Archive for 2 ژوئیه 2020

قابل توجه ملت ایران : کسی که طرفدار فاشیسم و دیکتاتوری است نمیتواند برای شما آزادی به ارمغان آورد

ژوئیه 2, 2020

در اینکه حکومت دیکتاتوری پهلوی به خصوص در سالهای آخر حکومت شاه یک حکومت فاشیستی مطلق بود هیچ شکی نیست . دلایل آن را در اینجا ذکر کرده ام . یک حکومت تک حزبی متکی بر شکنجه و کشتار و خبرچینی و پرستش رهبر به رهبری یک نظامی که در یک کودتای آمریکایی به قدرت رسیده و نهضت ملی کردن نفت ملت ایران را به خاک و خون کشیده بود نمیتواند غیر از یک حکومت فاشیستی باشد.

ملت ایران ، فریب آنان را که این حکومت فاشیستی را در چشم شما بزک میکنند و از آن دفاع میکنند و خواهان بازگشت به آن حکومت هستند نخورید. ایران را مضحکه جهان نسازید. یک بار در سال 57 پس از مبارزه ای جانانه و اسقاط دیکتاتوری فاشیستی شاه به یک دیکتاتوری دیگر دچار شدیم . نگذارید اینبار پس از سقوط دیکتاتوری اسلامی دوباره گرفتار دیکتاتوری قبلی شویم . نگذارید دیوان و اهریمنان فاشیست دوباره بر شما مسلط شوند. راه ما راه روشن آزادی و دموکراسی است نه بازگشت به دیکتاتوری فاشیستی پهلوی .

پوتین سرباز آمریکایی میکشد ، ترامپ او را به کنفرانس سران G7 دعوت میکند.

ژوئیه 2, 2020

روزی نیست که افتضاحی جدید از ترامپ نبینیم . این چند روز با انتشار مقاله نیویورک تایمز مشخص شده است که پوتین به طالبان برای کشتن هر سرباز آمریکایی مبلغی پول میداده است . سازمانهای جاسوسی آمریکا این خبر را در نیمه فوریه به ترامپ داده اند. ترامپ نه تنها هیچ عکس العملی نشان نداده بلکه دو ماه بعد پیشنهاد داده است که پوتین را به کنفرانس سران G7 که قرار است در آمریکا برگزار شود دعوت کند.

ترامپ چون از طریق پولشویی برای الیگارشهای روسی و پوتین زندگی میکرده است جرئت در افتادن با پوتین را ندارد.