ست ادبیاتی است سرشار از کینه و نفرت به خارجی و غیر اروپایی.    آقای س    همراه با باند خود همان ادبیات سخیف و بی پایه را کلمه به کلمه ترجمه میکند و به خورد ما ایرانیان میدهد . دریغ از اندکی خلاقیت . ((جالب است که این گروه متوجه نیستند اگر روزی قدرت به دست این فاشیستها بیفتد همه خارجیان ، از جمله همین آقای س را از کشورهایشان بیرون خواهند کرد . ))

این باند دین ستیز عوامزده طالبانی دقیقا همان کاری را با جنبش ضد دیکتاتوری ایران میکند که حزب توده با مصدق و جنبش ملی شدن نفت کرد . درآن دوران حزب توده با افراط و زیاده رویهای کمونیستی خودهیزم به هیمه تبلیغات شاه و دولتهای خارجی حامی او میریخت که میخواستند مردم ایران را قانع کنند که مصدق یک کمونیست و ضد دین افراطی است و در صورتی که به قدرت برسد از دین و ایمان در ایران نشانی نخواهد ماند .افراط فاشیستی و لمپن صفتانه آقای س  در تخطئه همه مسلمانان و استفاده از لحن و بیان چاله میدانی در مورد اعتقادات توده مردم ما مطمئنا به نفع جنبش ضد دیکتاتوری ایران نیست بلکه باعث تفرقه و جدایی گروههای بزرگ مسلمانان میشود. مسلمانانی که بسیاری از آنان با جمهوری اسلامی مشکل دارند و در صورت به راه افتادن یک حرکت بزرگ مردمی آنان نیز در صفوف اپوزیسیون قرار خواهند گرفت . باید گفت متاسفانه جمهوری اسلامی از وجود افرادی مثل آقای س و همگنان او بسیار هم راضی است چون خوراک سهل و آسانی برای تبلیغات ضد اپوزیسیون این رژیم فراهم میکنند .

به هرحال چنین کینه ورزیهایی یا ناشی از روانپریشی است ، یا بیسوادی و یا خدمت به ارباب . آقای س و دارودسته لمپن دین ستیزش باید فکری به حال خود کنند چون  به مبارزه ملت ما در راه آزادی ودموکراسی لطمه میزنند ، تفرقه می اندازند و عملا در کنار سایبریهای رژیم فعالیت میکنند.  این عمل فرد است که محک و معیار سنجش اوست نه ادعاهایش و کسی که  به مقالات و نوشته های ضد جمهوری اسلامی  منفی داده و آنها را سانسور میکند به هیچوجه نمیتواند و حق ندارد  ادعای مبارزه کند. اینان دنباله رو فاشیستهای اروپایی هستند و یک فاشیست برای حذف رقیب حاضر به هرکاری است .   البته شق دیگر مسئله آن  است که بعضی از اینها واقعا سایبریند و به سان  گرگ در لباس میش بهترین روش برای نفوذ بین برخی اعضای «ساده لوح» اپوزیسیون را در تظاهربه دین ستیزی افراطی، طالبانی و سلفی گونه  یافته اند.

در اینجا بد نیست نوشته کوتاه دیگری را هم که در مورد این قماش آدمها قلمی کرده بودم  اضافه کنم . همین نوشته کوتاه و لینک شدن آن در بالاترین «منجر به کینه شدید ، باورنکردنی و غیر منطقی آقای س نسبت به اینجانب شد»:

آیا میدانید که ما آتئیست طالبانی (یا سلفی )هم داریم و تعصب فقط مختص اسلامگرایان تندرو نیست.   آتئیستی که با تعصب عوامانه خود بر علیه مذهب همانقدر به مذهب یاری میرساند که یک مبلغ مذهبی  ماهر و سخنور! آتئیستی که وقتی یک لایه نازک به اصطلاح دین ستیزی را از روی مغزش میتراشی  به همان تعصبی میرسی که در طالبان میبینی منتها از نوع ضد مذهبیش ! آتئیستی که این تنفر بیمارگونه اش از مذهب احتمالا به دلیل بزرگ شدن در محیطی فوق مذهبی بوده که عکس العمل آن به صورت این تعصب شدید ضد مذهبی بروز کرده است ! آتئیستهایی که همچون طالبان معتقد ند مردم خاورمیانه لیاقت دموکراسی ندارند و باید با دیکتاتوری و خشونت بر آنها حکومت کرد ! نوشته ها و عقاید این نوع آتئیستها درست مثل  نوشته ها و عقاید افرادی از نوع نواب صفوی است ،  همانقدر تعصب ، همانقدر کینه ، همانقدر نفرت و  همانقدر تحقیر ملت و مملکتی که درآن زاده و بزرگ شده اند.

