Archive for نوامبر 2019

پیروزی دموکراسی در هنگ کنگ

نوامبر 26, 2019

پس ازماهها مبارزه برای دموکراسی سرانجام مردم هنگ کنگ توانستند در یک انتخابات نسبتا آزاد تمایل خود را نسبت به دموکراسی نشان دهند.در هنگ کنگ، احزاب دموکراسی خواه در انتخابات محلی به یک پیروزی چشمگیر و بی سابقه دست یافته‌اند. از ۱۸ شورای محلی، همه به جز یکی، به کاندیداهای مخالف دولت رسیده است.

آرزوی مردم جهان برای دموکراسی و آزادی برقرار و باقی است و دیکتاتوریها نمیتوانند بر این خواسته پیروز شوند.

 

جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده است و به پرتگاه سقوط نزدیک میشود

نوامبر 25, 2019

با توجه به حوادث اخیر که تدوام بیشتری یافته و  هر سال تکرار میشود من دیگر تقریبا شکی ندارم که آفتاب عمر این حکومت بر لب بام است و بسیار به پرتگاه سقوط نزدیک شده است .

این را از تجربه شخصی خود درمورد حکومت شاه و همچنین تجربه تاریخی ملت ایران در مورد دیکتاتوری توتالیتر شاه میگویم . در آن سالهای آخر دیکتاتوری شاه به جایی رسیده بود که دیگر امکان تغییر مسیر برایش وجود نداشت . آنقدر ملت را اذیت کرده بود که هرگونه بازکردن فضای سیاسی منجر به انفجار میشد نه آشتی ، همانگونه که دیدیم شد.

شاه دیگر نمیتوانست مسیر خود را تغییر دهد. وقتی مجبور شد تحت فشاردولت کارتر کمی مسیر را تغییر دهد و ادای دموکراسی در آورد شد آنچه شد . ملت ایران به مرحله ای رسیده بود که دیگر حاضر به آشتی کردن با شاه نبود و به محض اینکه فضای سیاسی را کمی باز کرد جامعه از شدت خشم و نفرت سی ساله منفجر شد .

اکنون نیز جمهوری اسلامی مانند شاه به آخر خط رسیده است . اولا  که این دولت هم مانند دولت شاه  قادر نیست مسیر خود را تغییر دهد. اما اگر به دلیل شرایط داخلی یا خارجی هم بخواهد کمی تغییر مسیر دهد و دست به آشتی ملی بزند و کمی آزادی بدهد دادن آزادی همان و انفجار خشم ملت همان .

ممکن است راه دیگری پیش پای سران این حکومت باشد و آن یک کودتای نظامی/سپاهی به رهبری قلدری مانند رضا خان قزاق است که تسلط حکومت را حفظ کند اما ظاهر دیکتاتوری را تغییر دهد و غربی کند. این شعارهای رضا شاه هم ممکن است توسط بعضی از آرزومندان آن کودتا ترویج میشود تا ببینند بازار و خریداری دارد یا نه .

نمیدانم آیا کودتایی آن چنان موفق خواهد شد از انفجار خشم ملت جلوگیری کند یا نه اما یک چیز را میدانم که ادامه سیاست فعلی رژیم سرانجام منجر به انقلاب خواهد شد.

ملت ایران به جز از دیکتاتوری اسلامی و دیکتاتوری توتالیتر پهلوی راه سومی هم دارد : راه دموکراسی

نوامبر 21, 2019

اینروزها اگر کسی اینترنت ایرانی را نگاه کند فکر میکند ملت ایران فقط دو راه پیش پا دارد . یا ادامه دیکتاتوری اسلامی یا بازگشت به دیکتاتوری تک حزبی رستاخیز تحت حکومت ساواک و شکنجه های مخوف آن .

آنها که در اینترنت ایرانی و به خصوص با حمایت عربستان سعودی و  سایر دولتهای مرتجع منطقه سعی دارند به ملت ایران بقبولانند که فقط دو راه حل پیش پایش است سخت در اشتباه هستند .

ملت ایران میداند که راه سومی هم پیش پادارد که راه روشن دموکراسی از طریق برقراری یک جمهوری دموکراتیک است.

