Archive for ژوئن 2013

از ماست که برماست !

ژوئن 29, 2013

goospand

ایران ، مصر ، انقلاب

ژوئن 29, 2013

اگر انقلاب ایران ، مانند انقلاب مصر ،  به جای سال 57 در این سالها رخ داده بود ، اکنون مردم ایران در خیابانها با تظاهرات عظیمی همچون تظاهرات امروز و فردای مصر خواستار برکناری خمینی و دولت او بودند . اما  چون در عصر تئوری انقلابهای کمونیستی و خونین و نبرد چریکی به روش کوبایی و اعتقاد به  دیکتاتوری پرولتاریا و عدم مقبولیت دموکراسی در میان انقلابیان آن سالها رخ داد ، منجر به دیکتاتوری خمینی شد . و اما اگربالعکس،  انقلاب مصر در سال 57 رخ داده بود ، اکنون  اپوزیسیون مصر در میانه یک سرکوب خونین آخرین نفسهای خود را میکشید و اعضای آن یا درزندان بودند یا از کشور متواری شده بودند . ما ایرانیها ، مثل مردم روسیه ، شانس نیاوردیم . انقلاب آنها هم در زمانه اوج تئوریهای سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا رخ داد و منجر به دیکتاتوری توتالیتر کمونیستی شد که هنوز پس از صد سال از زیر آسیبها و ضربات آن انقلاب قد راست نکرده اند وگرفتار عوارض آن هستند . امیدوارم سرنوشت ما مانند آنان نشود و بهای آن انقلاب خونین را تا صد سال دیگر نپردازیم .

ترکیه ، اردوغان و تظاهرات

ژوئن 23, 2013

نخست وزیر ترکیه ده سال است این پست را دارد و روز به روز بر محبوبیتش در داخل و خارج ترکیه افزوده شده . در دوره حکومت او ترکیه تبدیل به یک قدرت اقتصادی صادرکنند ه تولیدات صنعتی مانند چین شده است و رشد اقتصادی ترکیه حیرت انگیز بوده است . همچنین ترکیه اکنون یک مرکز توریستی عمده برای اروپا و منطقه خاورمیانه است با ملیونها توریست در سال که مایه غبطه همه کشورهای منطقه است .  او ترکیه را تبدیل به مدلی برای جهان اسلام کرده است و نتیجه کارش را در حاصل بهارعربی شاهد هستیم که کشورهای منطقه به جای ایرانی شدن در پی مدل ترکیه ای دموکراسی و اسلام هستند . او در مقابله با دولت اسرائیل ماهرانه ترین سیاست را اعمال کرده است که باعث محبوبیت او بین ترکها و مسلمانها شده و در عین حال به روابط ترکیه و اسرائیل لطمه ای نزده و همین اواخر نخست وزیردست راستی افراطی اسرائیل بنیامین ناتان یاهو مجبور به عذرخواهی از ترکیه بابت کشتار چند ترک در وقایع حمله اسرائیل به کشتیهای حامل کمک برای غزه شد . همچنین در دوران حکومت او دموکراسی در ترکیه برای اولین بار واقعا و قطعا گسترش یافته و میتوان گفت که دیگر خطری مانند کودتاهای مستمر ارتش آن را تهدید نمیکند . او جرئت کرد برای اولین بار در ترکیه در مقابل ارتش ترکیه که حاکم بلا منازع صحنه سیاست این کشور بود قد علم کند و تعدادی از ژنرالهای بسیار مرتجع و دست راستی ترکیه را به پای میز محاکمه بنشاند بدون اینکه ارتش جرئت کودتا داشته باشد . او همچنین برای اولین بار در تاریخ ترکیه در را به روی پذیرش کردها و زبان کردی باز کرد و با مهارت بسیار کاری کرد که هیچ دولت منطقه نتوانسته بود بکند یعنی با حزب اصلی کردها به رهبری عبدالله اوجالان به توافق رسید که دست از مبارزه مسلحانه بکشند و به مبارزه متعارف سیاسی در قالبی دموکراتیک روی آورند . ترکیه اکنون یک قدرت اقتصادی و همچنین یک مرکز توریستی مهم در جهان است و در آمدش از صادرات و توریسم مایه غبطه بسیاری از کشورهای اروپایی است که تا ده سال پیش ترکیه را یک کشور عقب مانده مسلمان به حساب می آورند. همه اینها دستاوردهای تاریخی و بزرگی برای ترکیه است . اما در عین حال جناح ارتشی و مرتجع و واپسگرای آتاتورکی ترکیه از اوو حزبش دل خوشی ندارند . این جناح تلاش بسیاری کرده است که او و حزبش را فلج کند . یک بار حزب او را غیر قانونی اعلام کردند که مجبور شد با نامی جدید وارد صحنه سیاست شود و با وجود همه تقلبها و کارشکنیها دوباره برنده انتخابات شد و اکنون چند بار است که حزبش در انتخابات برنده و محبوب است . باردیگر در فکر کودتایی ارتشی بر علیه او بودند که خوشبختانه توطئه ارتش شکست خورد و بسیاری از سران ارتش به پای میز محاکمه کشیده شدند و این در تاریخ اخیر ترکیه جدید پس از آتاتورک بیسابقه بود که سران ارتش به جرم طراحی کودتا محاکمه شوند . میشود گفت او نوک ارتش و گروههای دست راستی افراطی ترک را چیده است و آنان هیچ دل خوشی از او ندارند . اکنون ماجرای یک پارک کوچک در استانبول میرود تا تبدیل به یک زور آزمایی دیگر بین او و دست راستیهای افراطی شود . باید دید آیا اینبار هم او میتواند با مهارت از پس این توطئه بر آید یا خیر . به هرحال خطر کودتا توسط ارتش مرتجع ترکیه همیشه تهدیدی در پس پرده است و اگر آشوبها بالا بگیرد ارتش میتواند به بهانه آشوب دخالت کرده و دست به کودتا بزند همانطور که کودتاهای پیشین ارتش نیز همیشه در پس آشوبهایی رخ داده  که معمولا عوامل ارتش و سرویسهای مخفی ترکیه در ایجاد آن دست داشتند تا دولتهای نافرمان را ساقط سازند .

