Archive for آوریل 2020

اندر شعور رییس جمهور آمریکا : ری توییت توییت ویلون زدن نرون وقتی که رم داشت میسوخت

آوریل 28, 2020

Annotation 202011-04-25 093554

داستان مشهوری هست که همه ما از زمان کودکی با آن آشنا هستیم و محال است کسی را بیابید این داستان را نداند. مشهور است وقتی رم داشت در آتش میسوخت و مردم در حال مردن و جزغاله شدن بودند نرون در کاخ خود بر فراز رم نشسته بود و شعله ها را ازآن بالا تماشا میکرد و ویلون میزد و از دیدن این صحنه لذت میبرد. این ضرب المثل مشهور حکایت از بی خیالی و بی دردی دارد.

اخیرا یک نفر این داستان را درمورد ترامپ در یک توییت بیان کرده بود. آمریکا دارد در آتش کرونا میسوزد و ترامپ دارد ویلون میزند. یک عکس ساده که هر بچه دبستانی هم وقتی عکس را ببیند میفهمد حکایت از آن ضرب المثل مشهور دارد.

باورتان نمیشود و من هم وقتی توییت ترامپ را دیدم ابتدا باورم نشد. رییس جمهور بیسواد آمریکا این توییت را ری توییت کرده چون از عکس خودش در حال ویلون زدن خوشش آمده . یعنی این آدم واقعا این داستان مشهور را که هر بچه دبستانی میداند نمیداند و توییتی را که برای مسخره کردن او زده شده در فید توییتر خود آورده چون از عکس خود خوشش آمده .

و معهذا…. هنوز چهل درصد مردم آمریکا به این ابله بیسواد ایمان دارند .

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1236778368533700609?s=20

 

آوریل 26, 2020

Annotation 2020-04-25 093554

من همیشه فکر میکردم میدانم جوایز نوبل در چه رشته هایی داده میشود و صد در صد مطمئن بودم که در رشته خبرنگاری جایزه نوبل نمیدهند.

اما امروز ، رییس جمهور فعلی آمریکا این یقین مرا بدل به تردید کرد. ایشان در توییتی که امروز داد فرمود که بسیاری از خبرنگاران به خاطر گزارش وابستگی او به روسیه و اطاعتش از پوتین جایزه نوبل گرفته اند.

سر آدم سوت میکشد از بیسوادی و بی اطلاعی ترامپ که حتی این حقیقت ساده را نیز نمیداند که رشته خبرنگاری جایزه نوبل ندارد و به خود حتی این زحمت را نمیدهد که قبل از توییت زدن از آن همه کارشناس که احاطه اش کرده اند بپرسد آیا رشته خبرنگاری نوبل دارد یا نه .

او سپس در همان توییت از کمیته نوبل میخواهد جوایز خبرنگاری نوبل را از این خبرنگاران پس بگیرد و به خبرنگاران دیگری بدهد و  بعد تهدید میکند که اگر کمیته نوبل این کار را نکند وکلای دادگستری را به جان آنها می اندازد تا جایزه ها را پس بگیرند.

بیسوادی، حماقت ، بی اطلاعی و نادانی این انسان واقعا مایه حیرت است . اما آن چیزی که مایه حیرت بیشتر من است آن است که چهل درصد مردم آمریکا چنین موجودی را شایسته ریاست جمهوری یافته اند.

جمهوری اسلامی در پرتگاه سقوط

آوریل 15, 2020

download

اوضاع این روزهای جمهوری اسلامی مرا به یاد چند سال آخر دیکتاتوری تک حزبی پهلوی می اندازد. فساد مالی بیش از حد بیداد میکرد. شاهزاده ها و شاهدختها در هر بنگاه اقتصادی بزرگ باید شریک میبودند. محال بود شما بخواهید کارخانه یا بنگاه تاسیس کنید یا یک پروژه بزرگ شهرسازی مثل شهرک غرب راه بیندازید و بدون شریک کردن آنها در درصدی از سود پروژه شما تایید شود. به همین سبب حتی سرمایه داران بزرگ و متمول هم مخالف شاه بودند یعنی شاه وقتی که انقلاب شد حتی یک طبقه متمول را هم باقی نگذاشته بود که از او حمایت کنند همه از بالا تا پایین مخالف او بودند (درست مثل رژیم اسلامی ) .

