چرا تحریم جواب نمیدهد و چرا باید در این انتخابات رای داد

نکاتی را فهرست وار درمورد انتخابات پیش رو ذکر میکنم :

—استراتژی سرنگونی جمهوری اسلامی در لحظه فعلی حکم میکند تاکتیک شرکت گسترده در انتخابات را برگزینیم . هرچه تعداد بیشتری از رای دهندگان در انتخابات شرکت کنند و به کاندیدای مخالف خامنه ای رای دهند به همان نسبت امکان تقلب خامنه ای  به نفع کاندیدای محبوبش ب سخت تر میشود و هزینه سنگینتری باید بپردازد و به همین سبب نیز سران این رژیم همیشه از شرکت گسترده توده ها در انتخابات هراس داشته اند .. درسال 76 شرکت گسترده توده های مردم باعث شد کاندیدای مورد نظر خامنه ای شکست خورد و تغییراتی که در هشت سال بعددر فضای اجتماعی به وجود آمد دیگر پاک کردنی نیست و خامنه ای نتوانست عقربه زمان  را به پیش از 76 بازگرداند . در سال 88 هم شرکت گسترده توده های وسیع مردم هزینه تقلب را به حدی بالا برد که منجر به جنبش سبز شد و قداست خامنه ای برای اولین بار کاملا در هم شکست . نسلی که از تاریخ و گذشته خود بی خبر بود برای اولین بار با این انتخابات وارد میدان سیاست شد و معنی اقدام سیاسی را دریافت  اما مهمتر از همه اینکه قداست خامنه ای، که حتی در روزهای اول پس از تقلب هنوزکسی جرئت توهین به او را نداشت ، برای همیشه درهم شکست و شعار مرگ بر دیکتاتور شعار استاندارد تظاهرات شد .

اما هرگاه مردم در خانه نشسته اند خامنه ای و سپاه با خیال راحت کاندیدای مورد نظر خود را از صندوق در آورده اند . یادمان نرفته بی عملی و خانه نشینی مردم را در سال 84 که منجر به تحمیل موجودی چون احمدی نژاد شد . اینبار هم اگر ساکت بنشینیم فردی بدتر از احمدی نژاد را به ما تحمیل میکنند . این رژیم در سراشیب سقوط است و اگر به حال خود گذاشته شود روز به روز وضع مردم بدتر خواهد شد تا سرانجام به فروپاشی مملکت بینجامد . کسانی که میگویند از این بدتر که نمیشود یادشان رفته است در سال 84 نیز میگفتند ما در خانه مینشینیم و رای نمیدهیم ، از این بدتر که نمیشود . دیدیم که میتواند بدتر شود . اگر بی عمل بمانیم ، اگر رای ندهیم ، قطعا اوضاع بدتر میشود چون خامنه را اگر آزاد گذارند سر سوریه ای کردن ایران را دارد . عده ای میگویند هاشمی در همه جنایات رژیم شریک بوده است و دزد است و چه و چه . من هم قبول دارم ولی درد فعلی ما گذشته هاشمی نیست ، آینده ایران است ، مملکتی که اگر در مسیری که خامنه ای برای آن تعیین کرده پیش رود دیر نیست به سرنوشت تلخ سوریه دچار گردد (گذشته هاشمی را فعلا بگذارید برای پس از سقوط جمهوری اسلامی و برقراری یک جمهوری دموکراتیک و دادگاههای آن زمان)  آن چه میگویم این است که یک مبارز سیاسی باید بر احساسات تند خود فائق باشد و اجازه ندهد احساس عامل تصمیم گیری او در مورد وقایع سیاسی شود. در مواقع لزوم باید احساس را به نفع منطق و عقل و هدف دراز مدت کنارزد و با مغز تصمیم گرفت نه با دل. لازم نیست طرفدار هاشمی باشید تا به او رای دهید . به هاشمی رای بدهید نه برای هاشمی ، بلکه برای  مستعد کردن شرایط برای ضربه زدن به دشمن اصلی ایران که در لحظه فعلی خامنه ای است . سال 88 من از روی عشق به موسوی رای ندادم . سابقه او را در دهه شصت میدانستم و آگاه بودم  که هنگام کشتار موحش سال 67 او نخست وزیر بود و از او متنفر بودم اما به او رای دادم  . رای من برای ضربه زدن به خامنه ای بود، نه از روی عشق به موسوی ،  و از رایم  راضی هستم زیرا ضربه ای که جنبش سبز به خامنه ای زد جبران ناپذیر است و او پس از آن هرگز نتوانست به تخت قدرقدرتی خود بازگردد و در انتقاد از خامنه ای و مرگ بر دیکتاتوربین جوانان و توده های مردم طوری باز شد که دیگر بسته نخواهد شد . به همین سبب به نظر من خامنه ای و سپاه سعی خواهند کرد ایده تحریم انتخابات را جا بیندازند تا با خیال راحت کاندیدای مورد نظر خود را از صندوق به در آرند. متاسفانه گروهی ساده لوح نیز فریب تبلیغات سایبری خامنه ای در مورد تحریم را خورده اند و ناخواسته در جهت منافع او گام بر میدارند . تحریم ، عدم شرکت در انتخابات ، در خانه را به روی خود بستن و با خیال راحت پشت در بسته غرزدن خیلی ساده است . خامنه ای هم همین را میخواهد . پیام او به مردم اینست : تحریم کنید و توی خانه هایتان بنیشینید و تا قیام قیامت غرغر کنید تا من بتوانم کار خودم را بکنم.

