Archive for the ‘عکس’ Category

چاپلوسی تا به کجا ؟

فوریه 21, 2015

برگی از تاریخ ظفرنمون پهلوی ! یک ارتشبد دست یک الف بچه را میبوسد تا به مدارج بالاتر برسد . رواج چاپلوسی در این حد یکی از دلایل سقوط رژیم پهلوی بود .iran 19

سجده در مقابل شاه

 

iran21

نخست وزیر مملکت مشروطه دست شاه را میبوسد ، مثل اینکه قرون وسطی و حکومت قاجار و صفویه است !

pahlavi8

نگرش دو دیکتاتور به خیزش و جنبش مردم برعلیه دیکتاتوری

فوریه 14, 2015

iran 17

آخرین وداع یک کودک فلسطینی با مادری که زیر بمباران اسرائیل در غزه جان میسپارد

ژوئیه 27, 2014

این عکس بسیار  دلخراش است اگر طاقتش را ندارید لطفا  نگاه نکنید . آخرین وداع یک کودک فلسطینی با مادرش که زیر بمباران اسرائیل مجروح شده و درحال جان دادن است . اگر ناتان یاهو و سران دولت اسرائیل توسط دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت محاکمه نشوند باید به این نتیجه رسید که عدالتی در جهان وجود ندارد .

gaza27

عکس از Gettyimages است . خبرنگاران خارجی که هنوز از غزه فرار نکرده اند و باقی مانده اند عکسهای واقعا موحشی از میزان جنایت و کشتار در غزه به خارج مخابره کرده اند .

اسرائیل و کمکهای آمریکا

ژوئیه 15, 2014

gaza 17

دخترک فلسطینی در غزه ، زیر توفان مرگ و نیستی ، هنوز درسش را میخواند

نوامبر 19, 2012

به نقل از مجله Foreign Policy دوشنبه نوامبر 19

شاهی که از کشته پشته ساخت

سپتامبر 9, 2012

عکس از کشتار صبحگاه خونین   17 شهریور 1357به دستور مستقیم محمد رضا شاه پهلوی  است .همانطور که دراین عکس می بینید به قول شاعر از کشته پشته ساخته است . محمد رضا آخرین شاه تاریخ ایران بود که در یک انقلاب گسترده مردمی سرنگون شد و فرار کرد .

محمد رضا فرزند رضا خان قزاق بود . رضا خان قزاق درجه دار بیسواد ارتش قزاق روسیه در یک کودتای انگلیسی به طراحی ژنرال آیرونساید به قدرت رسید تا نهال نوپای دموکراسی مشروطه را در ایران از بیخ و بن برکند و نفت ارزان را به سوی ارباب روانه سازد . او سپس خود را به زور شمشیر شاه ایران کرد . برای آشنایی با خیانتهای رضا خان به ایران و ایرانی این نوشته را بخوانید (لطفا روی لینک کلیک کنید ).

دیکتاتوری نظامی رضا خان قزاق با فرار زبونانه و خائنانه او از مقابل نیروهای اشغالگر خارجی در سال 1320 به پایان رسید. رضا خان به جای ایستادگی و مقابله با نیروهای اشغالگر بدون شلیک حتی یک گلوله تسلیم شد و سپس در راه فرار به بنادر جنوب دستگیر شد و به تبعید فرستاده شد و مردم سرنگونی او را در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران جشن گرفتند .

پسر او نیز در سال 1332 از مقابل نیروهای مردمی در جنبش ملی کردن نفت  گریخت و  به ایتالیا فرار کرد ولی متاسفانه آمریکاییها پس از کودتا در ایران او را به کشور بازگردانده و مجددا بر تخت سلطنت نشاندند . او سپس دکتر مصدق نخست وزیر قانونی ایران را برکنار کرد و به دادگاه کشید و او را به جرم ملی کردن نفت ایران محاکمه و تبعید کرد . مصدق تا پایان عمر در تبعید بود و در تنهایی جان داد . ایرانیان هرگز این خیانت شاه را فراموش نکردند .

همان طور که ذکر شد محمد رضا آخرین شاه ایران بود که در انقلاب سال 57 سرنگون شد و از ایران فرار کرد و سالهای آخر عمر را با ذلت و خواری شایسته یک دیکتاتور آدمکش در تبعید سپری کرد.

مصدق محبوب ملت و منفور آمریکا و شاه

اوت 11, 2012

شهید دکتر فاطمی

اوت 10, 2012