Archive for 24 مِی 2019

ملتی که تصمیم به نابودی خود گرفته است

مِی 24, 2019

ترزا می هم استعفا داد . به نظر می آید ملت انگلیس تصمیم گرفته است به دست خود خود را نابود کند. این اصرار بیهوده بر خروج از اتحادیه اروپا برای چیست؟ برخورد بین سیاستمداران شدت یافته و کار به جایی رسید که ترزا می هم استعفا داد. انگلیسها درمانده اند که چه کنند . نه راه پس دارند نه راه پیش .

حماقت شاخ و دم ندارد. شیر پیر و پشم و پیل ریخته بریتانیا تصمیم گرفته است به دست خود خود را نابود کند و این بازی را در صحنه ای به وسعت کره زمین و جلوی چشم حیرت زده ملتهای دیگر انجام میدهد.

البته ملتهای دیگر هم …. نگاه کنید به آمریکا با آن دلقک دیوانه که آمریکا را مضحکه جهانیان کرده است. به احمدی نژاد میگوید تو درنیا که من در بیایم .