Archive for 11 فوریه 2020

یک پیروزی بزرگ برای دموکراسی : تحویل عمرالبشیر دیکتاتور سودان به دادگاه کیفری بین المللی

فوریه 11, 2020

درجهانی که ترامپهاو دوترته ها و بالسوناروها در آن تیشه برداشته اند و به جان درخت دموکراسی افتاده اند حتی یک خبر خوب هم برای تازه کردن روح و روان  مبارزان راه دموکراسی نعمتی است و آن خبر خوب لحظاتی پیش اعلام شد که دولت سودان اعلام کرده است دیکتاتور سابق سودان عمر البشیر را برای رسیدگی به جنایاتش تحویل دادگاه کیفری بین المللی خواهند داد. این خبر را به همه عاشقان آزادی و دموکراسی در جهان تبریک میگویم .

«آزادی»