Archive for 26 ژانویه 2015

آشویتس و غزه

ژانویه 26, 2015

امروز هفتادمین سالگرد تسخیر اردوگاه آشویتس توسط سربازان دولت  شوروی  و آزادی یهودیان از زندان آشویتس بود . آیا عجیب نیست ملتی که هفتاد سال پیش خودش تحت شدیدترین و وحشتناکترین خشونتهای نژادی بود اکنون همان خشونتها را بر ملتی دیگر اعمال میدارد . آیا وضعیت دو ملیون ساکن غزه که درون زندان بزرگی به اسم غزه گرفتار ارتش اسرائیل هستند هیچ تفاوتی با وضع یهودیان در آشویتس دارد . آیا بلاهایی که اسرائیل هرروزه بر سر فلسطینیان می آورد فرقی با فجایعی که هیتلر بر یهودیان روا میداشت دارد . جنگ اخیر غزه و کشتار بیش از 500 کودک فلسطینی در عرض چهل روز چه را به خاطر می آورد به جز کشتار کودکان بیگناه یهود در آشویتس را ؟auschwits-birkenau

زاغه نشینان زمان شاه سربازان اصلی انقلاب 57

ژانویه 26, 2015

عکسهایی از زاغه ها و حلبی آباد هایِ کنار شهر تهران که در پیِ نابود ساختن سامان کشاورزی ایران به دست شاه انجام گرفت . ساکنان همین حلبی آبادها سربازان اصلی انقلاب سال 57 بودند . چون شاه با ایجاد حزب رستاخیز هرگونه فعالیت سیاسی در مملکت را متوقف کرده بود این مردم به جز از ملای مسجد خود کس دیگری را نمیشناختند و زمان انقلاب به دنبال او راه افتادند .

HALABI ABAD 2 halabi abad halabi

نکاتی چند در باره نخست وزیر جدید یونان

ژانویه 26, 2015

نخست وزیر جدید یونان جوانترین نخست وزیر در تاریخ آن کشور است . او یک کمونیست سابق است که اکنون رهبر یکی از چپگراترین احزاب یونان است . برای اولین بار در تاریخ یونان پس از سوگند نخست وزیری او از دیدار با رهبر مذهبی کلیسای ارتودوکس یونان سرباز زد که در کشوری نسبتا مذهبی مانند یونان مایه شگفتی همگان شد . در عوض او بر مزار کشته شدگان جنبش آزادی بخش یونان در جنگ دوم که توسط سربازان آلمان نازی قتل عام شده بودند حاضر شد و بر مزارشان گل افشاند . این شهدا همه متعلق به حزب کمونیست یونان بودند زیرا حزب کمونیست یونان نیروی اصلی مبارزه آزادیبخش بر ضد اشغال بود .

greece