Archive for اکتبر 2019

پیروزی دموکراسی در اسپانیا: انتقال جنازه فرانکو

اکتبر 31, 2019

چند روز پیش در اسپانیا جنازه فرانکو ، دیکتاتور خونخوار اسپانیا و قاتل بیش از یک ملیون اسپانیایی ، از قبری که در زیر یک بنای تاریخی برایش درست کرده بودند خارج شد و به جای دیگری منتقل شد. این یک پیروزی بزرگ برای دموکراسی در اسپانیا و جهان است که سرانجام پس از این همه سال پس از فوت فرانکو توانستند جنازه او را از مکانی که به محلی مقدس برای فاشیستهای اسپانیا تبدیل شده بود خارج کنند.

امید است این اقدام را درمورد مقبره سایر دیکتاتورهای جهان از لنین تا مائو و خمینی نیز شاهد باشیم .

«آزادی»

به خاطر این دوبرج ، هزاران انسان بیگناه درکردستان قتل عام خواهند شد . تصویر برجهای ترامپ در استانبول

اکتبر 10, 2019

ترامپ برای نجات این دوبرج خود در استانبول کردستان سوریه را به ترکیه بخشید. دولت ترکیه تهدید کرده بود که اگر اجازه ورود به خاک سوریه را برای سرکوب کردها نداشته باشد و نیروهای آمریکایی از سوریه عقب نشینی نکنندکسب و کار این دوبرج ترامپ دچار اشکال خواهد شد . 2015-06-09-14-56-08_trumptowersistanbul-complex_ext_context_(c)brigitte_weber_architects

خواندن کتاب قوهای وحشی را به همه توصیه میکنم

اکتبر 4, 2019

برای آشنایی با فاجعه توتالیتاریسم و بلایی که یک حکومت توتالیتر میتواند بر سر مردم آورد خواندن کتاب قوهای وحشی را به همه دوستان توصیه میکنم . 

حکومت حزب کمونیست چین در دوران مائو و پس از قدرت مطلقه او که از اواسط دهه پنجاه رخ داد یک حکومت توتالیتر تحت رهبری یک رهبر خدایگونه و امپراتور قرار گرفت . مائو رهبر حزب کمونیست چین به تدریج خود را به مرحله خدایی ترقی داد و یک حکومت توتالیتر مطلق بر آن کشور عظیم و پر جمعیت تحمیل کرد. کتابهای بسیاری درمورد فاجعه جهش بزرگ به جلو و سپس انقلاب فرهنگی نوشته شده است . قوهای وحشی یکی از بهترین کتابهایی است که در این زمینه خوانده ام و این فجایع را از دید یک دختر جوان که والدینش از سران حزب کمونیست در ناحیه خود بودند نشان میدهد.

کتاب نشان میدهد بشر تا چه حد میتواند سقوط کند و اگر همه مراقب نباشیم چطور در عرض چند سال یک حکومت میتواند تبدیل به یک کابوس توتالیتر شود .

ترامپ درنیویورک پای تلفن منتظر تلفن روحانی ماند ولی خبری نشد

اکتبر 1, 2019

به موجب خبر خبرگزاری فاکس که در حکم خبرگزاری شخصی ترامپ است و ممکن نیست خبری که به ضرر ترامپ باشد پخش کند ترامپ در طی جلسه سازمان ملل متحد مدتها منتظر تلفن روحانی مانده بود ولی روحانی سرانجام او را معطل گذاشت و تلفن نکرد. متن خبر را اینجا بخوانید.

 

«آزادی»