–در شرایط فعلی تنها کسی که میتواند این غول بی شاخ و دم را برزمین زند همان کسی است  که خود،  پیش از همه،  این غول را از چراغ جادو در آورد و به ملت ایران قالب کردو او کسی نیست به جز هاشمی رفسنجانی .

— گروهی بهانه میگیرند  پس چرا خامنه ای میگوید همه در انتخابات شرکت کنید و اگر ما شرکت کنیم  به میل او رفتار کرده ایم . به این دوستان باید عرض کرد وقتی خامنه ای میگوید همه در انتخابات شرکت کنید روی سخن و خطاب او فقط با طرفدارانش است نه من و شما . او من و شما و سایر مخالفان را اصلا آدم حساب نمیکند که انتظار داشته باشد و بخواهد ما در انتخابات شرکت کنیم . او میخواهد فقط طرفدارانش در انتخابات شرکت کنند تا بتواند کاندیدای مورد نظر خود را از صندوق در آورد . خامنه ای مانند رهبر یک حزب است ، وقتی رهبر یک حزب سیاسی قبل از شروع انتخابات از همه  میخواهد در انتخابات شرکت کنند میدانیم مقصودش چیست . رهبر حزب با این سخن  درواقع از حزب خود خواسته شرکت کنند و این را هم میدانیم که در عین حال کمال آرزویش است طرفداران حزب مخالف در انتخابات شرکت نکنند تا او پیروز شود . پس با خیال راحت در انتخابات شرکت کنید که در واقع شرکت شما در انتخابات ، شرکت حزب مخالف خامنه ای است . مطمئن باشید که خامنه ای آرزویش این است شما شرکت نکنید و تیمهای سایبری سپاه پاسداران نیز در راستای آرزوی رهبر سعی در جا انداختن عقیده تحریم دارند .

