Archive for 13 ژوئن 2018

جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده است

ژوئن 13, 2018

به نظر من جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده است . حتی ده سال پیش اگر خامنه ای ذره ای عقل داشت و انتخاب موسوی را قبول میکرد شاید میتوانست حکومت خود را نجات دهد ولی اکنون خیلی دیر شده است . اکنون کار به جایی رسیده که هر کس را بر سر کار بگمارد تا مثلا اندکی آزادی دهد و خود را نجات دهد کشور منفجر خواهد شد . کشور همچون دیگ بخاری است که چهل سال تمام در آن را بسته اند و آماده انفجار است و دیگر هیچ سوپاپ اطمینانی کارگر نخواهد بود و حتی بر شدت انفجار خواهد افزود .

دوسال آخر سلطنت شاه به خاطر می آید که به جایی رسیده بود که دیگر راه فرار نداشت . هر کاری میکرد حکومتش تمام بود . ابتدا با ارتش با مردم جنگید ، سپس سعی کرد مهره های راس حکومت را جابجا کند و سرانجام آمد توی تلوزیون و گریان و لرزان گفت صدای انقلابتان را شنیدم به من فرصت دهید ولی دیگر کار از کار گذشته بود . عوض کردن مهره ها اتفاقا باعث شدت یافتن انفجار مردم شد . کشتن تظاهرکنندگان در خیابانها نیز بر شدت انقلاب افزود .

همه حکومتهای دیکتاتوری به مرحله  بدون بازگشت میرسند . مرحله ای که دیگر هیچ راه حلی کارگر نیست و باید بروند . همه این حکومتها شاید میتوانستند موقعی که هنوز فرصت بود با تغییراتی اندک خود را حفظ کنند ولی اصولا خاصیت دیکتاتوری در کور شدن رهبران است . کور میشوند و فرصتها را تشخیص نمیدهند و فکر میکنند تا ابد حاکم خواهند بود .

البته تاریخ یک تقویم نیست که روی آن علامت بگذارید و بگویید در این روز خواهند رفت . تاریخ خیلی کند و بطئی حرکت میکند و نمیتوان گفت در چه ماهی و چه سالی این حکومت رفتنی است ولی میتوان نتیجه گرفت که بوی الرحمن حاکمان بلند است و دیگر ماندنی نیستند حال ممکن است چند سال و حتی ده سال هم طول بکشد ولی دیگر راه بازگشت ندارند.

ترامپ ،….مطابق معمول .بخوانید و بخندید

ژوئن 13, 2018

اگر دوسال پیش یکی به من میگفت آمریکا رییس جمهوری خواهد داشت که برعلیه آزادی مطبوعات میجنگد و به هموطنان خود فحش میدهد و آنان را با زشتترین کلمات خطاب قرار میدهد میگفتم خواب دیده ای خیر باشد و تا هزار سال دیگر چنین چیزی امکان ندارد .

Capture

Capture

من دیشب عکس رضا را در ماه دیدم

ژوئن 13, 2018

من عکس رضا را در ماه دیدم . او قرار است بیاید و آب و برق را مجانی کند . اتوبوس را مجانی کند . پول نفت را بیاورد در خانه مردم تحویل دهد . امروز گفت حتی کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند و روزنامه ها هم گفته اش را چاپ کردند . گفته اگر برگردم ایران میروم قم مثل یک طلبه زندگی میکنم و درس میدهم و اصلا در سیاست دخالت نخواهم کرد .

من عکس رضا را در ماه دیدم!

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

ژوئن 13, 2018

انتخابات  ریاست جمهوری 24 ژوئن ترکیه در راه است . این انتخابات اولین بار بر مبنای قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد . رییس جمهور جدید قدرت بیشتری از روسای جمهوری قبلی خواهد داشت چون قانون اساسی جدید چنین حکم کرده است .

اکنون اردوغان در یک سو و همه احزاب مخالف در سوی دیگر جمع شده اند . برای اولین بار پس از سالیان فراوان احزاب مخالف اردوغان موفق شده اند اختلافات را به کناری بگذارند و بر سر شکست اردوغان در انتخابات به توافق برسند . این احزاب تعهد داده اند در دور دوم انتخابات همه از کاندید مخالف اردوغان حمایت خواهند کرد . فرقی نمیکند این کاندید از چه گروه و حزبی باشد .

انتخابات ترکیه برای آینده منطقه مهم و موثر است . اردوغان مدت زیادی است بر سرکار است و این روزها تمایلات دیکتاتورمنشانه ای از خود بروز میدهد . اصولا هر قدرتی که برای مدت طولانی در راس باشد به تدریج به سمت فساد و دیکتاتوری سوق میکند ، طبیعت بشر این است و حکومت اردوغان هم مستثنی نیست . بی دلیل نبود که رمیان قدیم دوران کنسولی را فقط یک سال تعیین میکردند و اجازه تمدید آن را به هیچ فردی نمیدادند تا مبادا آلوده شود .

درست است که اردوغان  خدمات زیادی به ترکیه کرده است ولی اکنون دیگر تاریخ مصرفش گذشته است . ترکها همیشه از او ممنون خواهند بود که  پس از صدسال به حاکمیت ارتش در سیاست ترکیه خاتمه داد . همچنین کودتای خونین ارتش ترکیه را با مقاومت خود برای اولین بار ، برخلاف همه کودتاهای قبلی ارتش ،  به شکست کشاند. اما اکنون تاریخ مصرف اردوغان گذشته است و ملت ترکیه به ظاهر آماده عبور به مرحله ای دیگر از دموکراسی است . تنها خطری که این گذار را تهدید میکند سر برداشتن مجدد ارتش در غیاب اردوغان و حزب اوست. این خطر بسیاربسیار  جدی است و همسایگان ترک ما باید درمورد آن بیندیشند و در صورتی که ارتش پایش را به محدوده سیاسی بگذارد آماده برخورد مجدد با آن باشند .

به نظر نگارنده اگر ارتش ساکت بنشیند و ساکت بماند به نفع ملت ترکیه خواهد بود که تغییری در اوضاع دهند و رهبران جدیدی را بر روی کار آورند . البته مجددا تاکید میکنم که در طی این تغییر و گذار حساس  باید سخت مراقب ارتش بود که مبادا دوباره خیال دخالت در سیاست و کودتا به سرش بزند . اگر احزاب مخالف نتوانند ارتش را افسار بزنند متاسفانه  دوباره همان آش و همان کاسه صد ساله در ترکیه تکرار خواهد شد