Archive for 20 اوت 2019

ترامپ پس از رد پیشنهاد خرید گرینلند سفر به دانمارک را به تاخیر انداخت

اوت 20, 2019

ترامپ همچون کودکی بهانه جو و لجباز سفر خود به دانمارک را که قرار بود به زودی انجام شود به تاخیر انداخت .

علت؟

ترامپ به سرش زده بود که گرینلند را از دانمارک بخرد و نخست وزیر دانمارک گفته بود نه ، گرینلند بخشی از دانمارک است و فروشی نیست . فقط به همین دلیل ، ترامپ لج کردو عصبانی شد و امروز اعلام کرد سفر آینده خود به دانمارک را لغو کرده است .

آیا این فرد آبرویی برای آمریکا گذاشته است؟