همه اش کار انگلیساست ، توهم توطئه مهندسی انتخابات

ژوئن 22, 2013

فکر میکنم همه ما در حلقه فامیل و دوستان معمولا یک پیرمرد بازنشسته را سراغ داریم که همه وقایع سیاسی را نتیجه توطئه انگلیس میداند . این نسل که خوشبختانه به آخر خط رسیده اند و نتوانسته اند ذهن نسل جوان مارا با لا طائلات خود بیالایند معمولا هرچه رخ میدهد بلافاصله سر تکان میدهند و با ادای فیلسوفانه ای  میگویند من که گفتم اینها همه اش زیرسر انتلجنس سرویس و بی بی سیه . هرچه در دنیا رخ دهد به نظر این پیران توطئه انگلیس است . از نظر این آدمها انگلیس همیشه و در همه توطئه هایش نیز پیروز است درست مثل مذهبییان که میپندارند خداوند قادرمطلق هرکار بخواهد میکند . نویسنده بزرگ ما ایرج پزشکزاد کاریکاتور زیبایی از این قسم آدمها در دایی جان ناپلئون برای ما به یادگار گذاشته است . دایی جان ناپلئون که کنایه ای از خاندان پهلوی و رضا شاه است در واقع نماینده این نسل از ایرانیان است . خوشبختانه پس از انقلاب تئوری توطئه کم کم رنگ باخت و نسل جوان این چنین اسیر این توهمات بی مقدار نیستند . اما در ماجرای انتخابات اخیر دیدیم بعضی از فرزندان و نوادگان آن بازنشستگان همان قدرت را به خامنه ای رهبر انقلاب نسبت داده  و حکایت از یک «مهندسی بزرگ » در انتخابات کرده اند . غافل از آنکه خامنه ای نیزمانند انگلیس کنترل کامل بر ابزار قدرت ندارد . اصولا ساختار قدرت در ایران مانند دیکتاتوریهای شاه یا استالین یا هیتلر یک ساختار هرمی و از بالا به پایین نیست که رهبر واقعا قدرتی داشت  بود و فرمانش در حکم فرمان خدا بود . ساختار حکومت ایران بسیار شبیه ساختار دستگاهی است که این حکومت از آن برخاسته ، یعنی سیستم روحانیت شیعه. در این سیستم بر خلاف مذهب کاتولیک ، هرگز یک فرمانروای اعظم و پاپ بر همه امور مسلط نبوده است  بلکه هر آیت الله برای خود دستگاه جدایی دارد و مریدانی دارد و خط آیت الله های دیگر را نمیخواند. سیستم قدرت شیعه هرمی نیست ، بلکه سیستم مسطحی است  با پستی و بلندیهایی که در افق آن چند آیت الله از دیگران سر هستند ولی کماکان هیچیک خط دیگری را نمیخواند و همین سیستم به ساختار دولت ایران منتقل شده است . سی سال است این دولت با جناحهای مختلف خود سروکله زده است و هرگز نتوانسته از شر آنها خلاص شود و هر جناحی برای خود طرفداران پروپاقرص  و قدرتمندی دارد که تصمیم گیری واحد و یکپارچه را برای سیستمم تقریبا غیر ممکن میسازد .به همین سبب حتی اگرفرض کنیم  خامنه ای نقشه ای چنان پیچیده در سر داشت  هرگز نمیتوانست با توجه به مخالفت جناحهای دیگر آن را پیاده کند .

