Archive for مارس 2014

درسی که از انقلاب مصر می آموزیم

مارس 24, 2014

بارها میگفتم که سیستم قضایی مصر که بازمانده دوران ارتشیان است یکی از اهرمهای عمده بازگشت نظامیان به قدرت خواهد بود . امروز باور من تایید شد . دادگاه سیاسی مصر امروز در اقدامی بیسابقه در تاریخ جهان 529 نفر از اعضای اخوان المسلمین را یکجا محکوم به اعدام کرده است . جهانیان از این حکم دیوان بلخ مصر انگشت به دهان مانده اند . دیکتاتوری مصر باید شاد باشد که واقعه اوکرایین و گم شدن هواپیمای مالزی توجه افکار عمومی و وسائل ارتباط جمعی را از آنچه در مصر میگذرد منحرف کرده است . اما در مصر ، قضات منتخب نظامیان میدانند که برای تکمیل کودتا و انتخاب السیسی به سمت دیکتاتور جدید مصر این اقدام لازم است . درسی که از انقلاب مصر میگیریم این است که سرنگون شدگان در یک انقلاب نهایت تلاش خود را خواهند کرد تا به قدرت بازگردند و از خوان نعمت مثل سابق بهره مند شوند . یک انقلاب پیروز انقلابی است که بتواند اهرمهای بازگشت قدرتمندان سابق به راس دولت  را با نیروی تمام از هم بپاشد و شمشیر از کف زنگی مست برگیرد . عمده این اهرمها ارتش ، پلیس ، پلیس مخفی و سیستم قضایی است . انقلاب مصر نتوانست یا نخواست این نیروها را از هم بپاشد یا لااقل تغییر دهد و اکنون انقلابیان مصر نتیجه این اشتباه بزرگ  را با جان خود میپردازند .

فردایی که چندان دور نیست ما نیز باید با همین مشکل دست و پنجه نرم کنیم . پس از سرنگونی نظام اسلامی ، با سپاه و قوه قضایی و کمیته ها و نیروی پلیس بازمانده از جمهوری اسلامی چه باید کرد ؟

امان از حماقت بشر

مارس 19, 2014

وقتی حماقت مردم در کشورهای دموکرات را میبینم ، که به دست خود و با آزادی انتخاب کامل ، چه احمقهایی را برای اداره امور کشور انتخاب میکنند ، میبینم در اشتباه بودم که میپنداشتم مشکلات کشور ما همه اش به خاطر دیکتاتوری است و اگر دیکتاتوری نباشد آدمهایی مثل خمینی و خامنه ای و شاه و رضا شاه بر راس قدرت نخواهند بود .مشکل اصلی خودِ آدمها هستند ، که حتی در آزادترین سیستمها هم میتوانند احمقترینهایی مثل جرج بوش را به قدرت برسانند .

پوتین ، سوریه و اوکرایین ، هیتلر ، اسپانیا

مارس 2, 2014

کاری که روسیه در اوکرایین امروز و در کریمه میکند بی شباهت به اقدامات  نیروهای فاشیست آلمان و ایتالیا در جنگ داخلی اسپانیا نیست . در جنگ داخلی اسپانیا فرانکوی سلطنت طلب بر علیه دولت قانونی و منتخب مردم اسپانیا کودتا کرد و با نیروهای خود وارد اسپانیا شد . حامی اصلی فرانکو نیروهای هیتلر و موسولینی بودند که بدون هیچ پنهانکاری  و در مقابل چشم جهانیان از هوا و زمین نیروهای سلطنت طلب را حمایت میکردند . در مقابل ، دموکراسیهای خارجی چه کردند؟ دموکراسیهای قدرتمندی چون امپراتوری انگلستان و آمریکا و سایر کشورهای اروپایی همسایه اسپانیا دست روی دست مالیدند و هیتلر را تهدید کردند ولی به هیچوجه کمکی برای نیروهای جمهوریخواه اسپانیا فرستاده نشد . این دموکراسیها سه سال نشستند و قتل عام مردم اسپانیا را تماشا کردند تا سرانجام سلطنت طلبان پیروز شدند . این در واقع پیروزی هیتلر و موسولینی بود . اسپانیا میدان تمرین جنگ دوم برای نیروهای آلمان و ایتالیا شد . بسیاری از تاریخ نگاران میگویند اگر دموکراسیها در اسپانیا در مقابل فاشیستها ایستاده بودند و به دولت قانونی اسپانیا یاری رسانده بودند  صد در صد فاشیستها شکست میخوردند و این درسی میشد برای هیتلر و موسولینی که جری نشوند و به فکر تصرف دنیا نیفتند . ضعف و حقارت و بی تصمیمی دموکراسیهای غربی در مقابل فاشیستها و شکست آنها باعث شد هیتلر به این فکر بیفتد که میتواند در سایر نقاط اروپا هم کشورهای دیگر را تسخیر کند و با همان عکس العمل روبرو شود . در یک کلام اگر در اسپانیا دماغ فاشیستها به خاک مالیده میشد ، شاید که جنگ دوم هرگز رخ نمیداد .

