Archive for 19 ژوئن 2013

سو استفاده از نام ندا

ژوئن 19, 2013

دراین یکی دوماه انتخابات خیلیها با سو استفاده از نام  ندا برای ما سخنرانیها کردند  و احکام صادر نمودند  .« ندا اگر بود این کاررا میکرد . ندااگر بود آن کار را نمیکرد . به ندا خیانت کردید . به ندا خیانت نکردید . خانواده ندا گفته اند ما این کار را میکنیم پس همه ملت ایران باید آن کاررا بکنند. پسرخاله دختر عموی ندا گفته است من این کار را نمیکنم پس شما هم نکنید » واقعیت این است که متاسفانه خیلیها از ندا نردبانی ساخته اند برای صعود واشتهار و با سو استفاده از احساسات آزایخواهانه به حق و پاک جوانان ما سعی دارند پاروی جسد ندای بیگناه بگذارند و به رهبری خلق ایران برسند  .

از طرف او حرف میزنند . ابراز نظر میکنند . حکم برای دیگران صادر میکنند .طوری با قطعیت حرف میزنند مثل اینکه با روح با او در ارتباطند و دقیقا میدانند ندا چه میخواهد وچه میگوید . باید از این غیبگویان دنیای مجازی پرسید از کجا میدانید اگر ندا الان بود رای نمیداد ؟ به کدام حکم و وکالتنامه ای ندا شما را وکیل و وصی خود کرده است که با این اطمینان از جانب او سخن میگویید و برای ملت ایران نسخه میپیچید ؟ چرا ادای نامزدندا را در می آورید که میخواست از مرگ ندا سو استفاده کند و خوشبختانه  پته اش رو شد ؟ مرگ ندای بیگناه و معصوم  هم شده امامزاده ای برای یک مشت آخوند بی عبا و عمامه که برسر آن امامزاده بنشینند و مثل همان ملایان  عبا بر دوش گیرند و  برای ما روضه بخوانند و دستور صادر کنند . ندا آدم خودش بود و به یک لشکر وکیل و وصی مثل شما اصلا احتیاجی نداشت . اگر ندا الان بین ما بود از اینکه از اسمش سو استفاده میکنید تا اهداف خود را پیش برید اظهار تنفر میکرد . از اینکه بگویید چون پدر ندا گفته است من رای نمیدهم پس همه ملت ایران هم باید پیروی کنند ابراز تنفر میکرد و میگفت خانواده مرا در برخوردهای بچگانه خود دخیل نکنید . میگفت که به شما حق داده است وکیل من باشید و از جانب من برای ملت ایران نسخه بپیچید ؟ کاش اندکی انصاف داشتیم و نام یک شهید بیگناه را وجه المصالحه اهداف و امیال خود نمیکردیم . کاش آنقدر به خود اطمینان داشتیم و استدلالمان آن چنان متین و استوار بود که مجبور نبودیم ازسرمایه  نام ندا برای به کرسی نشاندن استدلالهای سست و بی پایه خود خرج کنیم .

مردم آمریکا دعوت مرا به تحریم انتخابات اجابت کردند

ژوئن 19, 2013

بنده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا یک نامه سرگشاده به مردم آمریکا نوشتم و از آنها خواستم انتخابات را به دلایلی که ذکر کرده بودم تحریم کنند .فقط هم یک نامه ، اونو هم یادم رفت پست کنم . نتیجه اش این شد که در پاسخ به درخواست تحریم من حدود چهل درصد مردم آمریکا در انتخابات شرکت نکردند و رای ندادند  🙂 پس نتیجه میگیریم  که دعوت من به تحریم انتخابات در آمریکا ، از دعوت دوستان عزیز تحریم کننده در ایران موفقتر بوده است !

کانادا و ایران

ژوئن 19, 2013

این کانادا که اینقدر به ما بند کرده است ، بد نیست یک کم به اوضاع داغان خودش نگاه کند . هارپر نخست وزیر مملکت از بودجه شخصی حزب محافظه کار به سناتورها کمک مالی کرده (به زبان دیگر رشوه داده است ) که الان افتضاحش در آمده است . شهردار تورونتو معتادبه کوکایین است و فیلم وعکس استعمال کوکایینش در دست قاچاقچیان ست . رسما معلوم شده که برادر شهردار تورونتو در جوانی از کلان قاچاقچیان محله خودبوده و الان نماینده انجمن شهرتورونتوست . دوتا شهردار دومین شهربزرگ کانادا یعنی مونترال ظرف فاصله هفت ماه یکی بعد از دیگری به جرم فساد مالی توسط پلیس دستگیر شده اند . «کورخود و بینای مردم » .