قبلا هم نوشته کوتاه دیگری در مورد دین ستیزی عوامزده لمپن صفتانه داشتم:

مذهب ستیزی عوامانه چوب زیر بغل مذهب عوامانه است .مذهب عوامانه به کمک مذهب ستیزی عوامانه خود را سرپا نگاه داشته .  تنفری که مذهب ستیزی عوامانه بدان دامن میزند  آتش مذهب عوامانه را بیشتر بر می افروزد . آنان که فکر میکنند با تمسخرو لودگی جاهلانه و شوخیهای بالای هجده  میشود مذهب عوام را فروکوفت سخت در اشتباهند . راه مبارزه با خرافات ، این نیست . راه مبارزه با خرافات منطق و استدلال علمی و بحث منطقی است نه لودگی و شوخیهای عوامانه .

همه دیکتاتورها میروند ، خامنه ای نیز رفتنی است

آوریل 22, 2013

تاریخ تکرار میشود اما  دیکتاتورها درس نمیگیرند . دیکتاتورها در دنیای مدرن قرن بیست و یکم راهی جز سقوط و نابودی پیش پای خود ندارند . خامنه ای نیز تفاوتی با سایر دیکتاتورهای جهان ندارد . او نیز مانند آنان دیر یا زود سقوط خواهد کرد .  به نوکران و سرسپردگانش باید گفت تا کی خدمت دیکتاتور را میکنید ؟ آیا از سرنوشت سایر دیکتاتورها و نوکران خانه زاد آنان عبرت نگرفته اید ؟فکر نکنید با سرکوب و ارعاب و شکنجه ، یا با نفوذ در سایتهای اجتماعی و طرفداری از دیکتاتور میتوانید مانع سقوط محتوم او شوید . تا دیر نشده دور او را خالی کنید که زمان سقوط که فرابرسد شما نیز در آتش نفرت مردم از دیکتاتور خواهید سوخت .

