Archive for 13 ژوئن 2013

تحریم تنها در صورتی کارمیکند که در کنارش پیشنهاد یک اقدام عملی مثبت نیز داشته باشیم

ژوئن 13, 2013

در یک دیکتاتوری باید از هر فرصتی برای ضربه زدن به دیکتاتور استفاده کرد. هر اقدامی از بی عملی بهتر است .صحبت تحریم را کسی میکند که یک حزب قوی و متشکل داخل ایران دارد ،  به اعضا و هواداران دستور تحریم میدهد ، در عین حال به آنان میگوید به جای رای دادن چه کار کنند . مثلا میگویند تحریم کنید ، اما فردا در یک تظاهرات یک ملیون نفری  در خیابانها با دولت در افتید . صادقانه از تحریمیان میپرسم آیا ما چنین امکانی داریم ؟؟ آیا ما حزب و سازمان متشکلی در ایران داریم که بتوانیم گزینه دیگری در مقابل تحریم روی میز بگذاریم ؟

شما باید در کناراقدام منفی تحریم ، یک اقدام مثبت عملی هم به مردم نشان دهید . وقتی نمیتوانید هیچ اقدام دیگری کنید ، از مردم خواستن که در خانه بنشینند و دست روی دست بگذارند درست نیست و تنها باعث دلسردی بیشتر مردم میشود . بیش از سی سال است در هر انتخابات ندای تحریم سر داده اید ، چه فایده ای داشته است ؟ به جز آن که هرگاه مردم به فراخوان شما گوش فراداده اند کسی مانند احمدی نژاد از صندوق سر در آورده و هرگاه گوش نکرده اند و رای نداده اند خامنه ای مجبور به عقب نشینی شده است . کسانی دعوت به تحریم میکنند د که یک سازمان سیاسی قوی دارند و قادرند لا اقل اقدامات دیگری کنند . ما که هیچ سازمان سیاسی قوی اپوزیسیون در داخل ایران نداریم واقعا بی انصافی است از مردم بخواهیم درخانه ها را ببندند و توی خانه بنشینند .آیا این است فعالیت سیاسی ؟ تحریم تنها به خامنه ای فرصت خواهد داد تا هیولایی مانند جلیلی را از صندوق بیرون کشد و ایران را بیش از پیش به سوی بحران و نابودی پیش راند .

باید از موقعیت استفاده کرد

ژوئن 13, 2013

شورواشتیاقی که جامعه را فراگرفته باورکردنی نیست . مثل اینکه از خوابی سه ساله بیدار شده ایم .من هنوز معتقدم متاسفانه مثل سال 88 همان دور اول جلیلی با هفتاد درصد از صندوق بیرون می آید ، و اگر خامنه ای خیلی به مردم لطف کند یک دوردوم بین جلیلی و ولایتی ، یا جلیلی و قالیباف هم راه بیندازد. اما این دلیل نمیشود از فرصت به دست آمده استفاده نکرد.

گزارش گاردین از تهران : همه در باره روحانی حرف میزنند

ژوئن 13, 2013

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/13/iran-elections-rouhani-frenzy