ابله، کشورت به ورطه نابودی افتاده ، تو به فکر «ازاله» اسرائیل هستی؟

نوامبر 15, 2019

رییس جمهورت رسما میگوید اقتصادمان ورشکسته است . بنزین را در کشور نفتخیز سهمیه بندی کرده ای . کشور به ورطه نابودی اقتصادی سقوط کرده و تو به فکر «ازاله» اسرائیل هستی؟

Annotation 2019-11-15 064543

توییت امروز ترامپ : اگر روز شنبه مرا هو کنید بلیتهایتان را از دست خواهید داد

نوامبر 6, 2019

همه میدانیم که در هفته اخیر ترامپ را در دومسابقه هو کردند و با شخصیت خود شیفته ای که ترامپ دارد تحمل این امر برایش بسیار دشوار بوده است . درنتیجه اطرافیان ترامپ برای اینکه به او قوت قلب دهند تصمیم گرفتند او را به یک مسابقه ورزشی ببرند که مطمئن باشند کسی او را هو نخواهد کرد. خوب ، کجا؟ عقب مانده ترین و دست راستی ترین ایالت آمریکا ، آلاباما. اینها امیدوارند که در ایالتی که همیشه جمهوریخواه بوده است احتمال هو کردن ترامپ در جمع مردم کمتر خواهد بود . اما برای محکم کاری امروز به کسانی که برای این مسابقه بلیت خریده اند پیام فرستاده اند که اگر روز شنبه ترامپ را هو کنند بلیتهایشان را از دست خواهند داد و باید استادیوم را ترک کنند.

البته این کار بر خلاف اصول اولیه دموکراسی و قانون اساسی آمریکاست . کسی نمیتواند در آمریکا این حق را از مردم آمریکا بگیرد که نظر خود را نسبت به یک سیاستمدار در هر مکان و به هر صورت ابراز دارند . ولی اینجا آلاباماست . جایی که سیاهان را تا چند دهه پیش فقط به جرم سیاه بودن  دار میزدند و آتش میزدند . عقب مانده ترین و دست راستی ترین ایالت آمریکا .

و اما بشنوید از ترامپ . این بچه کوچک و ابله با کمال سادگی و حماقت توییت تهدید آمیز برای خریداران بلیت مسابقه را در توییتهای خود کپی و تکرار کرده است تا همه بدانند مسابقه روز شنبه چه برنامه ای دارد .

انسان حیران میماند از این همه حماقت و بلاهت این فرد .

بزرگترین خطری که اپوزیسیون ایران را تهدید میکند از جانب طرفداران بازگشت دیکتاتوری پهلوی است

نوامبر 5, 2019

بی هیچ تردیدی باید اذعان کرد بزرگترین خطری که اینروزها اپوزیسیون دموکرات ایران را تهدید میکند از جانب طرفداران بازگشت دیکتاتوری تک حزبی و ساواکی پهلوی است و بس . اپوزیسیون دموکرات ایران از هر موقع مصممتر و پرتوانتر و آماده تر برای سرنگونی دیکتاتوری اسلامی است اما این اپوزیسیون ماری در آستین دارد که هر لحظه آماده نابود کردن آن است و این مار نیست جز آرزوی بازگشت به دیکتاتوری تک حزبی پهلوی که توسط بخش نئوفاشیست و راستگرای اپوزیسیون نمایندگی میشود . این بخش رهبر خود را در فرزند دیکتاتور پیشین ایران و شاه فراری  یافته است و زیر پرچم برقراری سلطنت رضا پهلوی و بازگشت به دیکتاتوری پهلوی  گرد امده است .

البته اپوزیسیون دموکراتیک ایران به این امر آگاه است و به نئوفاشیستهای طرفدار دیکتاتوری پهلوی اجازه رسوخ در صفوف متحد خود را نخواهد داد.

البته

هربار فکر میکنی ترامپ دیگر بیش از این نمیتواند سقوط کند او ثابت میکند که سقوط را پایانی نیست

نوامبر 5, 2019

این توییتی است که دیروز فرستاده است . هیچکس نمیتوانست حتی به خواب ببیند که یک رییس جمهور آمریکا از این کلمه در توییت خود استفاده کند و آنرا درمعرض دید همگان قرار دهد.

در تاریخ نزدیک به دویست و پنجاه ساله جمهوری آمریکا سابقه نداشته یک رییس جمهور اینچنین سخن بگوید و بنویسد.

هربار فکر میکنی ترامپ دیگر نمیتواند بیش از این ابله و بد دهن و فحاش شود او ثابت میکند که خیر ، او بازهم میتواند بدتر از هرچه که دیگران فکر میکنند رفتار کند.

آیا سقوط ترامپ و سقوط دموکراسی آمریکا را پایانی هست و یا این تازه آغاز سقوط است

motherfucker

.

