Archive for 15 ژانویه 2015

محکوم کردن نژادپرستی در فرانسه

ژانویه 15, 2015

فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه در نطق امروزش از فرانسویان مسلمان دلجویی کرده است و نژاد پرستی بر علیه آنان را محکوم نموده است . دستش درد نکنه که به فاشیستها میدان نداده . آنجلا مرکل هم چند روز پیش در آلمان نطق مشابهی کرده است .