Archive for 8 اوت 2019

توصیه عفو بین الملل به مسافران به آمریکا، مراقب امنیت جانی خود باشید

اوت 8, 2019

در پی کشتارهای اخیر در آمریکا توسط نژادپرستان سفید پوست سازمان عفو بین الملل اخطاریه ای خطاب به مسافران به آمریکا  صادر کرده است . عفو بین الملل از مسافران میخواهد   اگر از نژادهای غیر سفید پوست هستند در هنگام اقامت در آمریکا به شدت مراقب امنیت خود باشند تا مورد تعرض نژادپرستان قرار نگیرند.

سازمان عفو بین الملل همچنین از مسافران به آمریکا درخواست کرده است از مکانهای شلوغ و پر جمعیت اجتناب کنند و هنگامی که در خارج محل اقامت خود هستند به شدت مراقب محیط اطراف خودباشند تا در صورت حمله نژادپرستان و آدمکشان بتوانند فرار کنند.

یک موقع میگفتیم غرب وحشی ، حالا باید گفت آمریکا . کار به کجا کشیده که به مسافران به آمریکا اخطار میشود مراقب امنیت جانی خود باشند . مثل اینکه به یک ناحیه خطرناک و جنگ زده یا یک کشور عقب مانده جهان سومی مسافرت کرده اند.