Archive for 6 دسامبر 2019

رژیم آماده برخوردو سرکوب بود

دسامبر 6, 2019

کشتار حیرت آور و سرکوب مطلق درمقابل تظاهرات مردم بر علیه گران کردن قیمت بنزین نشانگر یک چیز است . رژیم درسش را خوب یاد گرفته و احتمالا از مورد سوریه هم کاملا تجربه آموخته اند. شاید بعدها معلوم شود که پاسداران و کارمندان امنیتی رژیم که در سوریه خدمت کرده اند در برخورد خشن رژیم واقعا دست داشته اند و در روش برخورد موثر بوده اند.

به هرحال کاملا معلوم است که رژیم از قبل مقدمات برخورد با خیزش را ریخته بود و آماده بود. دستور تیرباران صادر شده بود و به نیروهای نظامی و انتظامی آزادی کامل داده بودند که با خشونت تمام بکشند و سرکوب کنند. چنین برخوردی با تظاهراتی که برای  اعتراض به بالارفتن قیمتهاست و حتی یک تظاهرات سیاسی و هدفمندنیز نیست واقعا حیرت آور است به خصوص آن هم در اولین روز شروع تظاهرات . یعنی دولت حتی چند روز یا چند هفته هم فرصت نداد تا مردم تظاهرات آرام کنند و سپس عکس العمل خشنتری نشان دهد. همه جای جهان اولین برخوردها با تظاهرات ، آنهم تضاهرات اقتصادی در اعتراض به بالارفتن قیمتها ملایمتر و کنترل شده تر است و اگر تظاهرات گسترش یابد آنگاه شاید خشنتر شوند ولی جمهوری اسلامی از همان روز اول طوری برخورد کرد که انگار قیام مسلحانه رخ داده است و این یک جنگ مسلحانه شهری است.

رژیم شمشیر را از رو بسته و تصمیم گرفته بود اجازه گسترش مقاومت را ندهد. حتما درسهای تظاهرات دی ماه  سال 1396 هم در این تصمیم رژیم موثر بوده است .

به هرحال این روشی نیست که اکثر دولتهای دنیا با تظاهرات اقتصادی برخورد میکنند. رژیم نشان داده است که روش بشار اسد را در پیش گرفته و سعی خواهد کرد هر تظاهراتی را در نطفه خفه کند و به مردم اجازه گسترش حرکت را ندهد. اپوزیسیون ایران باید این چهره جدید و مطلق گرای کامل رژیم را مد نظر قرار دهد و برنامه های اعتراضی آینده را با در نظر گرفتن تجربیات آبان 1398 آماده کند.

«آزادی»