چه مشابهتهای عجیبی بین وقایع امروز روسیه و آن روز آلمان هست . هیتلر در سال 1936 برای اثبات قدرت و توان فاشیسم و ظهور یک آلمان جدید راهی بهتر از برگزاری یک المپیک در آلمان نیافت . پوتین که روز به روز بر نخوت و قدرتش افزوده میشود نیز اخیرا میزبان المپیک سوچی بود . درست در همان زمان هیتلر شروع به دخالت در جنگ داخلی اسپانیا کرد . پوتین نیز که متوجه ضعف و ناتوانی دموکراسیهای غربی و اروپاییان شده است از دیروز دست به اشغال نظامی شبه جزیره اوکرایین زده است . این چیزی جز اعلان جنگ به اوکرایین و غرب نیست . هدف نهایی پوتین کریمه نیست ، تمام اوکرایین است . او میخواهد رییس جمهور فراری را به کییف بازگرداند و بر اوکرایین مسلط شود . در سوریه نیز شاهد اقدامات مشابه دیکتاتور جدید روسیه هستیم .

پوتین هم مثل هیتلر روزبه روز بیشتر علائم افسار گسیختگی و نخوت یک دیکتاتور دیوانه را از خود نشان میدهد . تسلط او بر روسیه امروز نسبتا کامل است و حال نگاهش به افتخارات در خارج محدوده روسیه است . هدف هیتلر این بود که سرزمینهای از دست رفته آلمان در جنگ اول را دوباره تسخیر کند و غرور از دست رفته آلمانها در جنگ اول را به آنها بازگرداند . هدف پوتین این است که سرزمینهای از دست رفته پس از سقوط امپراتوری روسیه را دوباره به دست آورد و غرور از دست رفته روسها را به آنها بازگرداند . هر دو دیکتاتور هدف مشابهی داشتند ، روشهای مشابهی در پیش گرفتند و نتایجی فاجعه بار برای جهانیان آفریدند .

متاسفانه زمانی که فاشیستها در جنگ داخلی اسپانیا مشغول کشتار جمهوریخواهان بودند به مخیله هیچکس خطور نمیکرد که چند سال بعد جهان دچار جنگی مخوف و نابود کننده خواهد شد . هیچکس باور نمیکرد این دیکتاتور مغرور ولی مسخره ، با آن سبیل مضحک و سخنرانیهای دیوانه وارش که مایه خنده جهانیان بود ، دیکتاتوری  که چند سالی بیشتر نیست که به قدرت رسیده است،  به زودی جهان را درگیر یک جنگ خونین و طولانی خواهد نمود . هیچکس متوجه نبود که اسپانیا برای هیتلر در واقع میدان تمرین برای اجرای اهداف جنون آمیز او برای تصرف کشورهای دیگر است . و دیدیم نتیجه این بی توجهی و بی عملی چه شد .

اکنون نیز به نظر میرسد کسی متوجه نیست که دیکتاتور جدید روسیه آرام آرام به  همان راه میرود و همان علائم کلینیکی دیکتاتورهای دیوانه را از خود بروز میدهد . همه به خودنماییهای مسخره او که هر ازگاهی در صفحات تلوزیون جهان شاهدیم میخندند ، نمایشهایی چون شرکت در مسابقه جودو یا اسب سواری در حالی که از کمر به بالا برهنه است و سایر نمایشهای مبتذلش در برابر دوربینها ، او را جدی نمیگیرند و متوجه نیستند در پس ظاهر این کوتوله تشنه قدرت چه نهفته است . کسی متوجه نیست که حمایت او از اسد جنایتکار در سوریه و تصرف بخشهایی از گرجستان و اکنون اوکرایین علائم بالینی و خطرناک دیکتاتوری است که به تدریج جنون عظمت طلبیش از حدمیگذرد و این تازه از علائم آغاز جنون است . اگر جلوی دیکتاتوررا در اوکرایین و سوریه نگیرند بعید نیست در آینده ای نزدیک این دیکتاتور جهان را گرفتار جنگی اتمی که بسا خانمانسوزتر از جنگ دوم است کند .

آیا دموکراسیهای  جهان به خود خواهند آمد ؟ آیا اینبار از تکرار اشتباه اسپانیا خودداری خواهند کرد ؟ بهترین زمان برای آموختن درسی سرنوشت ساز به پوتین اکنون است ، فردا دیر است . باید در سوریه و اوکرایین دخالت نظامی کرد و به نیروهای دموکرات یاری رساند تا بر نیروهای پوتین پیروز شوند و امیدوار بود این درسها برای او کافی باشد و بر جنون عظمت طلبی او مهار زند .