Archive for 25 ژوئن 2019

ابله نارنجی رنگ به اشتباه اموال خمینی را به جای خامنه ای مسدود کرد

ژوئن 25, 2019

همانطور که در این ویدئو مشاهده میکنید ترامپ موقعی که جلوی دوربینها درموردتحریم اموال رهبر جمهوری اسلامی سخن میگوید به جامی خامنه ای میگوید خمینی . واقعا این ابله و بیسواد حالیش نیست که خمینی سالهاست مرده و دیگر وجود ندارد که این بابا اموالش را مسدود کند.

البته میدانیم که این از بیسوادی این فرد است که حتی تفاوت خمینی و خامنه ای را نیز درک نمیکند . یک متن نوشته اند گذاشته اند جلویش و حتی قادر نیست این متن یک خطی  را بدون اشتباه بخواند.

مطابق معمول جهان از این اشتباه در خنده است و همه این را برایش دست گرفته اند.

https://taskandpurpose.com/trump-iran-supreme-leader-sanctions

حماقت بعدی سران جمهوری اسلامی جنگ به ارمغان خواهد آورد

ژوئن 25, 2019

تقریبا نباید تردیدی داشت که حماقت بعدی سران جمهوری اسلامی در زدن یک پهپاد دیگر یا حمله به یک کشتی یا اقدامی شبیه آن با عکس العمل شدید آمریکا روبرو خواهد شد و جنگ به ارمغان خواهد آورد.

اینکه چرا سران جمهوری اسلامی تا این حد حماقت میکنند و هدفشان از ایجاد موقعیت جنگی چیست معلوم نیست. این از آن اسرار تاریخ است که بیست سال بعد و وقتی کتابهای تاریخ درمورد این دوران نوشته شوند آشکار خواهد شد.

آیا میخواهند با ایجاد موقعیت جنگی بر سرکوب داخلی بیفزایند و بهانه ای برای توجیه وضعیت خراب اقتصادی بیابند؟

آیا یک جنا ح تندرو در داخل رژیم اینقدر آزادی و قدرت دارد که بدون موافقت سایر جناحها درمورد این حملات تصمیم میگیرد؟

آیا برخی از فرماندهان سپاه با دمیدن بر آتش جنگ در پی تصرف قدرت بر آمده اند؟

آیا واقعا خامنه ای اینقدر از واقعیت پرت افتاده که باور دارد اینبار هم مثل زمان جنگ عراق مردم از دورترین روستاها برای شهادت به میدانهای جنگ خواهند رفت (که البته چنین نخواهد شد و ایران دهه 90 ایران دهه 60 نیست ) .