Archive for 5 مه 2019

نبوغ مالی رضا شاه کبیر

مه 5, 2019

همه جور توجیهی برای دزدیهای رضا خان قزاق در دوران پادشاهیش شنیده بودیم به جز این توجیه به غایت چاپلوسانه را ، که به لطف بالاترین این راهم دیدیم  و لینکش بالاترین امتیاز را از شناسه های یدکی  و زیرخاکی عاشقان دیکتاتوری پهلوی و شکنجه های ساواک  گرفت .

تیتر مطلب این است : «خاطره ای از سلیمان خان بهبودی مدیر دفتر رضا شاه بزرگ» (معمولا سلطنت طلبان به طرف میگویند کبیر نمیدانم اینجا یادش رفته باید یاد آوری کرد که کبیرش کند ) . سپس در متن  دزدیهای کلان این کلان دزد را از زبان خودش توجیه کرده است .

البته چاپلوسان و کاسه لیسان اطراف رضا که از خوان نعمت او بهره مند میشدند و خود با  دزدیها و فساد مالی او همراهی داشتند باید چنین چاپلوسی کنند. زمان شاه هم چاپلوسی فراوان بود . ولی تا به این حد را به جرئت میگویم تا کنون ندیده بودم .

مردک با وقاحت تمام میگوید رضا خان قزاق برای خیر و صلاح ملت ایران دزدی میکرد. باز خوب است لا اقل اعتراف به دزدی میکند و حتی از زبان رضا این  دزدیهای کلان را تایید میکند. همه میدانیم که رضا وقتی به قدرت رسید از مال دنیا یک خانه در تهران داشت و بس و پانزده سال بعد وقتی با کمال دنائت  و خفت  بدون شلیک حتی یک گلوله از مقابل قوای مهاجم گریخت و ایران و ایرانی را دست بسته تسلیم بیگانگان کرد مالک بیش از نیمی از زمینهای زراعی مملکت شده بود و همه میدانیم آن زمینها را با پول نداشته اش نخرید بلکه با ارعاب و قلدری و زور و تهدید همه را مجانی از صاحبانش گرفت و بالا کشید.

یکی نیست به این عاشقان شکنجه و کودتاهای آمریکایی و دیکتاتوریهای تک حزبی رستاخیزی بگوید شرم کنید. چاپلوسی تا به کجا ؟ آیا  فکر میکنید با این چاپلوسیها از دربار آینده رضا پهلوی چیزی عایدتان خواهد شد؟