 

ارتش شاهنشاهی و ارتش خلقی و مردمی

نوامبر 4, 2019

این را در جواب به یکی از عاشقان دیکتاتوری پهلوی در بالاترین نوشتم . خاطره ای است که فکر میکنم میتوان به صورت  یک مطلب جدا نوشت . وقت نیست فقط همان جواب را ذکر میکنم :

 

یک مصاحبه را هرگز یادم نمیره و هروقت بهش فکر میکنم خنده بر لبانم می نشیند. نمیدانم روز دوم یا سوم پیروزی ملت ایران بر آن خفاش آمریکایی بود . تلوزیون آزاد شده بود . آزادی مطلق بدون هیچ نظارتی و فقط نظارت مردمی .

خبرنگار رفته بود کاخ نیاوران که توسط مردم قهرمان تهران تسخیر شده بود و با یک همافر که با تفنگ جلوی کاخ محافظ بود صحبت میکرد . او از شب مبارزه با گارد میگفت و ماجرای انقلاب . صحبت رفت به وضع فعلی ارتش . تند تند صحبت میکرد و گفت : ما ارتش شاهنشاهی ایران الان با ملت ایران هستیم و گارد را نابود کردیم . بعد متوجه شد چه گفته و خندید و گفت ما ارتش خلقی ایران . خبرنگار هم خندید . ما هم خندیدیم .

اینقدر توی حلق و چشم و گوش مردم کرده بودند «شاهنشاهی» اصلا اتوماتیک شده بود. ارتش ارتش شاهنشاهی بود نه ارتش مردمی یا ارتش ملی . همه چیز «شاهنشاهی» بود نه مال مردم یا مال ایران . این دوستان عاشق دیکتاتوری پهلوی این چیزها را به چشم ندیده اند تا دریابند چقدر مردم از آن دیکتاتور متنفر بودند. از آن سرودهای شاهنشاهی در سینما که همه باید به زور می ایستادند. از آن جلسات سپاس سالهای آخر سلطنت شاه که همه باید به زور میرفتند و سپاس سپاس میکردند و مرا همیشه به یاد جلسات نفرت کتاب 1984 می انداخت.

 

enqelab

کاریکاتوری از اوانجلیکالها، ترامپ و مطبوعات آزاد

نوامبر 3, 2019

چند روز پیش شاهد تقدیس ترامپ در دفتر کارش توسط متعصبان اوانجلیکال مسیحی بودیم . این گروهها که هیچ فرقی با آخوندهای خودمان از حیث تعصب و حماقت مذهبی ندارند از این دزد کلاهبردار به شدت حمایت میکنند. جالب و خنده دار این که این آدم سه زن گرفته و با دهها زن دیگر رابطه «غیر مسیحی» داشته و خودش هم به همه این روابط معترف است معهذا این خر متعصبان مذهبی که دیگران را، از جمله کلینتون را،  به خاطر کوچکترین گناه جنسی محکوم میکنند با او هیچ کاری ندارند و حامیش هستند.

یک کاریکاتوریست باذوق با توجه به این تصاویر یک کاریکاتور کشیده که عمق فساد و دورویی این مذهبیان متعصب را نشان میدهد.

 

Annotation 2019-11-03 1 203340

آخرین عکس ترامپ پس از عکس جعلی مدال دادن به سگ

نوامبر 1, 2019

عکس جعلی ترامپ را دیدیم . برای اینکه محبوب شود یک عکس از خود جعل کرده بود که دارد به سگی که در عملیات حمله به بغدادی مجروح شده بود مدال میدهد و سپس معلوم شد این عکس مدال دادنش به یک درجه دار ارتش بوده که عکس درجه دار را فوتوشاپ کرده و به جایش عکس سگه را گذاشته بودند.

و اما دوستان باذوق درمقابل عکس جعلی ترامپ یک عکس دیگر گذاشته اند که یک واقعیت تلخ را نشان میدهد. سرسپردگی ترامپ به پوتین .

EISsJn3X0AAOKA4

تمجید بشار اسد از ترامپ : ترامپ بهترین رییس جمهور آمریکاست

نوامبر 1, 2019

آقای ترامپ کلاهت را بگذار بالاتر . بعد از کیم جونگ اون و پوتین و اردوغان حالا بشار اسد نیز در مصاحبه ای که دیروز انجام داده گفته است ترامپ بهترین رییس جمهور آمریکاست .