  –«شغال بیشه مازندران را /نگیرد جز سگ مازندرانی». یا به قول مسلمانان : «اللهم اشغل الظالمین به الظالمین ». هیچکس بیش از رفسنجانی به پیچ و مهره های وجود خامنه ای وارد نیست چون به هرحال این او بود که این آخوند بی نام و نشان و بی هویت را از مشهد برکشید و به خدایی رساند. روابط این دو اما بسیار تغییر کرد . رفسنجانی کسی است که آن نامه معروف را قبل از انتخابات 88 برای خامنه ای نوشت و به او هشدار داد که با انتخاب مجدد احمدی نژاد مملکت رو به سقوط خواهد رفت و کسی است که آن نماز جمعه معروف ملیونی را پس از جنبش سبز برگزار کرد و به همان دلیل نیز خامنه ای برای همیشه او را از ستاد نماز جمعه کنار گذاشت . فاصله این دو ، روز به روز بیشتر شد تا آن گاه که خامنه ای او را از ریاست مجلس خبرگان  نیز برکنار کرد و اینروزها کار به زندانی شدن فرزندانش کشیده است . فریب ظاهر را نباید خورد که این دو به خون هم تشنه اند . از نبرد این دو مهره قدرتمند جمهوری اسلامی  فقط ملت بهره مند خواهند شد چون این نبرد منجر به ضعف کلی ساختار جمهوری اسلامی میشود . اگر اینها زخمهای کاری برپیکر یکدیگر وارد آورند و کم توان شوند امکان خیزش مردمی بیشتر خواهد شد. تا حدی شبیه زور آزمایی موسوی و خامنه ای در سال 88، با این تفاوت که هاشمی بس مقتدرتر از موسوی است و حامیان قدرتمندی در روحانیت و بازار و حتی سپاه دارد. به همین سبب نیز باید در انتخابات شرکت کرد و به هاشمی رای داد تا این شکاف عمیقتر شود شاید که بتوان از درون آن گیاه یک خیزش مردمی مانند سال 88 را رویاند.

البته … به شرطی که خامنه ای بگذارد هاشمی از سد شورای نگهبان عبورکند . سرمقاله  امروزکیهان  بر علیه هاشمی که توسط شریعتمداری ، بلندگوی خامنه ای ، نوشته شده بیانگر آن است که خامنه ای سخت از شرکت رفسنجانی در انتخابات سراسیمه و خشمگین شده  است (برای خواندن مقاله لطفا روی این لینک کلیک کنید ) با توجه به تکذیبنامه کیهان  ، در مورد عدم تماس تلفنی رهبر با هاشمی  در لحظات آخرقبل از حرکت او برای ثبت نام  (روی این لینک کلیک کنید) کاملا مشخص است که  رفسنجانی بدون اجازه خامنه ای وارد گود شده است .  مقاله بسیار شدیداللحن  شریعتمداری بر علیه رفسنجانی نیز این گزینه را تایید میکند .به هرحال بازی جالبی به راه افتاده که  شاید این بار هم بشود مانند سال 88 به نفع جنبش مردمی از آن بهره گرفت . به همین سبب هم لازم است  در این انتخابات (به شرط حضور رفسنجانی ) شرکت کنیم که دیگر شاید چنین فرصت نابی برای بسیج توده های مردم تا مدتها دست ندهد . یکی از بازیهای رژیم و بازوی  سایبری سپاه پاسداران در موقعیت فعلی کوبیدن بر طبل تحریم است . به نفع خامنه ای است که تود ه های مردم ، سرخورده و دلسرد ، در خانه بنشینند .  تحریم این انتخابات ، در خانه نشستن ، بی عمل بودن ، در به روی خود بستن و پشت درهای بسته غرزدن تا قیامت و احساس مبارز بودن کردن راه مبارزه با این دیکتاتوری نیست . باید از هر امکانی که در این دیکتاتوری فراهم می آید برای مبارزه استفاده کرد .برای خامنه ای فرقی نمیکند مردم درانتخابات شرکت کنند یا نه . دستگاه تبلیغاتی رژیم به هرحال تصاویرو فیلمهای  شرکت عظیم مردم در انتخابات را ، حتی به رغم عدم شرکت مردم ، آماده کرده است . آن که این میان از خانه نشستن ضرر خواهد دید ملت ایران است که شانس یک خیزش دیگر همچون سال 88 و کوبیدن یک مشت دیگر بر دیکتاتور را از دست خواهد داد، مشتی که شاید اینبار برای همیشه دیکتاتور را بر زمین افکند . تحریم کنندگان انتخابات با این درخواست غیر منطقی خود در واقع آب به آسیاب رژیم میریزند ،  به خصوص که این فرصت کم نظیر شاید یکی از آخرین شانسهای ما برای یک تحرک همگانی و گسترده در طی سالهای آینده باشد . ظن قریب به یقین این است که عصر ریاست جمهوری در دیکتاتوری اسلامی با این انتخابات به پایان خواهد رسید و خامنه ای برای اینکه خیال خود را از این تکانهای چهارساله راحت کند به راه شاه خواهد رفت و  به یک نخست وزیر ابد مدت گوش به فرمان مانند هویدا،  بدون نیاز به انتخابات سراسری ، قناعت خواهد کرد .

