Archive for 19 ژوئیه 2019

اخراج کنید : شعار نفرت انگیز هواداران فاشیست ترامپ

ژوئیه 19, 2019

دیروز آمریکا با ناباوری تمام شاهد صحنه بی نظیری بود که هرگز در تاریخ اخیر آمریکا رخ نداده است . در هنگام سخنرانی انتخاباتی ترامپ و با تایید او و در حالی که سرتکان میداد طرفدارانش یک صدا شعار سر دادند : نماینده های مخالف او از کنگره را از آمریکا اخراج کنید.

این شعار به حدی نفرت انگیز ، غیر عادی و مشمئز کننده بود که حتی نزدیکترین اطرافیان ترامپ ، ازدخترش تا مشاوران او در کاخ سفید را واداشت تا به او تذکر دهند که از تکرار این شعارها خودداری کند. این افراد معمولا از ترس این دیکتاتور خود رای و مستبد و خودپسند جرئت ندارند چنین مسائلی را به او گوشزد کنند ولی دیروز با این شعار کار از حد گذشته بود.

کسانی که صحنه سخنرانی ترامپ را دیدند آن را با میتینگهای هیتلر در آلمان نازی مقایسه میکنند زمانی که نازیها یک صدا شعار اخراج و کشتار یهودیان را می دادند.

آمریکا یک مملکت مهاجراست . آمریکا همیشه از مهاجران استقبال کرده است . سه نفر از این زنان نماینده در آمریکا به دنیا آمده و یکی از آنان در کودکی به آمریکا آمده است . آنها منتخب مردم آمریکا در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک هستند و اما ترامپ خواستار اخراج آنان از آمریکا شده است .