ضمن اینکه اضافه کنیم که خامنه ای اصولا رهبر زیرکی نیست .  اگروی  هوش و زیرکی یک رهبر داهی را داشت وضع مملکت ما الان این نبود که نیست . در همین همسایگی ما دولت پاکستان به همان روش ایران ولی  با کمال هوشیاری  به بمب اتمی دست یافت و هرگز مورد تحریم قرار نگرفت . خامنه ای مانند صدام یک رهبر قلدر است نه زیرک و دچار همه مشکلات همان رهبران قلدر نیز هست . قدرت خامنه ای بر چماق استوار است نه هوش و زیرکی و فطانت سیاسی . او به دلایل متعدد از جمله اینکه  جناحهای قدرتمند قم و تهران این اجازه را به او نمیدادند نمیتوانست انتخابات را مهندسی کند. خامنه ای حداکثر تلاشی که توانست بکند این بود که رفیق صدیق و قدیم خود هاشمی را با آن افتضاح که بیشتر مایه آبروریزی خودش شد رد صلاحیت کرد. به گواه همه ،این  احمقانه ترین تصمیم ممکن بود و آبروی دستگاه را بیش از پیش نزد مردم و رای دهندگان برد . اتفاقا رد صلاحیت هاشمی به وضوح نشان میدهد حد اکثر هوش و زیرکی آقا همین است که چماق را بردارد و جلوی چشم همه بکوبد بر سر یکی از رهبران اولیه انقلاب . کسی که اینطور بند را آب میدهد شعور و درایت لازم برای یک توطئه پیچیده از قبیل آنچه عاشقان تئوری توطئه به او نسبت میدهند ندارد . و دیدیم که  سرانجام نیز با وجود همه دست و پا زدنها از ملت ایران شکست خورد چون همه میدانیم تمایل او  بر نوکر گوش به فرمان و مطیع خود جلیلی بود و نه بر روحانی که حمایت هاشمی زخم خورده و اصلاح طلبان را پشت سر دارد . منتها اینبار از ترس تکرار یک جنبش سبز دیگر که میدانستند میتوانست عظیمتر و خطرناکتر باشد سر به رای و نظر مردم گذارد و تسلیم شد . به دین ترتیب تومار تئوری زیبای مهندسی انتخابات در هم پیچیده میشود زیرا در شرایط فعلی ایران چنین امکانی وجود ندارد .

ّبالاترین ؟

ژوئن 21, 2013

یادگرفتم که در بالاترین به جای لینکهای داغ ، صفحه لینکهای تازه را باز کنم و بخوانم . معمولا بهترین و زیباترین و پر محتواترین لینکها هرگز رای نمی آورد و داغ نمیشود .