— منتظری در اوایل انقلاب به شدت منفور مردم بود . بدترین جوکها را در موردش میگفتند . لقب گربه نره داشت . اما وقتی به مخالفت با خمینی برخاست محبوب و محبوبتر شد تا به جایی که در تشییع جنازه اش صدها هزار ایرانی از جنبش سبز شرکت کردند . انسانها ثابت نمیمانند و تغییر میکنند . همین امر در مورد موسوی، نخست وزیر محبوب امام و نخست وزیری که در عهد او گسترده ترین کشتارهای زندانیان در تاریخ جمهوری اسلامی  رخ داد. همین امر در مورد کروبی عزیز خمینی هم هم رخ داد  و اکنون به جرم همراهی با مردم هردو در زندانند.اکنون به نظر می آید هاشمی در حال تغییر است .چرا بعضیها به این شدت با تغییر مواضع اینان مخالفند ؟ آن که از این تغییر مواضع بهره میبرد ملت ایران است و بس . اتفاقا به نظر من باید تشویقشان کرد تا به آهستگی با ملت همسو شوند ، همانطور که منتظری و موسوی و کروبی و بسیاری دیگر از سران دهه نخست انقلاب  شدند .

—و اما سخنی هم در باره تحریم کنندگان عافیت طلبی که در خارجه پا روی پا انداخته اند و با یک گیلاس کوکتل در دست در هوای فرحبخش کالیفرنیا، در راستای منویات خامنه ای و سپاه پاسداران  ،  برای ما نسخه  تحریم میپیچند و سپس به خود تبریک میگویند که چقدر آزادیخواه و رادیکال تشریف دارند . اینها همان تحریم کنندگان سال 88 هستند که قیل و قالشان دنیا را برداشت که تحریم کنید و وقتی ملت گوش نکرد و کار خود را کرد و رای داد و سپس توده های ملیونی مردم در خیزشی  بزرگ به خیابانها ریخت همین بی آبرویان هرکدام یک دستبند سبز به مچ بستند و به جنبش پیوستند . کاش میشد توماری از این تحریم نامه ها  تهیه کرد و سپس «اگر» دوباره کار به خیزش ملیونی کشید با همان تومار برسرشان کوبید .

—  و اما به آنان که از روی خشم و لجبازیهای آنی و کودکانه و یا رادیکالبازیهای بزک کرده انقلابی میگویند ما اصلا با کل رژیم مخالفیم و صداقت  انقلابی یعنی آن که در انتخابات این رژیم داخل نشویم میگویم : سیاست یعنی جنگ . در میدان جنگ برای حصول به استراتژی پیروزی بر دشمن گاه باید تاکتیکهایی در پیش گرفت که بسیار سخت و دشوار و ناگوار است ولی اگر بخواهید بر دشمن پیروز شوید چاره ای ندارید . در میدان جنگ سیاسی فعلی ایران و در این لحظه ، برای حصول به استراتژی دموکراسی و آزادی در ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی ، باید پا بر احساسات تند و کودکانه گذاشت و در انتخابات شرکت کرد. نه به عشق رفسنجانی یا خامنه ای یا جمهوری اسلامی ، بلکه  تا بتوان با استفاده از شکافهای درون رژیم جنبشی مانند جنبش سبز سال 88 را از نو به راه انداخت .