شاه بودجه ملت را صرف خرید آهنپاره های بی مصرف ارتشی از آمریکا و سایر دولتهای غربی میکرد تا رضایت آنها را تامین کند و پول نفت را به آنها بازگرداند. خاندان پهلوی با این تصور بار آمده بودند که همه چیز زیر سر خارجیهاست . چون رضا خان قزاق در یک کودتای انگلیسی روی کار آمده بود و شاه با کودتای آمریکایی 28 مرداد بر ضد نهضت مقدس ملی کردن نفت ایران به قدرت رسیده بود فکر میکردند همه امور دست خارجیها ست و باید با پرداخت رشوه آنها را راضی نگاه داشت و هرگز بر ملت خود متکی نبودند.

چاپلوسی توسط فرومایگان بیداد میکرد . دوروزنامه اصلی مملکت شده بود ورقپاره های پروپاگاند و چاپلوسی برای شاه . رادیو و تلوزیون هم همین . هرجا و در همه شهرها همه ساختمانها و میدانها و پارکها و غیره به نام نامی شاه و فرح و رضا و سایر اعضای خاندان سلطنت نامیده میشد. سانسور بیداد میکرد و کتابها را حتی به جرم اینکه مثلا نویسنده در آن از نام گلسرخ استفاده کرده بود میگرفتند و خمیر میکردند. رژیم اسلامی در این زمینه هم با شاه رقابت میکند و در مواردی دست آن دیکتاتوری را از پشت بسته است .

آزادی سیاسی به کلی لگد مال شده بود . شاه ایران را تبدیل به یک دیکتاتوری توتالیتر تک حزبی (حزب رستاخیز) کرده بود و رسما گفته بود اگر کسی عضو این حزب نشود ایرانی نیست پاسپورتش را میدهیم از ایران برود . شکنجه های ساواک بیداد میکرد. تمام مخالفان و منتقدان از چپ تا راست بلا استثنا کارشان به زندان ساواک میکشید و شکنجه و شلاق و تخت آهنی و دستبند قپانی و شیشه نوشابه . بسیاری از روشنفکران و دانشجویان مملکت زیر شکنجه کشته شدند . گروهی دیگر مستقیما اعدام میشدند. ماجرای تپه های اوین که البته مشهور است . آنها هم که باقی میماندند باید می آمدند توی تلوزیون و با مقام امنیتی مشهور آن شکنجه گر بیرحم ثابتی مصاحبه و ابراز انزجار از گذشته خود میکردند و رثای شاه را میگفتند. (دوست عزیز من محمود دولت آبادی نویسنده شهیر ایران یکی از قربانیان همان مصاحبه ها بود.) اثری از عدالت نبود. در این مورد هم رژیم اسلامی تالی رژیم شاه است .

به اینها بیفزایید خاموشیهای گسترده برق دوسال آخر شاه را که روزی شش ساعت برق را مطابق برنامه قطع میکردند چون دولت از رساندن برق به مردم عاجز شده بود. ملت در تابستان گرم مینشستند و خود را با د میزدند و به شاه فحش میدادند (البته درون خانواده ، چون خبرچینان ساواک بیرون مراقب بودند و محال بود بیرون از خانه کسی حتی جرئت نام بردن از شاه کند ) و همچنین فقر گسترده آلونک نشینان که در بخشهای وسیعی از شهرهای بزرگ در زمینهای مختلف به صورت غیر قانونی ساکن شده بودند و گاه با پلیس برای دفاع از آلونکهای خود درگیر میشدند. وضع رژیم اسلامی دراین زمینه هم مانند سالهای آخر حکومت شاه است .

همه اینها را جمع کنید و سپس روی کار آمدن کارتر را به آن بیفزایید که به دلیل اعتقادش به آزادی و حقوق بشر به شاه فشار آورد که فضای سیاسی را باز کند. بازکردن فضا همان و انفجار همان .