سو استفاده از نام ندا

ژوئن 19, 2013

دراین یکی دوماه انتخابات خیلیها با سو استفاده از نام  ندا برای ما سخنرانیها کردند  و احکام صادر نمودند  .« ندا اگر بود این کاررا میکرد . ندااگر بود آن کار را نمیکرد . به ندا خیانت کردید . به ندا خیانت نکردید . خانواده ندا گفته اند ما این کار را میکنیم پس همه ملت ایران باید آن کاررا بکنند. پسرخاله دختر عموی ندا گفته است من این کار را نمیکنم پس شما هم نکنید » واقعیت این است که متاسفانه خیلیها از ندا نردبانی ساخته اند برای صعود واشتهار و با سو استفاده از احساسات آزایخواهانه به حق و پاک جوانان ما سعی دارند پاروی جسد ندای بیگناه بگذارند و به رهبری خلق ایران برسند  .

از طرف او حرف میزنند . ابراز نظر میکنند . حکم برای دیگران صادر میکنند .طوری با قطعیت حرف میزنند مثل اینکه با روح با او در ارتباطند و دقیقا میدانند ندا چه میخواهد وچه میگوید . باید از این غیبگویان دنیای مجازی پرسید از کجا میدانید اگر ندا الان بود رای نمیداد ؟ به کدام حکم و وکالتنامه ای ندا شما را وکیل و وصی خود کرده است که با این اطمینان از جانب او سخن میگویید و برای ملت ایران نسخه میپیچید ؟ چرا ادای نامزدندا را در می آورید که میخواست از مرگ ندا سو استفاده کند و خوشبختانه  پته اش رو شد ؟ مرگ ندای بیگناه و معصوم  هم شده امامزاده ای برای یک مشت آخوند بی عبا و عمامه که برسر آن امامزاده بنشینند و مثل همان ملایان  عبا بر دوش گیرند و  برای ما روضه بخوانند و دستور صادر کنند . ندا آدم خودش بود و به یک لشکر وکیل و وصی مثل شما اصلا احتیاجی نداشت . اگر ندا الان بین ما بود از اینکه از اسمش سو استفاده میکنید تا اهداف خود را پیش برید اظهار تنفر میکرد . از اینکه بگویید چون پدر ندا گفته است من رای نمیدهم پس همه ملت ایران هم باید پیروی کنند ابراز تنفر میکرد و میگفت خانواده مرا در برخوردهای بچگانه خود دخیل نکنید . میگفت که به شما حق داده است وکیل من باشید و از جانب من برای ملت ایران نسخه بپیچید ؟ کاش اندکی انصاف داشتیم و نام یک شهید بیگناه را وجه المصالحه اهداف و امیال خود نمیکردیم . کاش آنقدر به خود اطمینان داشتیم و استدلالمان آن چنان متین و استوار بود که مجبور نبودیم ازسرمایه  نام ندا برای به کرسی نشاندن استدلالهای سست و بی پایه خود خرج کنیم .

مردم آمریکا دعوت مرا به تحریم انتخابات اجابت کردند

ژوئن 19, 2013

بنده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا یک نامه سرگشاده به مردم آمریکا نوشتم و از آنها خواستم انتخابات را به دلایلی که ذکر کرده بودم تحریم کنند .فقط هم یک نامه ، اونو هم یادم رفت پست کنم . نتیجه اش این شد که در پاسخ به درخواست تحریم من حدود چهل درصد مردم آمریکا در انتخابات شرکت نکردند و رای ندادند  🙂 پس نتیجه میگیریم  که دعوت من به تحریم انتخابات در آمریکا ، از دعوت دوستان عزیز تحریم کننده در ایران موفقتر بوده است !

کانادا و ایران

ژوئن 19, 2013

این کانادا که اینقدر به ما بند کرده است ، بد نیست یک کم به اوضاع داغان خودش نگاه کند . هارپر نخست وزیر مملکت از بودجه شخصی حزب محافظه کار به سناتورها کمک مالی کرده (به زبان دیگر رشوه داده است ) که الان افتضاحش در آمده است . شهردار تورونتو معتادبه کوکایین است و فیلم وعکس استعمال کوکایینش در دست قاچاقچیان ست . رسما معلوم شده که برادر شهردار تورونتو در جوانی از کلان قاچاقچیان محله خودبوده و الان نماینده انجمن شهرتورونتوست . دوتا شهردار دومین شهربزرگ کانادا یعنی مونترال ظرف فاصله هفت ماه یکی بعد از دیگری به جرم فساد مالی توسط پلیس دستگیر شده اند . «کورخود و بینای مردم » .

