Archive for نوامبر 2013

دموکراسی آسان نیست

نوامبر 30, 2013

گاه فکر میکنم وقتی مردم کشور متمدنی مثل کانادا به شهرداری مثل شهردار تورونتو رای میدهند ، فردی که معتاد به هرویین و الکل است و خود رسما به اعتیادش اعتراف کرده است ، همسرش را کتک میزند و به خاطر آن به زندان میرود ، با خبرنگاران دست به یقه  میشود ، در جلسه شهرداری یکی از اعضای شورای شهر را بر زمین میکوبد ، پس وقتی دموکراسی در کشور ما برقرار شود مردم ما که تازه درس دموکراسی را آغاز کرده اند واگر کاناداییها در دانشگاه دموکراسی باشند آنها هنوز در کودکستان دموکراسی هستند ، به چه کسانی رای خواهند داد ؟ آیا خود را برای آن روز آماده کرده ایم ،  تا به سادگی از دموکراسی نا امید نشویم ؟!

چه تفاوتی است بین ولی فقیه و شاه ؟

نوامبر 27, 2013

دوستان عزیز سلطنت طلب که خواستار بازگشت خاندان فاسد پهلوی در لوای سلطنت مشروطه به ایران هستند میتوانند برای ما توضیح دهند چه تفاوتی است بین یک ولی فقیه و یک شاه ؟ هر دو دو مفتخور هستند که بدون هیچ دلیل خاصی به صورت مادام العمر به رهبری کشور انتخاب شده اند و هیچکس قدرت تغییر و تعویض آنها را ندارد .

گزارش روحانی

نوامبر 26, 2013

بابا آفرین ، روحانی جرئت کرد واقعیت رو بگه . الان خامنه ای کارد بزنی خونش در نمیاد. یادتونه که » نظر این آقا از نظر همه به من نزدیکتر است » . روحانی در واقع مستقیما از خامنه ای انتقاد کرد نه احمدی نژاد . به در گفت که دیوار بشنفه .

استدلال

نوامبر 26, 2013

استدلالهای طرفداران دیکتاتور سابق (شاه ) : زمان قاجار مدرسه نبود ، راه آهن نبود ، هواپیما نبود …. استدلالهای طرفداران دیکتاتوری فعلی : زمان شاه مترو نبود ، ویدئو نبود ، اینترنت نبود .

اپوزیسیون ایران از برقراری رابطه ایران و آمریکا میترسد؟ چرا؟

نوامبر 23, 2013

سوالی که در جریان مذاکرات ژنو برایم پیش آمده است این است که بر فرض محال اگر با وجود همه مخالفتهای خامنه ای ، دولت روحانی بتواند به توافقی با آمریکا و دولتهای غربی دست یابد که باعث پایان یافتن تحریمهای فلج کنند ه شود ، آیا این به عنوان یک موفقیت برای ملت ایران محسوب نمیشود ؟ چرا بخشی از اپوزیسیون ما تا این حد از توافق با آمریکا میترسد ؟ این توافق باعث بهتر شدن وضع مردم میشود . مگر اپوزیسیون همین را نمیخواهد . مگر هدف نهایی و غایی اپوزیسیون ایران بهبود وضع ایران و ایرانیان نیست . اگر هدف چنین است ، چگونه میتوان با بهبود روابط با غرب مخالف بود.

خطر بیسوادی تاریخی و بی اطلاعی از تاریخ

نوامبر 17, 2013

بیسوادی تاریخی در میان برخی از جوانان ما بیداد میکند . این بیسوادی به حدی است که موسوی را که دوران خمینی را عصر طلایی مینامید به مرحله خدایی رسانده اند طوری که اگر از گذشته خونبارش بی خبر باشی فکر میکنی ماندلای زمان است و یا محسن پزشکپور خرده فاشیست جهان سومی را قهرمان میهن پرستی میپندارند . باید سریعا یک دوره کلاس تاریخ برای جوانان این سرزمین که تااین حد از تاریخ گذشته خود بی خبرند گذاشت تا اشتباهات گذشته دوباره تکرار نشود .