به همین رهبر خودتان نگاه کنید و ببینید که از تاریخ درسی نگرفته است . اگر دقت کنید در می یابید  که خامنه ای  به راه شاه میرود و همان اشتباهات او را تکرار میکند و سرانجام او نیز مانند شاه خواهد بود .او نیز مثل شاه میپندارد مردم عاشقش  هستند همانطور که شاه فکر میکرد ملت او را دوست دارند . خامنه ای نیزدر سال 1388،  مثل شاه در سال 57 ، وقتی توده های ملیونی مردم به خیابان آمدند و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند حیرت کرد . خامنه ای نیز مثل شاه فکر میکند با کشیدن چند خط مترو در تهران و سایر شهرها، ساختن اتوبانها،  درست کردن دانشکده در دورترین دهات کشور،  کشیدن آب و برق برای همه روستاها و ساختن صدها سد بر روی رودخانه های ایران   حکومتش بیمه شده و ملت به دلیل این سازندگیها  عاشق او هستند حال آن که به کلی بی خبر است در کنار این سازندگیها بحران اقتصادی دمار از روزگار مردم در آورده است . بحران اقتصادی اینروزها در ایران مانند بحران اقتصادی سه سال آخر حکومت شاه است . آن بحران  ناشی از بیخردی شاه و منش دیکتاتوری او بود که بی توجه به همه اصول اقتصاد مملکت را دچار تورم افسار گسیخته کرد طوری که خزانه مملکت خالی شد و کارد به استخوان مردم رسید . اکنون نیز پافشاری احمقانه خامنه ای بر سر مسئله اتمی ایران را دچار بحران اقتصادی به همان شدت بحران سه سال آخرحکومت  شاه و چه بسا بیش از آن کرده است . به احتمال زیاد سرنوشت این دو دیکتاتور خونخوار نیز  مشابه خواهد بود و خامنه ای نیزمانند شاه سرانجام  با تظاهرات ملیونی مردم و با چشم گریان ایران را ترک خواهد کرد و سزای جنایتها و بیخردیهای خود را خواهد دید . او مثل شاه میرود اما نوکران و سرسپردگانش مانند نوکران شاه باقی میمانند و سرنوشت تلخی در انتظارشان است .به همین سبب نیز از طرف همه آزادیخواهان ایران به اینان توصیه میکنم چشمان خود را باز کنند و دریابند وضع فعلی همیشگی نیست و همانطور که دیکتاتوری سیاه و موحش شاه فقط در عرض کمتر از یکسال سقوط کرد دیکتاتوری خامنه ای نیز رفتنی است . به خصوص روی سخنم با آن دسته از آنان است که با منفی دادن به چنین لینکهایی در سایتهای اجتماعی مانند بالاترین فکر میکنند آقا و ارباب خودرا از خطر سقوط حفظ میکنند . خیر ، او میرود و روسیاهی بر شما میماند که به چنین لینکهایی منفی داده اید و نوکر صفتی خود را نسبت به خامنه ای ثابت کرده و در معرض نظر همگان قرار داده اید . این منفیها در بالاترین باقی میماند و چه بسا فردای آزادی ایران برایتان مشکل ایجاد کند ، به هوش باشید ای نوکرصفتان سیه روی .

از بیخ عربم من

آوریل 22, 2013

ahmadak

آمریکاییها و تروریسم

آوریل 19, 2013

اخبار روز 30 فروردین و جستجو برای دستگیری برادر دوم را نگاه میکردم : یک ارتش رو بسیج کردن ، یک شهر رو تعطیل کردن که یک بچه 19 ساله رو بگیرن ؟؟ این آمریکاییها اگر تو عراق و افغانستان و فلسطین و غیره بودن چی میکردن ؟ بمب اتمی مینداختن روش ؟ جنگ ندیده اند .

کاریکاتوری به نام کره شمالی

آوریل 16, 2013

واقعا چقدر یک دولت و رژیم باید بدبخت باشه که یک ماه تمام در مورد جنگ اتمی رجز بخواند ولی هیچکس جدی نگیرد ! مردم وسط سئول که چند کیلومتر با مرز کره شمالی فاصله نداره بی خیال زندگی میکنند و حتی پس از یک ماه هم این تهدیدات را جدی نگرفته اند .

یک سنت قرون وسطایی

آوریل 14, 2013

عکسی از دستبوسی در دوران  شاه محمد رضا پهلوی .  دستبوسی سنتی است بازمانده از قرون وسطی . انجام آن در دوران معاصر  نفرت انگیز است و انسانی که اجازه چنین کاری را نسبت به خود میدهد نفرت انگیزتر. انقلاب کردیم تا دفتر این چاپلوسیها بسته شود متاسفانه گرفتار ملایان شدیم که آنان نیز علاقه مفرطی به دستبوسی دارند. ایران ما زمانی آزاد و آباد خواهد شد  که اثری از دستبوسی و چاپلوسی در آن برجای نماند .

37044_10201080703126717_638484849_n

موزیک آسمانی باخ

آوریل 14, 2013

چند روزی است فقط به سوناتها و پارتیتاهای باخ برای ویلون گوش میدهم . به نظرم موزیکی زیباتر از این در دنیا خلق نشده است . بی همتاست. به همه رفقا پیشنهاد میکنم برای یکبار هم که شده گوش دهند .البته کنسرتو پیانوهای باخ هم فراموش نشه که هرکدومش برای خودش شاهکاریه که میشه روزها بهش گوش داد .