حاکم زیرک و حاکم قلدر

ژوئن 17, 2013

دو نوع حاکم داریم . یکی زیرک و باهوش که طوری ماهرانه  با پنبه سر میبرد که مردم خودشان هم متوجه نمیشوند . مثل حاکمان جهان سرمایه داری غرب ، مثلا آمریکا ، که دوحزب همه کشور را میچرخانند و ملت هم راضیند و اصلا متوجه نیستند که مگر میشود در یک کشور سیصد ملیونی فقط دو حزب همه مردم را نمایندگی کنند . اینها حاکمان زیرک و باهوشند . اما نوع دیگرش از نوع استالین و خامنه ای و دیکتاتورهایی هستند که با زور چماق حکومت میکنند وملت خود را به ورطه عقب ماندگی و بدبختی می کشانند .اینها زیرک نیستند ، اینها فقط قلدرند .

پیروزی روحانی و تئوری توطئه

ژوئن 17, 2013
این چند روز خیلی دید ه ایم عده ای میگویند اصلا انتخاب روحانی با توطئه خامنه ای  صورت گرفت و تئوریهای عجیب و غریب توطئه هم در این مورد ساخته اند . دوستان عزیز ، اگر خامنه ای  اندک شعوری داشت ، مملکت این نبود که الان هست . خامنه ای  از ترس تکرار جنبش سبز مجبور شد به رای مردم تن دهد وگرنه کاندیدای او جلیلی بود نه روحانی .این دوستان مرا به یاد پیرمردهای بازنشسته ای می اندازند که هر اتفاقی در دنیای سیاست را ناشی از سیاستهای انگلستان میدانند . اگر از آنها بپرسی روحانی چطور پیروز شد میگویند د پیروزی روحانی به دلیل توطئه انگلیس و بی بی سی بود . حالا دوستان جوانتر ما به جای انگلیس خامنه ای را نشانده اند و همان تئوریهای توطئه را به خامنه ای نسبت میدهند .

علت قبول شکست در انتخابات توسط خامنه ای

ژوئن 17, 2013

با خواندن همه تحلیلهایی که این چند روز در مورد نتایج انتخابات شده است و تعمق در واقعه عجیبی که دیروز شاهد آن بودیم (پیروزی کاندید اصلاح طلبان بر کاندیدای خامنه ای ) به این نتیجه رسیده ام که مهمترین عامل پیروزی مردم و سرخم کردن خامنه ای دربرابر خواست مردم ، ترس از تکرار خیزش سال 88 بوده است . عوامل دیگری نیز دخیل بوده اند اما از قرار معلوم واقعا جنبش سبز درس تلخی به حاکمیت ایران و سپاه داده است که لااقل در شرایط فعلی و تحریمها و بحران اقتصادی خواهان تکرار آن نبودند .

همانها که میگفتند رای ندهید ، جلوتر از همه در خیابانها به شادی پرداختند

ژوئن 17, 2013

دنیای عجیبی داریم . من دوماه تمام یک تنه میگفتم و مینوشتم که باید رای داد . نه برای روحانی . بلکه  رای سلبی برای جلوگیری از صعود جلیلی ، کاندیدای خامنه ای  به صندلی ریاست جمهوری . در این دوماه این قدر از دوستان تحریمی ، که با سادگی بسیار و سیاه و سفید دیدن سیاست به این نتیجه رسیده بودند که رای نباید داد ، فحش خوردم که فحشدانم تاانتخابات بعدی پر است . ولی بر اعتقادم ایستادم و به خاطر همرنگی با جماعت نظرم را عوض نکردم . مردم ایران ، ملت کوچه و خیابان که گرفتار مشکلات روزمره زندگی در ایران هستند ، همان عقیده مرا داشتند و سرانجام با رای خود کاندیدای خامنه ای را شکست دادند و ایران را از سقوط به پرتگاهی که در صورت انتخاب او رخ میداد نجات دادند. من بسیار خوشحالم که عقل جمعی مردم از بینندگان سیاه و سفید سیاسی بهتر عمل کرد . اما آنچه مرا به تعجب واداشت این بود که بسا دوستان تحریمی را دیدم که در عین فحش و بدوبیراه به ملت ایران که چرا رای داده است اما در شادیهای خیابانی نیز شرکت کردند و میدانم که چند روز دیگر اصلا انکار خواهند کرد که تبلیغ به تحریم میکردند . این مرا به یاد تحریمیان سال 88 می اندازد که پس از انتخابات دستبند سبز بسته بودند و در تظاهرات شرکت میکردند و شعار میدادند » رای من کو » . ای عجبا از چند رنگی و وقاحت بعضی انسانها . سی سال است هربار دستور تحریم صادر میکنند ، هربار فراخوانشان شکست میخورد ، هربار هم بلافاصله رنگ عوض میکنند و به خیال استفاده از موقعیت خود را داخل  معرکه  میکنند . هرگز هم درس نمی آموزند .

