Archive for 16 آگوست 2016

جشن ملت روز فرار شاه از ایران

آگوست 16, 2016

بزرگترین تیتر روزنامه ها در تاریخ روزنامه نگاری ایران . شادی مردم ایران از دیدن نام ساده شاه برای کسی که تا روز قبل اسمش را باید با یک تریلی میکشیدند . خیلی که خلاصه میشد بود : اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی بزرگ ارتشتاران . و حالا ناگهان شد شاه و سوار هواپیمای شخصی اش شد و فرار کرد در حالیکه که همه نوکران خود را در زندان باقی گذاشت تا به دست انقلابیون بیفتند و کشته شوند . نمک به حرامتر از این دیکتاتور در تاریخ دیکتاتوری جهان وجود ندارد که فرارکرد ولی نوکران خود را دست بسته تحویل دشمنان خود داد .

اقتصاد زمان شاه

آگوست 16, 2016