من هرچه نگاه میکنم میبینم آشفتگی و خرابی و چاپلوسی و بی برنامگی و فقر و و دزدی و نکبت دامنگیر و فساد مالی به همان حد دوران شاه رسیده است . اگر گذشته چراغ راه آینده است بی تردید باید نتیجه گرفت این رژیم نیز مانند رژیم شاه به لحظات آخر عمر خود نزدیک میشود و فقط یک حادثه غیر مترقبه کافی است تا آن را سرنگون سازد.

ترامپ و آفتابه

آوریل 15, 2020

aftabe

این را توی فیدهای توییترم دیدم و از خنده روده بر شدم . کار هموطنان باذوق در آمریکاست .

به علت غارت دستمال توالت از همه فروشگاهها در آمریکا که آن را تبدیل به یک جنس کمیاب کرده که ده برابر قیمت اصلی خریدو فروش میشود.

اگر الان کسی در آمریکا نبوغ اقتصادی داشته باشد بهترین موقع برای تبلیغ این اختراع «جدید» و بی همتای ایرانی در آمریکاست .

کجاست بیل گیتز جدید که با تبلیغ و فروش آفتابه ملیاردهای فراوان بسازد.

خود ترامپ هم میتواند به روش معمول خود حق امتیاز اسمش را به این اختراع ایرانیان بدهد و آفتابه ترامپ در آمریکا عرضه کند.

نبوغ ترامپ : ویروس را با آنتی بیوتیک میشود نابود کرد

آوریل 15, 2020

امروز بعد از مصاحبه روزانه ترامپ توییتر پر شد از این بخش مصاحبه اش . در جواب یکی از خبرنگاران گفته است : این ویروس خیلی نابغه و باهوش است . خیلی باهوش شده . اصلا نابغه است . سابق میشد این ویروسها را با آنتی بیوتیک کشت ولی این ویروس اینقدر باهوش شده که حتی از دست آنتی بیوتیک هم فرار میکند.

ملت از خنده روده بر شده اند. فکر کنم به غیر از طرفداران بیسواد و احمق ترامپ همه میدانند که آنتی بیوتیک اصولا روی ویروس تاثیری ندارد و فقط کشنده باکتریهاست .

این است سرنوشت ملتی که که یک هنرپیشه احمق و درجه دوم ریلتی شو را به ریاست جمهوری انتخاب میکند. طرف زیر این بخش مصاحبه ترامپ نوشته بود این بابا با این بی کفایتی و نادانی خود سرانجام همه ما را با این ویروس به کشتن خواهد داد.

واقعا جهان نفسی کشید

آوریل 15, 2020

کرونا هر دردوبدی و آسیبی داشت ، که کم هم نبود ، یک خوبی داشت .

بیچاره کره زمین که زیر دست و پای این موجود دوپا در حال پرپرزدن بود نفسی تازه کرد. هوا تمیزتر شد ، کشت و کشتار حیوانات کمتر شد، آلودگی کمتر شد.

وقتی یک ابله رییس جمهور میشود: ترامپ امروز در میانه فاجعه کرونا بودجه سازمان بهداشت جهانی را قطع کرد.

آوریل 15, 2020

درست درمیانه بحران و فاجعه جهانی کرونا ، در حالی که روزی هزاران نفر از بیماری میمیرند ، ترامپ امروز بودجه مهمترین سازمان جهانی مبارزه با کرونا را قطع کرد.

دیوانگی ، حماقت ، و بیرحمی این انسان نهایت ندارد.

تهدید جدی دموکراسی آمریکا : ترامپ امروز در مصاحبه مطبوعاتی خود تهدید کرد مجالس نمایندگان آمریکا را تعطیل خواهد کرد

آوریل 15, 2020

هرچه گفتم و هشدار دادم که این انسان هدف نهاییش دیکتاتوری است بعضیها گفتند خیر، امکان ندارد ، مگر میشود در آمریکا دموکراسی را از بین برد. بله ، میشود ، خیلی ساده هم میشود ، وقتی که یکی از دوحزب عمده کشور پشتیبان دیکتاتور باشد. همانطور که هیتلر ظرف یکی دوسال در پیشرفته ترین کشور اروپا توانست دموکراسی را نابود کند و از بین ببرد ترامپ هم میتواند . بهانه هیتلر آتش گرفتن رایشستاگ بود و بهانه ترامپ ویروس کرونا . دیکتاتورها همیشه از روی یک کتاب رونویسی میکنند.