شازده موتوری

آوریل 12, 2013

عکسی از اعلیحضرت رضا شاه دوم (موتورالسلطنه ) در حال اجرای عملیات آکروبات  بر روی موتور. اعتراف میکنم  قبل از دیدن عکس کمی تا اندکی  درمورد لیاقت و نبوغ ایشان برای شاهنشاهی شک داشتم ولی   اکنون ایمان قلبی آوردم که ایشان برای شاهنشاهی بر رعیت ایران ساخته شده اند. به همین سبب ازهمین  امروز از شدت عشق و علاقه به ایشان اسمم را به ایران موتوری تغییر داده و امیدوارم در دولت شاهنشاهی آینده چاکر جان نثاررا مفتخر به دریافت لقب موتوردار ویژه (موتورالمفاخر)کنند .

چاپید شاه …. ببخشید : جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه –   شاه ، خدا ، رعیت

reza motori

منبع : سایت ایرون دات کام

خلق آذربایجان !

آوریل 12, 2013

این مسئله جدایی طلبی خلق آذربایجان داره به مراحل حساس و باریکی میرسه . خدا به بخیر بگذرونه !

رضا خان و قالیباف

آوریل 4, 2013

یک تشبیه تاریخی : گاه میپرسند چگونه قلدر بیسوادی مثل رضا خان ، در زمانی که آنهمه مبارزان بزرگ مشروطه هنوز زنده بودند و روشنفکران و سیاستمداران قابلی نیز وجود داشتند توانست سرانجام قدرت را از چنگ همه برباید و دیکتاتور شود . اگر میخواهیم درک کنیم چرا رضا خان توانست نسبتا به سادگی در عصر مشروطه روی کار آید و بساط آزادی و دموکراسی را برچیند میتوان تشبیهی با دوران معاصر کرد . روی کار آمدن رضا خان در عصر مشروطه تا حدی شبیه به این است که آدمی قلدر و نظامی مثل قالیباف از نفرت ملت از آشفتگی و بی برنامگی و سقوط اقتصادی دولت جمهور ی اسلامی سو استفاده کند و با کمک نظامیانِ یک دولت منفور خارجی مثلا دولت اسرائیل در ایران به قدرت برسد . سپس با استفاده از نیروی نظامی و امنیتی یک دوران آرامش و رونق اقتصادی ایجاد کند . اما آیا این دلیل میشود از چنین قلدری حمایت کنیم و بعدها که دولتش به علت دیکتاتوری مستتر در آن سرنگون شد برای آن دوران آه بکشیم ؟ این خطری است که به صورت جدی حرکت ملت ایران به سوی آزادی را تهدید میکند و باید مراقب بود تاریخ تکرار نشود . یکبار در عصر مشروطه به علت آشفتگی ناشی از جنگ اول و دخالت دول روس و انگلیس مردم به دامان یک دیکتاتور آزادیکش پناه بردند . یک بار هم در سال 57 به علت آن که نسل جوان در دوره 25 ساله دیکتاتوری شاه تاریخ گذشته خود را از خاطر برده بود به سادگی گرفتار فریب روحانیان شدیم . اینبار دیگر ، برای بار سوم نباید گذاشت اشتباهات دو انقلاب گذشته تکرار شود .

اشک تمساح بر گور شهدا

آوریل 1, 2013

همینها که امروز اعتصاب غذای مهدی خزعلی را مسخره میکنند و حاضر به حمایت از حقوق او در لوای منشور جهانی حقوق بشر نیستند ، اگر فردا او در اثر این اعتصاب جان دهد چنان شهید شهیدی راه خواهند انداخت که بیا و ببین . اینها همانهایی هستند که با شدت و حدت فراوان انتخابات سال 88 را تحریم کردند اما وقتی انتخابات منجر به جنبش سبز شد همه شدند جلودار جنبش و هوادار جنبش و اگر ازشان میپرسیدی اصلا از اول طرفدار شرکت در انتخابات بودند و غیره . اینها همانها هستند که ستار بهشتی را در بالاترین زیر شدیدترین دشنامها گرفته بودند که چرا جرئت کرده و به شپش شازده نگفته منیژه خانوم ، اما وقتی کشته شد همینها برایش اشک تمساح ریختند و او را شهید لقب دادند ، دلم گرفته است از این همه دورویی و ریا و آلودگی