Archive for 20 فوریه 2020

آمریکا به کجا میرود ؟ تصویب قانون چند همسری در آمریکا

فوریه 20, 2020

ابتدا ترامپ و اکنون تصویب قانون چند همسری در آمریکا! آمریکا به کجا میرود؟ آیا آمریکاییان تصمیم گرفته اند به قرون وسطی بازگردند ؟ آیا تصمیم گرفته اند عطای دموکراسی را به لقایش بخشند؟ کشوری که اولین دموکراسی مدرن جهان را پایه گزاری کرد اکنون قانون چند همسری تصویب میکند، قانونی کاملا ضد زن و بر خلاف حقوق و آزادی زنان (در یکی از ایالتها ولی حتی یک ایالت در یک کشور پیشرفته صنعتی چنین قانونی تصویب کند واقعا نشاندهنده پسرفت است)؟ چه بلایی بر سر آمریکا آمده است؟ آیا آمریکا تصمیم گرفته است به صف رژیم اسلامی و عربستان سعودی بپیوندد؟ این فساد و سقوط از کجا شروع شده بود که اکنون به اینجا رسیده است و شاهد نمودهای آن هستیم ؟ مراحل بعدی چه خواهد بود؟

«آزادی»