امروز ترامپ خیلی رسمی و بدون پرده پوشی در مصاحبه مطبوعاتیش تهدید کرد که در مجلسین آمریکا را خواهد بست و خود به تنهایی حکم خواهد راند.

«آزادی»

خبر را در اینجا بخوانید

https://thehill.com/homenews/administration/493044-trump-threatens-to-adjourn-both-chambers-of-congress

درباره سفر اشرف و فرح پهلوی به چین

آوریل 7, 2020

این مطلب را در جواب به مطلبی در بالاترین گذاشته ام . در آن لینک نویسنده با کمال خوشحالی از استقبال از فرح پهلوی در سفر به چین یاد کرده بود و استدلال کرده بود که این استقبال در حکم این است که خاندان پهلوی بسیار محبوب و قدرتمند بودند :

شاه و خانواده اش قاصد و پستچی روسای جمهور آمریکا بودند . هرجا آمریکا میخواست پیام خصوصی بفرستد یکی از خاندان جلیل سلطنت را دستور میدادند پیام خصوصی و فوق سری را با خودش ببرد و به دست مقامات آن کشور برسانند و از طرف آمریکا مذاکره کنند.

وقتی نیکسون میخواست باب مذاکرات با چین را باز کند غیر از آن تیم پینگ پنگ مشهور اول اشرف را در آوریل 1971 فرستادند تا پیام نیکسون را به دست آنها برساند و پس از آن تازه کیسینجر را اعزام کردند یعنی اشرف در واقع پستچی کیسینجر بود. فرح هم در همین زمینه ها پیام میبرد و بعد از سفر نیکسون رفت تا مراحل بعدی گرم شدن روابط با آمریکا را فراهم کند. البته چینیها هم برای اینکه به آمریکا نشان دهند که پای محکم مذاکرات هستند لیلی به لالای قاصد میگذاشتند و استقبال میکردند و این استقبال به اصطلاح باشکوه که قند در دل عاشقان دیکتاتوری پهلوی آب میکند در حکم پیغام به نیکسون بود نه اینکه خیلی عاشق فرح باشند و یا اصلا ارزشی برای این خاندان کودتاچی و نوکر آمریکا قائل باشند همانطور که برای سران این رژیم هم نیستند .

خاندان جلیل سلطنت نوکران گوش به فرمانی برای آمریکا بودند . آمریکا به هیچ کس دیگر به اندازه اینها اطمینان نداشت چون با کودتای آمریکایی 28 مرداد بر علیه نهضت مقدس ملی کردن نفت اینها را روی کار آورده بود و میدانستند که همه چیزشان را از آمریکا دارند .

اگر ترامپ ناخدای تایتانیک بود ….

آوریل 3, 2020

اگرترامپ ناخدای کشتی تایتانیک بود، مراحل برخوردش به فاجعه :

  1. کوه یخ اصلا دروغه و وجود خارجی نداره
  2. این کوه یخی که شایعه کردند همه اش توطئه دموکراتهاست که منو از ناخدایی این کشتی بندازن
  3. درسته کشتیهای دیگه به کوه یخ خوردند ولی کشتی ما محاله به کوه یخ بخوره
  4. ای بابا چیزی نشده که حالا . یک گوشه کشتی به کوه یخ خورده دو سه نفر مردن اصلا چیزی نیست
  5. والاه هرکس دیگه غیر از من هم بود امکان نداشت متوجه کوه یخ بشه
  6. هر کشتی دیگه به کوه یخ خورده بود همه مسافران میمردند . چیزی نشده که حالا چند صد نفر هم مردن
  7. حالا که دیگه کار از کار گذشته توصیه میکنم همه ماسک بزنید ولی من یکی نمیزنم. حیف نیست از دیدار صورت به این زیبایی محروم بشید؟
  8. دیدید ، نگفتم من بهترین ناخدای دنیا هستم