Archive for سپتامبر 2016

خامنه ای ، روحانی و همه سران جمهوری اسلامی درکشتار و نسل کشی مردم بیگناه سوریه مقصرند

سپتامبر 26, 2016

پوتین تصمیم گرفته است  دست به قتل عام و نسل کشی در سوریه بزند . همان کاری را که در سرزمین چچنها کرد . بمبارانهای وحشیانه چند هفته اخیر در حلب و سایر نقاط سوریه که منجر به کشتار هزاران سوریه ای بیگناه از جمله زنان و کودکان و کارکنان سازمانهای خیریه و کمک رسانی شده نتیجه تصمیم پوتین است . اما حامی و پشتیبان و متحد پوتین در این قتل عام بیرحمانه را نباید فراموش کرد . خامنه ای ، و همه سران جمهوری اسلامی در این کشتار دست دارند . اگر عدالتی در جهان بود همه این افراد باید به جرم نسل کشی در سوریه در یک دادگاه بین المللی محاکمه میشدند .

سوریه ، اسپانیا ، اسد ، فرانکو ، پوتین ، هیتلر

سپتامبر 25, 2016

اسد مشغول نسل کشی در سوریه است و جهان دست روی دست گذاشته و ناظر است . دموکراسیها ناتوان از هرگونه اقدامی ناظرند تا اسد جلاد قاتل دوباره بر سوریه حاکم شود . بارها در طی سالهای اخیر گفتم که جنگ سوریه بیش از هرواقعه ای  همچون جنگ داخلی اسپانیا در دهه سی قرن بیستم است . منتها نقشها عوض شده است . آنجا هیتلر و موسولینی از فرانکوی قاتل حمایت میکردند ، اینجا پوتین و خامنه ای از اسد حمایت میکنند . بازی اما همان بازی است . نسل کشی ملتی که جرئت کرد بر علیه یکی از مخوفترین دیکتاتوریهای خاورمیانه انقلاب کند به بهای نابودی یک کشور. واقعا اوضاع اسف انگیزی است و بیش از همه ناتوانی دموکراسیها در جلوگیری از نسل کشی و پیروزی دیکتاتوری تاسف بار است . در اسپانیا دموکراسیهای آن روز از ترس پیروزی کمونیستها به هیتلر و موسولینی میدان دادند تا با قتل  عام ملت اسپانیا دموکراسی اسپانیا نابود شود . در سوریه از ترس پیروزی گروههای سنی مسلمان به پوتین و خامنه ای میدان داده شده تا دست به قتل عام ملت سوریه بزنند . اسپانیا برای هیتلر اولین میدان و رزمگاه برای خودنمایی و قدرت نمایی بود و پیروزی در اسپانیا او را جریتر کرد تا سایر ملتها را هدف قرار دهد . سوریه نیز اسپانیای پوتین  است و پیروزی در اسپانیا او را در حمله به سایر کشورها جریتر خواهد کرد که نمونه آن را در اوکرایین شاهدیم . چرا دموکراسیها درس نمیگیرند ؟ چند بار تاریخ بایدتکرار شود .

خاندان جلیل سلطنت ؟

سپتامبر 24, 2016

چطور میشود برای ملتی احترام قائل شد که سالی پانصد ملیون دلار مفت توی جیب یک خانواده سلطنتی که کوچکترین احترامی برای آن ملت قائل نیست و خود را برتر از آنان میداند میگذارند و برای دیدن این خانواده اشرافی که از پول این ملت تغذیه میکنند بدون اینکه اندکی شایستگی آنرا داشته باشند سرو دست میشکنند؟ این خانواده به چه دلیل حق دارد مفت و مجانی سالی پانصد ملیون دلار از مالیات این ملت را توی جیبش بگذارد ؟ چون از ژن و اسپرم برتری خلق شده ؟ چون از نژاد برتری است ؟ چون نابغه است و از لحاظ هوش و عقل از دیگران بهتر است ؟ چرا؟؟؟؟

ملت انگلیس را میگویم !