Archive for ژوئیه 2019

ای ترامپ ابله ، ایرانیان هرگز در هیچ نبردی پیروز نشده اند؟

ژوئیه 29, 2019

Annotation 2019-07-29 223532

 

هیچکس نیست به این بی سواد بگوید ایرانیان در تاریخ شش هزارساله خود در هزاران نبرد پیروز شده اند و بارها امپراتوریهای پهناور داشته اند؟

آیا توهینی بزرگتر از این میتوان به ملت ایران کرد؟

 

 

در نبود یک چپ منسجم و قوی عوامفریبان به قدرت میرسند

ژوئیه 24, 2019

2983

اخراج کنید : شعار نفرت انگیز هواداران فاشیست ترامپ

ژوئیه 19, 2019

دیروز آمریکا با ناباوری تمام شاهد صحنه بی نظیری بود که هرگز در تاریخ اخیر آمریکا رخ نداده است . در هنگام سخنرانی انتخاباتی ترامپ و با تایید او و در حالی که سرتکان میداد طرفدارانش یک صدا شعار سر دادند : نماینده های مخالف او از کنگره را از آمریکا اخراج کنید.

این شعار به حدی نفرت انگیز ، غیر عادی و مشمئز کننده بود که حتی نزدیکترین اطرافیان ترامپ ، ازدخترش تا مشاوران او در کاخ سفید را واداشت تا به او تذکر دهند که از تکرار این شعارها خودداری کند. این افراد معمولا از ترس این دیکتاتور خود رای و مستبد و خودپسند جرئت ندارند چنین مسائلی را به او گوشزد کنند ولی دیروز با این شعار کار از حد گذشته بود.

کسانی که صحنه سخنرانی ترامپ را دیدند آن را با میتینگهای هیتلر در آلمان نازی مقایسه میکنند زمانی که نازیها یک صدا شعار اخراج و کشتار یهودیان را می دادند.

آمریکا یک مملکت مهاجراست . آمریکا همیشه از مهاجران استقبال کرده است . سه نفر از این زنان نماینده در آمریکا به دنیا آمده و یکی از آنان در کودکی به آمریکا آمده است . آنها منتخب مردم آمریکا در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک هستند و اما ترامپ خواستار اخراج آنان از آمریکا شده است .

مجلس نمایندگان آمریکا ترامپ را به دلیل اظهارات نژادپرستانه اش محکوم کرد

ژوئیه 15, 2019

ترامپ دیروز در یک توییت طویل و دیوانه وار به چهار نماینده زن کنگره آمریکا حمله ور شد . در این توییت نژادپرستانه او از آنها خواست به کشورهای خود بازگردند . قابل توجه است که این نمایندگان در آمریکا به دنیا آمده اند . درخواست برای بازگشت به کشوری که کسی در آن متولد شده است از مشخصات نژادپرستان در سراسر دنیا از جمله آمریکاست .