Archive for 16 ژوئن 2013

تحریم موثر نبود و کسی به ندای تحریمیان گوش نداد

ژوئن 16, 2013

دوستانی که صحبت از این دارند که دعوت به تحریم اجابت شد باید در نظر داشته باشند که حتی در پیشرفته ترین دموکراسیهای جهان که رای دهندگان آزادند به هرکس که میخواهند رای دهند بازرقمی تا سطح 50% از مردم در انتخابات شرکت نمیکنند . آیا میتوان گفت در آن دموکراسیها نیز مردم به دلیل تبلیغات تحریمی رای نداده اند ؟ . خیر ، همه میدانیم اصولا در هرجامعه ای متاسفانه گروه بزرگی از مردم نسبت به سیاست بی تفاوتند و در پروسه سیاسی کشور دخالت نمیکنند . من مطمئن هستم هریک از خوانندگان این مطلب افرادی را در اطرافیان و فامیل و دوستان خود با مشخصات فوق سراغ دارد . افرادی که اصولا به سیاست علاقه ای ندارند و پیگیر آن نیستند . در ایران نیز کم نیستند چنین افرادی که در هیچ انتخاباتی شرکت نمیکنند . این امر دلیل بر آن نیست که ندای تحریم بازتاب گسترده داشته و پذیرفته شده است . اتفاقا به نظر من در انتخابات خرداد 92 اکثر افرادی که به سیاست علاقمند بودند در انتخابات شرکت کردند و از رای خود به صورت یک رای سلبی در جهت ابراز مخالفت با خامنه ای و کاندیدای او که جلیلی بود استفاده کردند .

از امروز صبح ، اقدام سیاسی مستقل

ژوئن 16, 2013

دوستان ، از امروز صبح ، با استفاده از فرصتی که به وجود آمده واولین نمودش را دیشب در همایش بزرگ مردم تهران و سایر شهرها شاهد بودیم، باید همت به تشکیل سازمانهای مستقل اپوزیسیون ، اینجا ، در داخل ایران بگماریم که از اپوزیسیون متفرق خارج نشین  آبی برای ما گرم نمیشود . اگر توانستیم این بار بر خلاف دوران خاتمی سازمانها و تشکلهای مستقل خود را تشکیل دهیم ، موفقیم . اما اگر مانند سابق دست روی دست بگذاریم تا اصلاح طلبان برای ما کاری کنند ، حس افسردگی و دلسردی تدریجی هشت سال ریاست جمهوری خاتمی دوباره تکرار خواهد شد زیرا اصلاح طلبان به هرحال طرفدار جمهوری اسلامی و وابسته به رهبرند و ظرفیت ایجاد تغییر اساسی در اوضاع موجود را ندارند .

در عین حال ، تندرویهای انقلابی بهانه به دست دشمن زخم خورده که از دیشب مثل مار به خود میپیچد خواهد داد تا دست به سرکوب بزند . نباید تسلیم وسوسه و شور انقلابی آنی و خلق الساعه شویم . در آغاز باید  منطقی ، متعادل و گام به گام و آرام ،  سازمانهای مدنی مستقل از دولت را تشکیل داد و عضوگیری کرد .زمان اقدام انقلابی و رودررویی مستقیم اکنون نیست بلکه فقط وقتی عضوگیری انجام شد و سازمانهای مستقل مردمی تبدیل به وزنه ای اجتماعی شدند میتوان از بار آنها برای رودرروییهای بزرگتر با دولت استفاده کرد .