Archive for 8 مه 2019

مشکلات ترامپ روز به روز بیشتر میشود

مه 8, 2019

امروز ترامپ برای جلوگیری از افشای بخشهای سانسور شده گزارش مولر درمورد تقلبهای انتخاباتی و همکاری روسیه با ستاد انتخاباتیش از قدرت قانونی رییس جمهور استفاده کرد و مانع تحویل گزارش سانسور نشده به کنگره آمریکا شد. معلوم نیست در بخشهایی که توسط بار ، دادستان ترامپ ، سانسور شده اند چه مطالبی وجود دارد که ترامپ از افشای آنها در مقابل مردم امریکا تا این حد نگران است .

همچنین منوچین وزیر خزانه داری آمریکا از تحویل اسناد مالیاتی ترامپ به کنگره آمریکا سرباز زد . ترامپ سعی دارد هرطور شده از افشای اسناد مالیاتی خود خودداری کند . او لشکری از وکلای دادگستری را نیز به کار گرفته است تا جلوی انتشار اسناد مالیاتی خود را بگیرد .

همچنین ترامپ مانع انتقال اسناد دادوستدهای خود با بانک آلمانی دویچه بانک به کنگره آمریکا شده است . میگویند ترامپ با همکاری عناصری در این بانک دزدیها و کلاشیهای کلان کرده است و اکنون از افشا شدن این دزدیها به شدت نگران است . او سعی دارد با لشکر وکلای خود  تا میتواند انتشار این اسناد را به تاخیر بیندازد تا دوران ریاست جمهوریش تمام شود.

در عین حال بار ،دادستان کل آمریکا و منتخب ترامپ با پررویی تمام از حضور درمقابل کنگره آمریکا برای شهادت دادن در مورد گزارش مولر سرباز زد و حاضر نشد روز پنجشنبه هفته قبل در کنگره شهادت دهد که چنین امری در تاریخ آمریکا بی سابقه است . کنگره نیز امروز بار را رسما به دلیل حاضر نشدن در کنگره محکوم کرد.

ترامپ همچنین از حضور وکیل مخصوص کاخ سفید  ، مک گان ،  در مقابل کنگره ممانعت به عمل آورده است . کنگره مک گان را برای پرسش درمورد ترامپ احضار کرده بود ولی ترامپ رسما مانع حضور او در کنگره شده است .

 

خلاصه نبرد بین نمایندگان ملت آمریکا با ترامپ روز به روز شدت می یابد . ترامپ سخت تلاش میکند مانع افشای اسرار دزدیها و کلاهبرداریهای خود شود و کنگره نیز همه راههای ممکن برای اطلاع از این امر را می آزماید .

 

اعتقاد عمومی بر آن است که در دراز مدت سرانجام حقیقت درمورد دزدیها و کلاهبرداریهای ترامپ افشا خواهد شد و او نخواهد توانست برای ابد مانع انتشار اسناد مربوطه شود ولی احتمال دارد بتواند با استفاده از لشکری از وکلای دادگستری که برای او کار میکنند انتشار این اسناد را تا زمان پس از پایان دوران ریاست جمهوری خود به تاخیر بیندازد.