— یک گروه از تحریم کنندگان انتخابات نیز دوستان و همرزمان عزیزی هستند که ذهن و فکرشان در سال 88 یخ زده و منجمد شده ودیگر جلو نیامده اند .متاسفانه بعضی از دوستان که مانند خود من از مبارزان سال 88 و جنبش سبز هستند در جهت انتقامگیری بابت شهدای آن خیزش عظیم و کتکهایی که در آن سال خوردند فکر میکنند راه انتقام آن است که لج کنند و رای ندهند . این رفقا در واقع سعی میکنند بازی سال 88 را دوباره در زمین سال 92 پیاده کنند ، یعنی چهار سال عقبند . من به این دوستان عزیزم عرض میکنم که نفرت از این حکومت به خاطر سرکوب سال 88 بسیار پسندیده است ولی مجرای صحیح هدایت این نفرت ، انجام یک بازی جدید مطابق شرایط فعلی و در زمین سال 92است . باید از یخ 88 به در آمد و شرایط فعلی را رصد کرد و دید که هاشمی (با وجود اینکه در این مورد مجبور است خاموش باشد و نمیتواند سخنی بگوید) مانند موسوی برای خالی کردن زیر پای خامنه ای وارد این قمار بزرگ شده . قماری که اگر در آن ببازد همان بلای موسوی و ای بسا بدتر بر سرش خواهد آمد . البته ما نمیخواهیم مانند پیران فرتوتی شویم که اشتباهات متعددی د رسیاست مرتکب شدند . مانند توده ایهای پیر از خارج آمده در انقلاب 57 که ارتباط خود را با واقعیات جامعه از دست داده و هنوز در زمین سال 32 بازی میکردند در حالی که شرایط و زمان به کلی فرق کرده بود . یا مانند مجاهدین پیرو فرتوتی که هنوز مشغول بازی دهه 60 در زمین دهه 90هستند . از این دوستان انتظار میرود یخ 88 را بشکنند و دریابند که عرصه شطرنج سیاست محل احساسات و تند رویهای کودکانه نیست . برای پیروزی در این عرصه باید تدبیر داشت و بر احساسات فائق آمد و با نیرویی مجدد با شرکت در انتخابات نه بزرگ دیگری به خامنه ای و سپاه گفت بدان امید که جنبش سبز دیگری رقم خورد .اگر از هاشمی متنفرید ، هیچ اشکالی ندارد ، آینده ایران مهمتر از این نفرت است ، روز رای گیری مثل خود من دماغ خود را بگیرید ولی رای را به صندوق بیاندازید .گاه برای رهای از شر بیماری باید شربت تلخ را نوشید و مثل کودکان چهره در هم نکشید .

برچسب‌ها: , ,

2 پاسخ to “چرا تحریم جواب نمیدهد و چرا باید در این انتخابات رای داد”

  1. ناشناس Says:

    بگذاریدوبگذرید ……چشم بیندازیدودل مبازید
    که دیر یا زود باید گذاشت ورفت

  2. ناشناس Says:

    فریب این دو دیو مکار رو نخورین! اینها مثل دولبه ی یک قیچی اند که برای بریدن همت ملت با هم همکارند! مطمئن باشن هر کدوم ازین فریبکاره بیان تاثیری در فلاکت مردم نداره! مگه در زمان مصلحت طلبان بیشترین ترورهای سیاسی انجام نشد! با یکدست آزادی نیم بند می دن و با دست دیگه اونهایی که از گودالهای تعفن سرک می کشن که ببنن دنیا چه خبره می گیرن! تنها چاره کار مداوم و تشکیلاتیه برای سرنگونی خلافت اسلامی!

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: