Archive for 1 نوامبر 2019

آخرین عکس ترامپ پس از عکس جعلی مدال دادن به سگ

نوامبر 1, 2019

عکس جعلی ترامپ را دیدیم . برای اینکه محبوب شود یک عکس از خود جعل کرده بود که دارد به سگی که در عملیات حمله به بغدادی مجروح شده بود مدال میدهد و سپس معلوم شد این عکس مدال دادنش به یک درجه دار ارتش بوده که عکس درجه دار را فوتوشاپ کرده و به جایش عکس سگه را گذاشته بودند.

و اما دوستان باذوق درمقابل عکس جعلی ترامپ یک عکس دیگر گذاشته اند که یک واقعیت تلخ را نشان میدهد. سرسپردگی ترامپ به پوتین .

EISsJn3X0AAOKA4

تمجید بشار اسد از ترامپ : ترامپ بهترین رییس جمهور آمریکاست

نوامبر 1, 2019

آقای ترامپ کلاهت را بگذار بالاتر . بعد از کیم جونگ اون و پوتین و اردوغان حالا بشار اسد نیز در مصاحبه ای که دیروز انجام داده گفته است ترامپ بهترین رییس جمهور آمریکاست .