Archive for 24 آگوست 2016

ای کاش اسد را سرنگون میکردند

آگوست 24, 2016

کاش اکنون که ترکیه تا حدی به صورت مستقیم وارد درگیری سوریه شده کار را تا پایان ادامه میداد و اسد را سرنگون میکرد . این جلاد خونخوار و نفرت انگیز پس ازپنج سال قتل عام مردم خود باید به سزای اعمال خویش برسد و مثل شاه ایران آواره جهان شود . در آن صورت جمهوری اسلامی و روسیه نیز سیلی سختی از مردم سوریه خواهند خورد. البته میدانم که این فقط یک آرزوست و در شرایط فعلی جهان و در شطرنجی که اکنون بازی میشود تقریبا از محالات است .