تحریم موثر نبود و کسی به ندای تحریمیان گوش نداد

ژوئن 16, 2013

دوستانی که صحبت از این دارند که دعوت به تحریم اجابت شد باید در نظر داشته باشند که حتی در پیشرفته ترین دموکراسیهای جهان که رای دهندگان آزادند به هرکس که میخواهند رای دهند بازرقمی تا سطح 50% از مردم در انتخابات شرکت نمیکنند . آیا میتوان گفت در آن دموکراسیها نیز مردم به دلیل تبلیغات تحریمی رای نداده اند ؟ . خیر ، همه میدانیم اصولا در هرجامعه ای متاسفانه گروه بزرگی از مردم نسبت به سیاست بی تفاوتند و در پروسه سیاسی کشور دخالت نمیکنند . من مطمئن هستم هریک از خوانندگان این مطلب افرادی را در اطرافیان و فامیل و دوستان خود با مشخصات فوق سراغ دارد . افرادی که اصولا به سیاست علاقه ای ندارند و پیگیر آن نیستند . در ایران نیز کم نیستند چنین افرادی که در هیچ انتخاباتی شرکت نمیکنند . این امر دلیل بر آن نیست که ندای تحریم بازتاب گسترده داشته و پذیرفته شده است . اتفاقا به نظر من در انتخابات خرداد 92 اکثر افرادی که به سیاست علاقمند بودند در انتخابات شرکت کردند و از رای خود به صورت یک رای سلبی در جهت ابراز مخالفت با خامنه ای و کاندیدای او که جلیلی بود استفاده کردند .

از امروز صبح ، اقدام سیاسی مستقل

ژوئن 16, 2013

دوستان ، از امروز صبح ، با استفاده از فرصتی که به وجود آمده واولین نمودش را دیشب در همایش بزرگ مردم تهران و سایر شهرها شاهد بودیم، باید همت به تشکیل سازمانهای مستقل اپوزیسیون ، اینجا ، در داخل ایران بگماریم که از اپوزیسیون متفرق خارج نشین  آبی برای ما گرم نمیشود . اگر توانستیم این بار بر خلاف دوران خاتمی سازمانها و تشکلهای مستقل خود را تشکیل دهیم ، موفقیم . اما اگر مانند سابق دست روی دست بگذاریم تا اصلاح طلبان برای ما کاری کنند ، حس افسردگی و دلسردی تدریجی هشت سال ریاست جمهوری خاتمی دوباره تکرار خواهد شد زیرا اصلاح طلبان به هرحال طرفدار جمهوری اسلامی و وابسته به رهبرند و ظرفیت ایجاد تغییر اساسی در اوضاع موجود را ندارند .

در عین حال ، تندرویهای انقلابی بهانه به دست دشمن زخم خورده که از دیشب مثل مار به خود میپیچد خواهد داد تا دست به سرکوب بزند . نباید تسلیم وسوسه و شور انقلابی آنی و خلق الساعه شویم . در آغاز باید  منطقی ، متعادل و گام به گام و آرام ،  سازمانهای مدنی مستقل از دولت را تشکیل داد و عضوگیری کرد .زمان اقدام انقلابی و رودررویی مستقیم اکنون نیست بلکه فقط وقتی عضوگیری انجام شد و سازمانهای مستقل مردمی تبدیل به وزنه ای اجتماعی شدند میتوان از بار آنها برای رودرروییهای بزرگتر با دولت استفاده کرد .